Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncay, Tarık
dc.contributor.authorDoğancı, Hatice Kübra
dc.date.accessioned2017-07-31T08:40:23Z
dc.date.available2017-07-31T08:40:23Z
dc.date.issued2017-07-07
dc.date.submitted2017-06-12
dc.identifier.citationDOĞANCI, Hatice Kübra. Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Aile İlişkilerinin ve Kaçarak Evlenme Deneyimlerinin Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı Temelinde İncelenmesi: Düzce İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3810
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET viii ABSTRACT x İÇİNDEKİLER xii KISALTMALAR DİZİNİ xviii ŞEKİLLER DİZİNİ xix TABLOLAR DİZİNİ xx GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4 1.1. ARAŞTIRMANIN SORUNU 4 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ARAŞTIRMA SORULARI 7 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 8 2. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 11 2.1. FEMİNİZM VE FEMİNİST SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI 11 2.1.1.Feminizmin Ortaya Çıkışı Ve Tarihsel Süreci 11 2.1.1.1. Tarihsel Süreçte Kadının Konumu ve Feminizmin Ortaya Çıkışı 11 2.1.1.2. Feminizmin Tarihsel Süreci 14 2.1.2. Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı 17 2.1.2.1. Feminist Sosyal Hizmetin Tanımı 17 2.1.2.2. Feminist Sosyal hizmet Bağlamında Kadınlarla Çalışma 18 2.2. FEMİNİST YAKLAŞIM PERSPEKTİFİNDEN AİLE VE AİLE İÇİNDE ATAERKİL İLİŞKİLER 21 2.2.1. Feminist Yaklaşım Perspektifinden Aile ve Evlilik 22 2.2.1.1. Feminist Yaklaşım Odağından Modern Dünya Tarihinde Ailenin Seyri 22 2.2.1.2. Feminist Yaklaşım Odağından Türk Modernleşmesinde Aile ve Evlilik 24 2.2.2.1. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Ataerkil Değer Yargılarının Mimarı Olarak Aile 26 2.3. ATAERKİL DEĞER YARGILARI GÖLGESİNDE KAÇARAK EVLENME 27 2.3.1. Bir Ataerkiden Diğerine Giden Yolda Güvensiz Liman: Evlilik 27 2.3.2. Beyhude Kaçış: Bir Strateji Olarak Kaçarak Evlenme 29 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 32 3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 32 3.2. ARAŞTIRMANIN KATILIMCILARI 34 3.2.1. Araştırma Katılımcıları ile İlgili Tanımlayıcı Bilgiler 42 3.3. VERİ TOPLAMA SÜRECİ 51 3.4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 55 3.5. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 55 4. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM 57 4.1. KAÇARAK EVLENEN KADINLARIN KÖK AİLE İLİŞKİLERİNE FEMİNİST YAKLAŞIM TEMELİNDE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 57 4.1.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Çocukluk Yaşantıları: “Çocukluğum Hiç Yok” 57 4.1.1.1. Yüklenilen Sorumluluklar: “Hizmetçi Gibiydim” 57 4.1.1.2. Şiddetin Gölgesinde Çocuk Olmak: “Sürekli Kavga, Sürekli Kavga” 60 4.1.1.3. Büyükanne- Büyükbaba İle Büyüyen Çocuklar: “Tam Bir Hizmetçi Gibi” 61 4.1.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Ailelerinde Karar Alma Süreçlerine Katılımları: “ Bana Ait Hiçbir Karar Yok” 62 4.1.3. Kaçarak Evlenen Kadınların Ebeveynleri İle İlişkileri: Otoriter Babalar, Erkekleşen Anneler 66 4.1.4. Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Ailelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri 70 4.1.4.1. Kadınların Aile İçindeki Konumu: “Erkeklere Her Şey Serbest” 71 4.1.4.2. Aile ve Toplum Baskısı: “O Ne Der, Bu Ne Der Diye Ömrümüz Geçti” 72 4.1.4.3. İçselleştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri: “Talep Edememeyi Öğrendik Çok Şükür” 76 4.1.4.4. İkiyüzlü Ataerkillik: “Erkekler Yemek De Yapmazdı, Biz Erkeklerin Yaptığı İşleri De Yapardık” 77 4.1.4.5. Gelir Kapısı Olarak Kız Çocukları: “Kız Çocuğunun Yediği Zarar, Kazandığı Kardır” 79 4.1.5. Kaçarak Evlenen Kadınların Eğitim Hayatına Katılımları 83 4.1.5.1. Eğitimi Engellenen Kız Çocukları: “Okumak İstiyom Diyemezsin ki, Sopa, Dedin Mi, Sopa Var.” 83 4.1.5.2. Dini İnanç Gerekçesiyle Engellenen Kız Çocukları: “Gidersen İmam Hatibe Gidersin, Olmazsa Kuran Kursuna” 85 4.1.5.3. Kaçarak Evlenerek Eğitimden Ayrılan Kız Çocukları: “Kocaya Varcam Diye Okuldan da Oldum” 86 4.1.5.4. Eğitimlerine İzin Verilen Ancak Desteklenmeyen Kız Çocukları: “Diploma Paramı Bile İsteyemezdim” 88 4.1.5.5. Kaçarak Evlenen Kadınların Eğitimlerine İzin Verilmeyerek Engellenen Gelecek Hayalleri: “Tansu Çiller Gibi Politikacı Olcaktım” 90 4.2. FEMİNİST SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI TEMELİNDE KAÇARAK EVLENME SÜRECİNE ELEŞTİREL BAKIŞ 91 4.2.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Öncesinde Evlilikten Beklentileri 91 4.2.1.1. Bir Bilinmeze Gitmek: “Kör Kuyuya Taş Attım” 92 4.2.1.2. Tozpembe Hayallerden Hayal Kırıklıklarına: “Ne Umdum Ne Buldum” 92 4.2. 1. 3. Esaretten Özgürlüğe Kaçış: “Kurtulurum Sandım.” 94 4.2.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Kaçarak Evlenme Nedenleri 95 4.2.2.1. Yasaklanan Flört ve Cinsellik: “Bıraksalar Sadece Gezip Tozacaktım” 96 4.2.2.2. Erkeğin Şantajı: “Kaçmazsan Rezil Ederim Seni” 99 4.2.2.3. Aile ve Toplum Baskısından Kaçış: “Evlilik Değil, Kurtuluştu” 102 4.2.2.4. Maddi Çıkarlar: “Benim Parmağıma Bi Yüzük Dahi Takmadılar” 104 4.2.2.5. Zorla Evlendirilme Korkusu: “Yabancıya Gitmesin Dediler” 106 4.2.2.6. Kültür Farklılığı ve Kültürel Kodlardan Kaynaklanan Engellenmeler : “Sen Ne Milletsin?” 108 4.2.2.7. Yoksulluktan En Kolay Çıkış: “Ya Ağaya Yaslanacan, Ya Dağya Yaslancan” 110 4.3. KAÇARAK EVLENEN KADINLARIN EVLENME ŞEKİLLERİNİN EVLİLİK SONRASI DENEYİMLERİNE ATAERKİL İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YANSIMALARI 111 4.3.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Biçimlerinin Kök Aile İlişkilerine Etkisi 111 4.3.1.1. Kök Ailenin Verdiği İlk Tepkiler ve Küskünlükler: “Bekâretin Bozuldu Mu Bozulmadı Mı?” 111 4.3.1.2. Suçlamalar, Kızgınlıklar ve Yüze Vurmalar: “Benim Kızımda Kabahat” 113 4.3.1.3. Kabullenilmeyen Damatlar ve Torunlar: “El âlemin Piçini Kabul Etmem” 115 4.3.1.4. Veril(mey)en Sosyal Destek: “Sırtımı Yaslayacağım Bi Ailem Yok” 117 4.3.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Biçimlerinin Eşleri ve Eşlerinin Aileleri ile İlişkilerine Etkileri 120 4.3.2.1. Yüze Vurmalar: “Sen Gocaya Kaçmayı Biliyon Da Niye Yimek Yapmasını Bilmiyon” 120 4.3.2.2. Oğullarını Yoldan Çıkaran Kadın Olmak: “Oğlumun Altında Ne İşin Vardı” 121 4.3.2.3. İstenmeyen Gelin Olmak: “Hiç, Gelin Olarak Benimsenmiyosun Da Sanki Bi Misafir Gibi” 122 4.3.2.4. Dayatmalar ve Suiistimal: “İyi Bi şey Olsan Ailen Arkanda Olurdu” 124 4.3.3. Kaçarak Evlenme Deneyiminin Kadınlara Hissettirdikleri 126 4.3.3.1. Yaşanmamışlıklar: “Her Muradım Garnımda Galdı, Hiçbi Muradımı Yaşayamadım” 126 4.3.3.2. Pişmanlık ve Suçluluk: “Yağmurdan Kaçarken Toluya Yakalandım” 131 5. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 136 5.1. SONUÇ 136 5.1.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Öncesinde Kök Aile İlişkilerine İlişkin Sonuçlar 137 5.1.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Nedenleri ve Evlilik Süreçlerine İlişin Sonuçlar 139 5.1.3. