Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktaş, Zeynep
dc.contributor.authorTutumlu, Hazal
dc.date.accessioned2017-11-15T12:59:35Z
dc.date.available2017-11-15T12:59:35Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4052
dc.description.abstractTutumlu, H. Effects of Ramadan and Holiday Season on Anthropometric Measurements of Exercising and Non-Exercising Individuals. Hacettepe University, Health Sciences Institute, Nutrition Sciences Program, Master Thesis, Ankara, 2017. The purpose of this study is to determinethe changes in nutrient consumption during the holiday season, and to assess the changes in body weight, body composition and blood pressure of exercising and non-exercising individuals at the end of this season.In United States of America the holiday season is the period between Thanksgiving and New Year's Day. In Turkey, the holiday season is defined as the period between the Feast of Ramadan and the Feast of Sacrifice.A total of 30 individuals who regularly exercise and 33 individuals who do not exercise participated in the study.In this study, 3-day food consumption records were taken from the participants five times; before holiday season, before Ramadan, during Ramadan, during Ramadan Feast, after Ramadan Feast and during Eid al-Adha period.The anthropometric measurements of the participants were measured before and after the holidays. The first measurement was taken before the Ramadan period and the second measurement was taken after the Eid al-Adha. Physical activity was recorded in the pre-Ramadan period, once for non-exercising participants, and twice for exercising participants, on exercise and rest days.Non-exercising participants had an increase on body weight (0.61 kg; p=0.005), Body Mass Index (BMI) (0.22 kg / m2; p=0.008), fat (%0.9; p<0.001), systolic blood pressure (1.18 mmHg; p=0.05) and a decrease in muscle rate (%0.5; p<0.001). These changes were statistically significant. There were no statistically significant changes in anthropometric measurements of exercising participants during the holiday season.Holiday seasons are periods when individuals are more likely to gain weight. Changing the eating habits of these periods and improving physical activity must be understood and made into a lifestyle. The importance of changing the eating habits and improving physical activity in these periods must be understood and made into a lifestyle. Key words: Holiday season, Eid, Exercise, Ramadantr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTatil dönemitr_TR
dc.subjectRamazan Bayram,
dc.subjectEgzersiz
dc.titleRamazanda ve Tatil Dönemlerinde Egzersiz Yapan ve Yapmayan Bireylerin Antropometrik Ölçümlerindeki Değişimlerin Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTutumlu, H. Ramazanda ve Tatil Dönemlerinde Egzersiz Yapan ve Yapmayan Bireylerin Antropometrik Ölçümlerindeki Değişimlerin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Bilimleri Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu çalışmanın amacı; düzenli egzersiz yapan ve yapmayan bireylerin tatil döneminde besin tüketimlerindeki değişimlerin ve bu dönemin sonunda vücut ağırlıklarında, vücut kompozisyonlarında ve kan basınçlarında oluşan değişimlerin saptanmasıdır. Amerika'da yapılan çalışmalarda "holidayseason'' olarak geçen tatil dönemi Şükran Günü ile Yeni Yıl tarihleri arasındaki dönem olarak geçmektedir. Türkiye'de ise tatil dönemi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı arasındaki dönem olarak tanımlanmaktadır. Çalışmaya düzenli egzersiz yapan 30 birey ve düzenli egzersiz yapmayan 33 birey katılmıştır. Bu çalışmada bireylerden, tatil dönemi olan Ramazan öncesi, Ramazan sırası, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı sonrası ve Kurban Bayramı dönemlerinde olmak üzere 5 defa 3 günlük besin tüketim kaydı alınmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri tatil öncesi ve sonrası olmak üzere 2 defa ölçülmüştür. İlk ölçüm Ramazan öncesi dönemde, ikinci ölçüm ise Kurban Bayramı sonrası dönemde alınmıştır. Fiziksel aktivite kaydı ise Ramazan öncesi dönemde, egzersiz yapmayan kişilerden bir defa, egzersiz yapan katılımcılarda ise egzersiz yapılan ve yapılmayan gün olmak üzere 2 defa alınmıştır. Egzersiz yapmayan katılımcıların vücut ağırlıklarında 0,61 kg (p=0,005), Beden Kütle İndeksinde (BKİ) 0,22 kg/m2 (p=0,008), yağ oranında %0,9 (p<0,001), sistolik kan basıncında 1,18 mmHg artış (p=0,05) ve kas oranında %0,5 (<0,001) azalma saptanmıştır. Bu değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Egzersiz yapanlarda ise tatil döneminde antropometrik ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olmadığı görülmüştür. Tatil dönemleri bireylerin ağırlık kazanımı riskinin yüksek olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerdeki beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin ve fiziksel aktiviteyi artırmanın önemi anlaşılmalı ve yaşam tarzı haline getirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Tatil dönemi, Bayram, Egzersiz, Ramazantr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record