Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükkantarcıoğlu Nalan, S.tr_TR
dc.contributor.authorBaş, Meliketr_TR
dc.date.accessioned2017-06-23T07:06:12Z
dc.date.available2017-06-23T07:06:12Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3612
dc.description.abstractThis dissertation addresses three problems: (1) distribution of the body part terms used in idioms to express emotions; (2) categorization and distribution of emotion concepts in relation to the body part idioms; (3) conceptual metaphors and metonymies underlying the body part idioms that express an emotion type. The study utilizes 488 idioms that contain body part words (e.g. heart, eye etc.) that are obtained from several dictionaries of idioms. Data consists of 28 emotion concepts and 19 distinct body parts expressing a higher variety of emotion types. It first identifies and categorizes the emotion types expressed in these idioms, and second reveals the conceptual metaphors and metonymies underlying these idioms. The study demonstrates that particular body parts are productive source domains in Turkish for the conceptualization of particular emotion concepts, and they constitute a complex cognitive-cultural conceptualization model for Turkish.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEmotiontr_TR
dc.titleConceptualızatıon of Emotıon Through Body Part Idıoms in Turkısh: A Cognıtıve Lınguıstıc Studytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2390tr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması bilişsel dilbilimsel bir çerçevede üç sorunu irdelemektedir: (i) duygu ifade eden deyimlerdeki beden bölümü sözcüklerinin dağılımı; (ii) bir beden bölümü sözcüğü içeren deyimlerdeki duygu kavramlarının sınıflanması ve dağılımları; (iii) bir duygu türü ifade eden bedene ait deyimlerin temelini oluşturan kavramsal eğretilemeler ve ad aktarımları. Çalışmanın veri tabanını çeşitli sözlüklerden elde edilen ve bir beden bölümü sözcüğü içeren (örn. kalp, göz vs.) 488 adet deyim oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 28 duygu türü ve en fazla türde duygu ifade eden ilk 19 beden bölümünü kapsamaktadır. Çalışmada önce deyimlerde ifade edilen duygu türleri belirlenip sınıflandırılmış, daha sonra bu deyimlerin altında yatan kavramsal eğretilemeler ve ad aktarımları ortaya çıkartılmıştır. Çalışma, belirli beden bölümlerinin duyguların kavramsallaştırılmasında üretken kaynak alanlar olduklarını ve Türkçe açısından bilişsel-kültürel kavramlaştırma modeli oluşturduklarını göstermektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record