Show simple item record

dc.contributor.advisorBarişkin, Eliftr_TR
dc.contributor.authorImprachım, Choulıatr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:30:01Z
dc.date.available2017-06-26T05:30:01Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3663
dc.description.abstractThe purpose of the study is to investigate the mediator role of perfectionism on the relationship between family problems of young adulthood and depressive symptoms of university students.The sample in the study consists of 231 (75.7 %) female and 74 (24.3 %) male students from various departments at Hacettepe University during 2014 – 2015 semesters. The ages of the participants were ranging between 18 – 28 and with a mean of 21.01 (SD = 2.04) years. In the study ‘‘Demographic Information Form’’, ‘‘Family Problems of Young Adulthood Evaluation Scale’’ , ‘‘Multidimensional Perfectionism Scale – Frost (MPS – F)’’, ‘‘Multidimensional Perfectionism Scale – Hewitt (MPS – H)’’ and ‘‘Beck Depression Inventory (BDI)’’ were administered to the participants. Correlational Analyses and Hierarchical Regression Analyses were applied to the gathered data in the study. Correlational Analysis showed that there are meaningful relationship between insensitivity and inconsistency in relations,tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFamily problemstr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Gençlik Döneminde Yaşadıkları Aile Sorunları Ile Depresif Belirtiler Arasındaki Ilişkide Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolünün Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2619tr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin gençlik döneminde yaşadıkları aile sorun alanları ile depresif belirtiler arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin aracı rolünü incelemektedir. Bu çalışmanın örneklemi 2014 – 2015 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 231 (%75.7)’i kadın ve 74 (%24.3)’ü erkek öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18 – 28 ve yaş ortalaması 21.01 (SS = 2.04) olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan kişilere, Demografik Bilgi Formu, ‘‘Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği (GDASDÖ)’’, ‘‘Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği – Frost (ÇBMÖ – F)’’, ‘‘Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği – Hewitt (ÇBMÖ – H)’’ ve ‘‘Beck Depresyon Envanteri (BDE)’’ uygulanmıştır.Araştırma kapsamında toplanan verilere Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, ilişkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık, anne baba ilişkilerinde uyumsuzluk, sınırsızlık ve şiddet, ototr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record