Recent Submissions

 • Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I 

  Keleş, Ruşen; Özacit, İrfan; Ömürgönülşen, Uğur; Sadioğlu, Uğur; Gül, İlknur; Solmaz, Fulya; Keleş, İhsan; Söyüt, Hasan Ege; Oktay, Ercan; Güleç Solak, Sevcan; Sürmeli, İpek; Göçoğlu, Volkan; Öktem, M. Kemal; Küçük, Hülya; Ömürgönülşen, Uğur; Sumbas Yavaşoğlu, Ahu; Izadpanah, Shirin; Saldıraner, Nihan; Bülbül, Duran; Bilbay, Ömer Faruk; Kurt, Zehra; Ergönül, Eser; Akpınar, İrem Acar; Sadioğlu, Uğur; Eseroğlu, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli Raporda literatüre kazandırılan ve kelime anlamıyla “çeşitlilik, üretkenlik ve ...
 • Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II 

  Sadioğlu, Uğur; Öktem, Kemal; Ömürgönülşen, Uğur; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2020)
  Bu Kitabın editörleri tarafından başlatılan ve kurumsal olarak devam eden “Kentleşme ve Çevre Yönetimi Forumu” (KENTFOR), kent, çevre ve yerel yönetim konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere akademisyenleri, ...
 • Yeşil Kampüs: Kapsam | Uygulama | Yönetim 

  Öktem, M. Kemal; Mutdoğan, A. Selin (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
  21. yüzyıl yeni kavram, teknoloji ve yaşam şekillerinin ortaya çıktığı bir dönem olmaktadır. Daha önceki yüzyıllardan çok daha farklı bir algılama seviyesine sahip olduğumuz bu dönem Antroposen dönem olarak adlandırılmaktadır. ...
 • Türkiye'de Sığınmacılar 

  Çağlar, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışma, 'Sığınmacılar ve Türkiye' konusunda gereksinilen bilgilerin dahaa derli-toplu bir biçimde, bütünlük içerisinde bir arada olması gereksiniminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, uzun süre göç veren ...
 • Diplomacy and Diplomatic Correspondence 

  Tezok, Ahmet Funda (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014)
  1. What is Diplomatic Correspondence? Diplomatic Correspondence consists of all kinds of communication that denotes the policy and/or approach of one State and its requirements or demands, as well as commitments on a ...