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Sonrası Kök Aile, Eş Ve Eşin Ailesiyle İlişkilerine İlişkin Sonuçlar 140 5.2. ÖNERİLER 141 KAYNAKÇA 144 EKLER 160 EK 1: KATILIMCILARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 160 EK 2: GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 164 EK 3: YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 187 EK 4: BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ FORMU 193 EK 5: ETİK KURUL İZİN MUAFİYET FORMU 195 EK 6: ORİJİNALLİK RAPORU 196 EK7: ÖZGEÇMİŞ 197 KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET viii ABSTRACT x İÇİNDEKİLER xii KISALTMALAR DİZİNİ xviii ŞEKİLLER DİZİNİ xix TABLOLAR DİZİNİ xx GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4 1.1. ARAŞTIRMANIN SORUNU 4 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ARAŞTIRMA SORULARI 7 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 8 2. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 11 2.1. FEMİNİZM VE FEMİNİST SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI 11 2.1.1.Feminizmin Ortaya Çıkışı Ve Tarihsel Süreci 11 2.1.1.1. Tarihsel Süreçte Kadının Konumu ve Feminizmin Ortaya Çıkışı 11 2.1.1.2. Feminizmin Tarihsel Süreci 14 2.1.2. Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı 17 2.1.2.1. Feminist Sosyal Hizmetin Tanımı 17 2.1.2.2. Feminist Sosyal hizmet Bağlamında Kadınlarla Çalışma 18 2.2. FEMİNİST YAKLAŞIM PERSPEKTİFİNDEN AİLE VE AİLE İÇİNDE ATAERKİL İLİŞKİLER 21 2.2.1. Feminist Yaklaşım Perspektifinden Aile ve Evlilik 22 2.2.1.1. Feminist Yaklaşım Odağından Modern Dünya Tarihinde Ailenin Seyri 22 2.2.1.2. Feminist Yaklaşım Odağından Türk Modernleşmesinde Aile ve Evlilik 24 2.2.2.1. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Ataerkil Değer Yargılarının Mimarı Olarak Aile 26 2.3. ATAERKİL DEĞER YARGILARI GÖLGESİNDE KAÇARAK EVLENME 27 2.3.1. Bir Ataerkiden Diğerine Giden Yolda Güvensiz Liman: Evlilik 27 2.3.2. Beyhude Kaçış: Bir Strateji Olarak Kaçarak Evlenme 29 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 32 3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 32 3.2. ARAŞTIRMANIN KATILIMCILARI 34 3.2.1. Araştırma Katılımcıları ile İlgili Tanımlayıcı Bilgiler 42 3.3. VERİ TOPLAMA SÜRECİ 51 3.4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 55 3.5. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 55 4. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM 57 4.1. KAÇARAK EVLENEN KADINLARIN KÖK AİLE İLİŞKİLERİNE FEMİNİST YAKLAŞIM TEMELİNDE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 57 4.1.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Çocukluk Yaşantıları: “Çocukluğum Hiç Yok” 57 4.1.1.1. Yüklenilen Sorumluluklar: “Hizmetçi Gibiydim” 57 4.1.1.2. Şiddetin Gölgesinde Çocuk Olmak: “Sürekli Kavga, Sürekli Kavga” 60 4.1.1.3. Büyükanne- Büyükbaba İle Büyüyen Çocuklar: “Tam Bir Hizmetçi Gibi” 61 4.1.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Ailelerinde Karar Alma Süreçlerine Katılımları: “ Bana Ait Hiçbir Karar Yok” 62 4.1.3. Kaçarak Evlenen Kadınların Ebeveynleri İle İlişkileri: Otoriter Babalar, Erkekleşen Anneler 66 4.1.4. Kaçarak Evlenen Kadınların Kök Ailelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri 70 4.1.4.1. Kadınların Aile İçindeki Konumu: “Erkeklere Her Şey Serbest” 71 4.1.4.2. Aile ve Toplum Baskısı: “O Ne Der, Bu Ne Der Diye Ömrümüz Geçti” 72 4.1.4.3. İçselleştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri: “Talep Edememeyi Öğrendik Çok Şükür” 76 4.1.4.4. İkiyüzlü Ataerkillik: “Erkekler Yemek De Yapmazdı, Biz Erkeklerin Yaptığı İşleri De Yapardık” 77 4.1.4.5. Gelir