Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Aymiltr_TR
dc.contributor.authorSakallı, Busetr_TR
dc.date.accessioned2017-06-23T08:02:59Z
dc.date.available2017-06-23T08:02:59Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3631
dc.description.abstractABSTRACTSAKALLI Buse, Effect of Working Memory Training on Simultaneous Interpreting Performance: Dual N-Back Task, Master Thesis, Ankara 2015Simultaneous interpretation requires the act of switching continuously from one language to another while decoding and simultaneously encoding the entering message to generate an equivalent discourse in the target language. The process of interpreting in simultaneous mode is realized with many higher-order cognitive skills such as multi-tasking, updating, switching and concurrent information processing skills as well as advanced bilingual language skills. All of these skills underline the need to constantly update the incoming information and thus overload the working memory capacity as working memory is well known to be engaged in updating information during the ongoing information processing. In this study, the effect of working memory training through dual n-back task on simultaneous interpreting performance was investigated through a singtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKeywords: simultaneous ınterpretingtr_TR
dc.titleEffect of Working Memory Training on Simultaneous Interpreting Performance: Dual N-Back Tasktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2604tr_TR
dc.description.ozetÖZETSAKALLI Buse, Çalışma Belleği Eğitiminin Andaş Çeviri Başarımı Üzerindeki Etkisi: İkili N-Geri Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015Andaş çeviri, çevirmenin gelen mesajı çözmek ve hedef dilde eşdeğer bir söylem üretebilmek üzere tekrar kodlayabilesi için bir dilden diğer dile sürekli olarak geçiş yapabilmesini gerektirir. Andaş çeviri edimi zihinsel çoklu görev, bilgi güncelleme, görevler arası değişim yapabilme, aynı anda ve anında bilgi işlemleyebilmenin yanısıra ileri düzey ikidilli bilişsel becerilerin edinilmesini zorunlu kılar. Tüm bu becerilerin altında bilginin işlemleme esnasında durmaksızın güncellenmesi yatmaktadır. Dolayısıyla, bu süreç en başta bilginin güncellenmesine katkısıyla bilinen çalışma belleği kapasitesi üzerinde aşırı yük oluştumaktadır. Bu çalışmada çalışma belleği eğitiminin andaş çeviri başarımı üzerindeki etkisi tek grup öntest sontest modelinde araştırılmıştır. “İkili N-Geri” görevi, temel olarak, gelen bilginin güncellenmesine dayanır ve faytr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record