Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Çiğdem
dc.contributor.authorMındız, Rabia Sena
dc.date.accessioned2024-05-15T11:55:59Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-04-15
dc.identifier.citationvancouvertr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34934
dc.description.abstractMındız R.S., Pharmacognostical Researches on Verbascum uschakense (Murb.) Hub.-Mor. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Pharmacognosy Program, M. S. Thesis, Ankara, 2024. Verbascum L., the largest genus of the Scrophulariaceae family and classified under 13 groups (A-M) in the Flora of Turkey, is one of our country's important natural resources having a high endemism rate. Many species belonging to the genus Verbascum are traditionally used to treat diseases in our country and around the world. Conducting phytochemical and biological activity studies on V. uschakense (Murb.) Hub.-Mor., which is included in group K, was aimed in this study. An 85% ethanol extract was obtained from the air-dried and powdered aerial parts of the plant, as well as the corresponding sub-extracts obtained by partitioning this extract with n-hexane, dichloromethane, ethyl acetate, and n-butanol. Acetylcholinesterase enzyme inhibitory and DPPH radical scavenging activities of the preliminary fractions obtained from n-butanol extract by polyamide column chromatography were tested. Starting from the active fractions, 5 iridoid glucosides (VU-1: glucoside, VU-2: ajugol, VU-3: harpaget, VU-4: okubin, VU-5: catalpol) and 3 phenylethanoid glycosides (VU-6: verbascoside, VU-7: martinoside, VU-8: forcytoside B) were isolated using appropriate chromatographic methods. The structures of the obtained compounds were elucidated by 1D-, 2D NMR, and mass spectroscopy methods.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVerbascum uschakensetr_TR
dc.subjectizolasyontr_TR
dc.subjectantioksidan aktivitetr_TR
dc.subjectasetilkolinesteraz inhibitör aktivitetr_TR
dc.subject.lcshEczacılık bilimitr_TR
dc.titleVerbascum uschakense (Murb.) Hub.-Mor. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMındız R.S., Verbascum uschakense (Murb.) Hub.-Mor. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024. Türkiye Florası'nda 13 grup (A-M) altında toplanan ve Scrophulariaceae familyasının en geniş cinsi olan Verbascum L. yüksek endemizm oranı ile ülkemizin sahip olduğu önemli doğal kaynaklardandır. Verbascum cinsine ait pek çok tür, geleneksel olarak hastalıkların tedavisi amacıyla ülkemizde ve dünyada kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Grup K'da bulunan V. uschakense (Murb.) Hub.-Mor. üzerinde fitokimyasal ve biyolojik etki çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. Açık havada kurutulup toz edilen bitkinin toprak üstü kısımlarından, %85'lik etanol ekstresi ve bu ekstrenin n- hekzan, diklorometan, etil asetat ve n-butanol ile partisyona tabi tutulması sonucu ilgili alt ekstreler elde edilmiştir. n-Butanol ekstresinden poliamit kolon kromatografisi ile elde edilen ön fraksiyonların, asetilkolinesteraz enzim inhibitör ve DPPH radikal süpürücü aktiviteleri test edilmiştir. Aktif bulunan fraksiyonlardan başlanılarak, uygun kromotografik yöntemler ile gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile 5 iridoit glukoziti (VU-1: glurozit, VU-2: ajugol, VU-3: harpajit, VU-4: okubin, VU-5: katalpol) ve 3 feniletanoit glikoziti (VU-6: verbaskozit, VU-7: martinozit, VU-8: forsitozit B) saf olarak elde edilmiştir. Bileşiklerin yapıları, 1D-, 2D NMR ve kütle spektroskopisi yöntemleri ile aydınlatılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmakognozitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-11-17T11:55:59Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record