Kapısı Olarak Kız Çocukları: “Kız Çocuğunun Yediği Zarar, Kazandığı Kardır” 79 4.1.5. Kaçarak Evlenen Kadınların Eğitim Hayatına Katılımları 83 4.1.5.1. Eğitimi Engellenen Kız Çocukları: “Okumak İstiyom Diyemezsin ki, Sopa, Dedin Mi, Sopa Var.” 83 4.1.5.2. Dini İnanç Gerekçesiyle Engellenen Kız Çocukları: “Gidersen İmam Hatibe Gidersin, Olmazsa Kuran Kursuna” 85 4.1.5.3. Kaçarak Evlenerek Eğitimden Ayrılan Kız Çocukları: “Kocaya Varcam Diye Okuldan da Oldum” 86 4.1.5.4. Eğitimlerine İzin Verilen Ancak Desteklenmeyen Kız Çocukları: “Diploma Paramı Bile İsteyemezdim” 88 4.1.5.5. Kaçarak Evlenen Kadınların Eğitimlerine İzin Verilmeyerek Engellenen Gelecek Hayalleri: “Tansu Çiller Gibi Politikacı Olcaktım” 90 4.2. FEMİNİST SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI TEMELİNDE KAÇARAK EVLENME SÜRECİNE ELEŞTİREL BAKIŞ 91 4.2.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Öncesinde Evlilikten Beklentileri 91 4.2.1.1. Bir Bilinmeze Gitmek: “Kör Kuyuya Taş Attım” 92 4.2.1.2. Tozpembe Hayallerden Hayal Kırıklıklarına: “Ne Umdum Ne Buldum” 92 4.2. 1. 3. Esaretten Özgürlüğe Kaçış: “Kurtulurum Sandım.” 94 4.2.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Kaçarak Evlenme Nedenleri 95 4.2.2.1. Yasaklanan Flört ve Cinsellik: “Bıraksalar Sadece Gezip Tozacaktım” 96 4.2.2.2. Erkeğin Şantajı: “Kaçmazsan Rezil Ederim Seni” 99 4.2.2.3. Aile ve Toplum Baskısından Kaçış: “Evlilik Değil, Kurtuluştu” 102 4.2.2.4. Maddi Çıkarlar: “Benim Parmağıma Bi Yüzük Dahi Takmadılar” 104 4.2.2.5. Zorla Evlendirilme Korkusu: “Yabancıya Gitmesin Dediler” 106 4.2.2.6. Kültür Farklılığı ve Kültürel Kodlardan Kaynaklanan Engellenmeler : “Sen Ne Milletsin?” 108 4.2.2.7. Yoksulluktan En Kolay Çıkış: “Ya Ağaya Yaslanacan, Ya Dağya Yaslancan” 110 4.3. KAÇARAK EVLENEN KADINLARIN EVLENME ŞEKİLLERİNİN EVLİLİK SONRASI DENEYİMLERİNE ATAERKİL İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YANSIMALARI 111 4.3.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Biçimlerinin Kök Aile İlişkilerine Etkisi 111 4.3.1.1. Kök Ailenin Verdiği İlk Tepkiler ve Küskünlükler: “Bekâretin Bozuldu Mu Bozulmadı Mı?” 111 4.3.1.2. Suçlamalar, Kızgınlıklar ve Yüze Vurmalar: “Benim Kızımda Kabahat” 113 4.3.1.3. Kabullenilmeyen Damatlar ve Torunlar: “El âlemin Piçini Kabul Etmem” 115 4.3.1.4. Veril(mey)en Sosyal Destek: “Sırtımı Yaslayacağım Bi Ailem Yok” 117 4.3.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Biçimlerinin Eşleri ve Eşlerinin Aileleri ile İlişkilerine Etkileri 120 4.3.2.1. Yüze Vurmalar: “Sen Gocaya Kaçmayı Biliyon Da Niye Yimek Yapmasını Bilmiyon” 120 4.3.2.2. Oğullarını Yoldan Çıkaran Kadın Olmak: “Oğlumun Altında Ne İşin Vardı” 121 4.3.2.3. İstenmeyen Gelin Olmak: “Hiç, Gelin Olarak Benimsenmiyosun Da Sanki Bi Misafir Gibi” 122 4.3.2.4. Dayatmalar ve Suiistimal: “İyi Bi şey Olsan Ailen Arkanda Olurdu” 124 4.3.3. Kaçarak Evlenme Deneyiminin Kadınlara Hissettirdikleri 126 4.3.3.1. Yaşanmamışlıklar: “Her Muradım Garnımda Galdı, Hiçbi Muradımı Yaşayamadım” 126 4.3.3.2. Pişmanlık ve Suçluluk: “Yağmurdan Kaçarken Toluya Yakalandım” 131 5. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 136 5.1. SONUÇ 136 5.1.1. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Öncesinde Kök Aile İlişkilerine İlişkin Sonuçlar 137 5.1.2. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlenme Nedenleri ve Evlilik Süreçlerine İlişin Sonuçlar 139 5.1.3. Kaçarak Evlenen Kadınların Evlilik Sonrası Kök Aile, Eş Ve Eşin Ailesiyle İlişkilerine İlişkin Sonuçlar 140 5.2. ÖNERİLER 141 KAYNAKÇA 144 EKLER 160 EK 1: KATILIMCILARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 160 EK 2: GÖRÜŞME ÖRNEĞİ 164 EK 3: YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 187 EK 4: BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ FORMU 193 EK 5: ETİK KURUL İZİN MUAFİYET FORMU 195 EK 6: ORİJİNALLİK RAPORU 196 EK7: ÖZGEÇMİŞ 197tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFeminizmtr_TR
