Show simple item record

dc.contributor.advisorUçanok, Zehratr_TR
dc.contributor.authorSoylu, Cemtr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:27:30Z
dc.date.available2017-06-26T05:27:30Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3640
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to examine the predictors of meaning in life in middle aged women who were diagnosed with breast cancer, and to investigate the mediating role of subscales of meaning in life (presence of meaning and searching for meaning) on the relations between self-esteem and psychosocial adjustment. This study was conducted with 127 women aged between 40-65. They were diagnosed with breast cancer who were either undergoing a treatment or coming to the hospital for their follow-up appoinments in the ambulatory clinics of the Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine in Hacettepe University. Meaning in Life Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Psychological Well-Being Scale, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support were administered to the participants. The findings revealed that social support, age, time elapsed since diagnosis, and perceived income level positively predicted presence of meaning.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMeaning in lifetr_TR
dc.titleOrta Yetişkinlikte Benlik Saygısı, Hayatın Anlamı Ve Psikososyal Uyum Arasındaki Ilişkiler: Meme Kanseri Hasta Örneklemi.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2943tr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı, meme kanseri tanısı almış orta yaş dönemindeki kadın bireylerde hayatın anlamını yordayan faktörleri ve benlik saygısı ile psikososyal uyum arasındaki ilişkide hayatın anlamının boyutlarının (anlamın varlığı ve arama) aracı rolünü incelemektir. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı ayaktan tedavi ünitesinde tedavi alan veya ilaçsız takip edilen meme kanseri tanısı almış 40-65 yaş arası 127 kadın birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcılara Hayatın Anlamı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Hayatın anlamını yordayan faktörlere ilişkin bulgular, anlamın varlığını sırasıyla sosyal destek, yaş, tanı süresi ve algılanan gelir düzeyinin pozitif; anlam arama için ise sosyal destek, yaş ve tanı süresinin negatif yönde yordadığını göstermiştir. Tüm değişkenler birlikte anlamın varlığı ptr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record