Recent Submissions

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

    Cankurtaran, Özlem; Kelebek Küçükarslan, Görkem; Şimşek, Burcu; Depeli, Gülsüm; Öztürk, Selcen; Başar Dikmen, Dilek; Esgün, Toros Güneş; Yüksel Kaptanoğlu, İlknur; Adalı, Tuğba; Hatiboğlu Kısat, Burcu; Öngen Köse, Çağıl; Sumbas, Ahu; Yıldız, A. Nevin; Karabağ, Çağla; Öztürk, Pınar; Koca, Canan; Çelik, Ezgi Ece; Kalaycı, Nazile; Balseven Odabaşı,Aysun; Örnek Büken,Nüket; Bahar Özvarış,Şevkat (Hacettepe Üniversitesi, 2021)
    Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, sağlık, eğitim, çalışma yaşamı, karar verme mekanizmalarına katılım, ev içi yaşantı gibi her alanda bizleri çepeçevre sarmalamış durumda. Bizler, Hacettepe Üniversitesi Kadın ...
  • Reflections on Inclusion and ICT in the context of Smart Ecosystem for Learning and Inclusion Project 

    Jáuregui, Vladimir Abel Costas; Marino, Mariana Cardozo Herscovic; Amato, Cibelle Albuquerque de la Higuera; Silveira, Ismar Frango; Eliseo, Maria Amelia; Martins, Valéria Farinazzo; Munoz, Darwin; Parada, Hugo; Puentes, Ángel; De la Rosa-Feliz, Cinthia; Zambrano, Margarita; Villacís, César; Carvajal, Verónica; Guijarro, Johana; Oyelere, Solomon Sunday; Agbo, Friday Joseph; Sanusi, Ismaila; Akyar, Özgür Yaşar; Tomczyk, Łukasz; Potyrała, Katarzyna; Wnęk-Gozdek, Joanna; Włoch, Anna; Demeshkant, Nataliia; Şimşek, Burcu; Akyar, Özgür Yaşar; Demirhan, Gıyasettin; Porta, Mariana; Motz, Regina (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2021)
    Smart Ecosystem for Learning and Inclusion (SELI) Project is a consortium project, funded as part of ERANet JOINT CALL 2016/2017 with the number of ERANet17/ICT0076. In a two-year collaboration, higher educations ...