dc.subjectFeminist sosyal hizmet yaklaşımı
dc.subjectAtaerkil aile
dc.subjectKaçarak evlenen kadın
dc.titleKaçarak Evlenen Kadınların Kök Aile İlişkilerinin ve Kaçarak Evlenme Deneyimlerinin Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı Temelinde İncelenmesi: Düzce İli Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacını, kaçarak evlenen kadınların kök aileleri içinde karar alma süreçlerine katılımının, aile içinde cinsiyetçi iş bölümünün, toplumsal cinsiyet rollerinin, kadınların eğitimde kalma sürelerinin ve problemlerle başa çıkma stratejilerinin gelişmişliğinin, ebeveyn tutumlarının ve sosyokültürel kodların kadınların evlenmek amacıyla evden ayrılmasıyla bağlantısını ve kaçarak evlenme aşaması ve sonrasında oluşan yaşam deneyimlerini feminist yaklaşım perspektifinde sorgulamak oluşturmuştur. Araştırmanın kuramsal çerçevesi, ataerkil kodların üreticisi ve uygulayıcısı olarak ailenin; feminizm ve feminist sosyal hizmet yaklaşımı açısından değerlendirilmesine dayanmaktadır. Araştırmada, feminist bir bakış açısıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Düzce’de ikamet etmekte olan ve kartopu amaçlı örneklem metoduyla seçilmiş 24 kaçarak evlenen kadın oluşturmaktadır. Araştırmada derinlemesine görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA10 programı yardımıyla temalara ve kodlara ayrılarak incelenmiştir. Bu araştırmaya göre; kadınların kök ailelerindeki ataerkil aile dinamikleri, otoriter ebeveyn tutumları, evlilik öncesi flört veya cinselliğin yasak oluşu, aile içinde karar alma süreçlerinde söz haklarının bulunmayışı, eğitimden mahrum bırakılmaları ve toplumsal cinsiyet rolleri onların kaçarak evlenmelerine zemin hazırlamaktadır. Kaçarak evlenmenin, kaçarak evlenen kadınların eşleri ve eşlerinin aileleri açısından ekonomik ve toplumsal bazı kazançları olduğu için tercih edildiği; ancak kaçarak evlenen kadınların evlilik şekillerinin, evlilik sürecinde ve hayatlarının geri kalanında onları olumsuz yönde etkilediği, kadınların kaçarak evlenme tercihlerinden kaynaklı olarak suçluluk ve pişmanlık duydukları, eşleri ve eşlerinin aileleri ile kurdukları ilişkilerinde kaçarak evlenmelerinin kendileri açısından genellikle sözlü ve psikolojik şiddet boyutundaki yansımaları nedeniyle dezavantaj yaşadıkları gözlenmiştir. Kadınlarla gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal adalet sisteminde var olan eşitsizliklere karşı mücadele eden özgürleştirici yaklaşımlardan biri olan feminist sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde, kadınların güçlü yönlerine odaklanarak kendi hayatlarının kontrolünü ve sorumluluğunu alma becerilerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar düzenlenmelidir. Kadınların eğitime katılımlarının arttırılması ve problem çözme kapasitelerinin yükseltilmesi sağlanarak kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal konumu yükseltilmeli, ataerkil iktidar örüntüleriyle başa çıkabilecekleri bilgi ve becerilerle donatılmaları sağlanmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.contributor.authorID10154129tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record