Show simple item record

dc.contributor.advisorAkça, Kıvanç
dc.contributor.authorVarol, Merve
dc.date.accessioned2017-07-31T08:35:22Z
dc.date.available2017-07-31T08:35:22Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3809
dc.description.abstractIn recent years, direct digital impression (direct-dI) technique has been evolved into implant supported fixed partial dentures. However, knowledge with regards to use of the same technology for edentulous arches is insufficient. The aim of this study, therefore, was to compare positional accuracy of implants recorded with conventional impression (cI) and direct-dI techniques. For this purpose, four implants, two straight anterior and two angulated posterior, supporting fixed full-arch screw retained prosthesis in rehabilitation of maxillary edentulism was studied. In simulation of the described clinical scenario, a solid master model was used in impression making of dental implants with conventional and digital techniques. For cI group, implants were recorded with open- and closed-tray approach using elastomeric impression material, and followed by study cast model production with dental stone. For direct-dI group, different scan-posts, original and non-original approach, were digitalized using an intraoral scanner. From these data study digital models were designed, and 3D printed with additive manufacturing. Implant positions in all study cast- and digital- models were recorded manually and visually in three dimension using co-ordinate measuring machine (CMM) and laser scanning machine (LSM) respectively. Implant positions were compared between impression techniques and within each impression approach as well. Except for posterior angulated implants recorded with cI and direct-dI, differences for all implant positions in angular measurements with CMM between impression techniques and within impression approach were statistically insignificant. All implant positions in linear measurements displayed statistically insignificant difference. LSM implant angulation data were statistically different for anterior straight implants between cI and direct-DI techniques, and within direct-dI technique for original versus nonoriginal scan posts approach. All other measurements presented insignificant differences both between impression techniques and within impression approaches. direct-dI technique using an intraoral scanner in fabrication of full-arch implant supported fixed restoration is promising due to similar implant position recordings compared to cI technique. Furthermore, use of non-original scan posts may be considered as an alternate to originals. In conclusion direct-dI technique can be accepted as a valid concept in recording of implant positions with different angulations to support full arch one-piece screw retained implant superstructurestr_TR
dc.description.tableofcontentsNAY SAYFASI iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xix 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Ölçü Maddeleri 8 2.1.1. Silikonlar 10 2.1.1.1. Silansiloksanlar 10 2.1.1.2. Polivinilsiloksanlar 11 2.1.2. Polieterler 13 2.1.3. Vinilsiloksaneterler 14 2.2. Geleneksel Ölçü Yöntemleri 15 2.2.1. Diş Destekli Sabit Protezler 15 2.2.2. İmplant Destekli Sabit Protezler 18 2.3. Dijital Ölçü Yöntemleri 26 x 2.3.1. Diş Hekimliğinde CAD/CAM Teknolojisi 26 2.3.2. Ağıziçi Tarayıcılar 30 2.3.2.1. Diş Destekli Sabit Protezlerde Dijital Ölçü Yöntemleri 38 2.3.2.2. İmplant Destekli Sabit Protezlerde Dijital Ölçü Yöntemleri 42 2.4. Çalışma Modellerinin Hazırlanması 50 2.4.1. Geleneksel Çalışma Modelleri 50 2.4.2. Dijital Çalışma Modelleri 51 2.5. 