Show simple item record

dc.contributor.advisorTopçu Tecelli, Nazmiye
dc.contributor.authorKırbaş, Gonca
dc.date.accessioned2017-06-15T09:49:40Z
dc.date.available2017-06-15T09:49:40Z
dc.date.issued2017-06-15
dc.date.submitted2017-06-14
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3543
dc.description.abstractJordan, which has a historical background with Turkey, is also one of the countries where Turkish is taught as foreign languages. The aim of this study was to reveal the difficulties of writing skills encountered in Arabic students learning Turkish as a foreign language in Jordan. 48 students who completed A2 level at Amman Yunus Emre Turkish Cultural Center between 2013 and 2014 were included in the study. The data gained from written papers in the writing skill section of the course final exam were gathered by the content analysis method. The mistakes identified in the study were grouped under five main categories. These are "Voice Knowledge", "Form Knowledge", “Syntax”, "Semantic Knowledge" and "Writing Knowledge and Punctuation Marks". Eventually, a mistake number of 2189 was found in the evaluation. It was determined that the most common mistake was made in the Voice Knowledge with a rate of 40.6% (888). Writing Knowledge and Punctuation Marks were the second category with 25.9% (567). Other category rates were found to be close to each other, with 12.7% (278) of the Form Knowledge, 10.3% (226) of the Syntax, and 10.5% (230) of the Semantic Knowledge.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectÜrdüntr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak türkçe öğretimi
dc.subjectYazma becerisi
dc.subjectA2 düzeyi
dc.subjectYanlış çözümlemesi
dc.titleTürkçe Öğrenen Ürdünlü Öğrencilerin A2 Düzeyi Yazma Becerisinde Karşılaştıkları Güçlüklertr_TR
dc.title.alternativeThe Writing Difficulties of Jordanian A2 Level Turkish Language Learnerseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye ile tarihsel bir geçmişe sahip olan Ürdün, aynı zamanda Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerden birisidir. Bu çalışma, Ürdün’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap asıllı öğrencilerin yazma becerisinde karşılaştıkları güçlükleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Çalışmaya 2013-2014 yılları arasında Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde A2 düzeyini bitiren 48 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmanın verilerini kur bitirme sınavı yazma becerisi bölümündeki yazılı anlatım kâğıtları oluşturmuştur. Betimsel bir niteliğe sahip olan tarama modelindeki araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada tespit edilen yanlışlar beş başlık altında toplanmış ve her biri de kendi içinde tekrar kategorilendirilerek alt başlıklar ile sunulmuştur. Elde edilen veriler “Ses Bilgisi”, “Biçim Bilgisi”, “Anlam Bilgisi” ve “Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri” ana başlıkları altında toplanmıştır. Değerlendirme sonucunda 2189 yanlış sayısı tespit edilmiştir. En fazla yanlışın % 40,6’lık (888) oranı ile Ses Bilgisinde olduğu tespit edilmiştir. Biçim Bilgisinden % 12,7 (278), Söz Diziminden %10,3 (226), Anlam Bilgisinden % 10,5 (230) yanlış bulunarak bu üç alanda tespit edilen yanlış oranlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Yazım Bilgisi ve Noktalama İşaretleri ise %25,9 (567) oranı ile en fazla yanlış yapılan ikinci bölüm olarak tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10151147tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record