Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Özlen
dc.contributor.authorMammadzada, Natalia
dc.date.accessioned2017-07-14T13:38:37Z
dc.date.available2017-07-14T13:38:37Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3713
dc.description.abstractLabour migration tendencies do not represent a new issue on migration agenda. However, with time the type and character of these movements changed and took more dynamic scenario. This became possible mainly due to the course of evolution and various types of developments brought by globalization. Global processes as development of information and communication technology gave a push to the change of migration character. Especially, this affected labor migration trend between developed and developing countries. Being the supplier of labor resources to such countries as, Russia, Italy, and Turkey, Republic of Moldova became one of the bright examples of circular labor migration. Two large-scale group of migrants having different characteristics and ‘pull’ explanations bear down to Russia and Turkey and gave a new impulse to labor migration tendency in Moldova, that became more and more resemble with circular labor migration. This thesis aims to compare two destinations of Moldovan labour migrants Russian Federation and Turkey and to see how migration tendencies to these countries develop on the way to circular migration.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMigration in Moldova
dc.subjectLabour migration
dc.subjectCircular labour migration
dc.subjectMoldovan migrants in Russian Federation
dc.subjectMigrants in Turkey
dc.subjectMoldova‟da göç
dc.subjectİşgücü göçü
dc.subjectDöngüsel işgücü göçü
dc.subjectRusya Federasyonu‟nda Moldova göçmenleri
dc.subjectTürkiye‟de Moldovalılar
dc.titleLabour Migration from Moldova to Russian Federation and Turkeytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşgücü göçü eğilimleri göç meselesinin gündeminde yeni bir konu değildir. Fakat zamanla bu tür hareketlerin türü ve karakteri değişti ve daha dinamik bir senaryo haline geldi. Söz konusu ilerleme küreselleşmenin getirdiği çeşitli büyüme ve gelişmelerden dolayı mümkün oldu. Bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesi gibi küresel süreçler göç karakterinin değişmesine neden oluyor. Bu süreç özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işgücü göç akımını etkilemektedir. Rusya Federasyonu, İtalya ve Türkiye gibi ülkelere işgücü kaynaklarının tedarikçisi olan Moldova, aynı zamanda döngüsel işgücü göçün de en iyi örneklerinden biri. Farklı özellikleri ve farklı ‘çekme faktörleri’ taşıyan iki büyük ölçekli göç grubu Rusya ve Türkiye’ye yönelmiş ve Moldova’daki döngüsel işgücü göçüne daha da çok benzemeye başlayan işgücü göçü eğilimine yeni bir güç vermiştir. Bu tezde Moldova işgücü göçmenlerin iki hedef ülke Rusya Federasyonu ve Türkiye karşılaştırılacaktır ve bu ülkelere göç eğilimlerin döngüsel göç yolunda gelişmesi incelenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record