3Shape Dijital Sistemleri 55 2.6. Kalite Kontrol Yöntemleri 57 2.6.1. Ko-ordinat Ölçüm Cihazı 58 2.6.2. Üç Boyutlu Lazer Tarama Sistemleri 59 3. MATERYAL VE YÖNTEM 62 3.1. Çalışma Modellerinin Oluşturulması 63 3.1.1. Elastomerik Ölçü Yöntemi ile Geleneksel Ölçü 63 3.1.2. Ağıziçi Dijital Direkt Ölçü Yöntemi ile Dijital Ölçü 68 3.2. Verilerin Toplanması 73 3.2.1. Ko-ordinat Ölçüm Cihazı (CMM) 74 3.2.2. Üç Boyutlu Lazer Tarama Cihazı 77 3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 80 4. BULGULAR 81 4.1. Ko-ordinat Ölçüm Cihazı Bulguları 81 4.1.1. Çalışma Modellerinin Karşılaştırma Bulguları 4.1.1.1. İmplant Açılanması 81 4.1.1.2. İmplant Lineer Mesafe Ölçüleri 84 4.1.2. Ana Model ile Karşılaştırma Bulguları 87 4.1.2.1. İmplant Açılanması 87 4.1.2.2. İmplant Lineer Mesafe Ölçümleri 90 4.2. Üç Boyutlu Lazer Tarama Cihazı Bulguları 92 4.2.1. İmplant Açılanması 92 4.2.2. Vida Başı Lokalizasyon Değişikliği 95 4.3. Rezonans Frekans Analizi Bulguları 98 5. TARTIŞMA 99 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 111 7. KAYNAKLARtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectGeleneksel ölçütr_TR
dc.subjectDirekt dijital ölçü
dc.subjectDental implant
dc.subjectScan-post
dc.titleİmplant Destekli Tam Ark Tek Parça Üst Yapı Üretiminde Ağıziçi Dijital Ölçü Yönteminin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetİmplant destekli sabit protezler (i-SP) için direkt dijital ölçü (direkt-dÖ) yöntemi bölümlü dişsizlikte giderek artan şekilde kullanılmaktadır. Ancak tam dişsizlik vakalarında klinik uygulamalar için bilimsel bilgi yetersizdir. Bu çalışmanın amacı geleneksel ölçü (gÖ) ve direkt-dÖ ile elde edilen kayıtlarda implant pozisyonlarının doğruluğunu karşılaştırmaktır. Bunun için üst çene tam dişsizlikte anteriorlar düz posteriorlar açılı olacak şekilde yerleşmiş dört implant destekli tek parça sabit protez yapımı, klinik senaryo olarak seçildi. Bu durumu taklit eden ana modelden gÖ’ler açık kaşık (gÖ-açık) ve kapalı kaşık (gÖ-kapalı) ölçü yöntemleri uygulanarak alındı ve geleneksel çalışma modelleri hazırlandı. Aynı ana modelden ağıziçi tarayıcı kullanılarak bir orijinal (dÖ-orijinal) ve iki orijinal olmayan (dÖ-eşdeğer I ve II) üç farklı scan-post ile direkt-dÖ’ler alındı ve 3-B’lu yazıcı kullanılarak dijital çalışma modelleri üretildi. Tüm çalışma modellerinde implant pozisyonları ko-ordinat ölçüm cihazı (=Co-ordinate Measuring Mashine, CMM) ve lazer tarama cihazı ile kayıt edildi ve kayıt edilen veriler birbiriyle ve ana modelle karşılaştırıldı. CMM ile yapılan ölçümlerde implant açılanması için sadece posterior açılı implantlarda gÖ ile orijinal olmayan scan-post (dÖ-eşdeğer II) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu bunun dışındaki tüm verilerde fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. CMM ile yapılan implantların lineer mesafe ölçümlerinde grupiçi ve gruplar arası karşılaştırmalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Lazer tarama cihazı ölçümlerinde implantların açılanması için yapılan grupiçi karşılaştırmalarda anterior düz implantlarda orijinal scan-post (dÖ-orijinal) ve orijinal olmayan scanpost (dÖ-eşdeğer I) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise anterior düz implantlarda orijinal scan-post (dÖ-orijinal) ve gÖ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu bunun dışındaki tüm verilerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. direkt-dÖ ile kayıt edilen implant pozisyonlarının gÖ’lere benzerlik göstermesi ile birlikte dijital ölçülerde orijinal ve orijinal olmayan scan-postlar arasında da fark gözlenmemesi dijital ölçünün klinik kullanımı açısından umut vericidir. Bu sonuçlar ışığında tam dişsizlikte direkt-dÖ yöntemi gÖ’ye alternatif olarak düşünülebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record