Show simple item record

dc.contributor.advisorUçanok, Zehratr_TR
dc.contributor.authorBayar, Yusuftr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:27:32Z
dc.date.available2017-06-26T05:27:32Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3649
dc.description.abstractThe overarching aim of this study was to investigate the antecedents of parental peermanagement and its consequences on peer relations from both adolescents’ andmothers’ perspectives. First, we examined the predictor role of parental goals andparental beliefs, and characteristics of adolescents and their friends on the parental peermanagement strategies (support, control and prohibiting). Second, we examined thepredictor role of the parental peer management strategies on positive and negativefriendship, and social competence as well as the mediator role of autonomousmotivation in friendship domain. In both models, moderator role of gender, adolescencestage (early and middle adolescence) and autonomy supportive and warm familyclimate were investigated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectParent peer management strategiestr_TR
dc.titleErgen Ve Anne Bildirimine Göre Ebeveyn Akran Yönetiminin Öncülleri Ve Akran Ilişkileri Açısından Sonuçlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2016/3132tr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı, ebeveyn akran yönetiminin öncüllerini ve akran ilişkileriaçısından sonuçlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, birinci olarak hem annenininançları ve amaçlarının hem de ergenin ve arkadaşının özelliklerinin destekleme,kontrol ve yasaklama stratejileri üzerindeki yordayıcı rolü incelemiştir. İkinci olarak isesöz konusu stratejilerin olumlu arkadaşlık, olumsuz arkadaşlık ve sosyal yeterliküzerindeki yordayıcı rolü ve bu ilişkide arkadaşlık alanındaki özerk motivasyonun aracırolü incelenmiştir. Önerilen modellerde anne ve ergen raporları kullanılmış, cinsiyet,ergenlik evresi ve özerkliği destekleyici ve sıcak aile iklimi düzeyinin düzenleyicirolleri incelenmiştir.Araştırmanın verileri 2014-15 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde toplanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record