Show simple item record

dc.contributor.advisorFil Balkan, Ayla
dc.contributor.authorAysever, Nilay
dc.date.accessioned2024-05-14T11:30:21Z
dc.date.issued2024-05-09
dc.date.submitted2024-04-02
dc.identifier.citationAysever, N., Kronik İnme Hastalarında Gövde Kontrolü Ve Alt Ekstremite Motor Koordinasyonunun Fonksiyonel Denge Ve Yürüyüşün Zaman Mesafe Karakteristikleri İle İlişkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Fizyoterapistliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34930
dc.description.abstractAYSEVER N. Investigation of the Relationship Between Trunk Control and Lower Extremity Motor Coordination with Functional Balance and Time-Distance Characteristics of Walking in Chronic Stroke Patients, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Neurological Physiotherapy-Rehabilitation Program, Master of Science Thesis, Ankara, 2024. This study aims to investigate the effect of trunk control and lower extremity motor coordination on functional balance and time-distance characteristics in chronic stroke patients. In this observational study, 53 stroke patients in the chronic phase aged between 45 and 75 years who were able to walk independently were included. The stroke severity of the patients was evaluated using the Rivermead Motor Assessment (RMA) Scale, lower extremity coordination of the hemiplegic side was assessed using the Lower Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT), and trunk control was evaluated using the Trunk Impairment Scale (TIS). Gait assessments were performed using the slow and fast 10-Meter Walk Test (10MWT), Timed Up and Go Test (TUG), and the GAITRite gait analysis system. Upon examination of the findings, it was determined that trunk control and lower extremity coordination had a low to moderate correlation with fast 10MWT (r=-0.563, r=-0.400, respectively, p<0.001), a moderate to good correlation with TUG (r=-0.614, r=-0.510, respectively, p<0.001), and a low to moderate correlation with the step length of the hemiplegic side (r= 0.419, r=0.331, respectively, p<0.01). When the effect sizes of these relationships were examined, it was observed that trunk control had a greater impact on gait speed, functional mobility, and step length than lower extremity motor coordination. Our study results indicate that as walking speed increases, there is an increased need for trunk control, and that trunk control affects walking and functional mobility more than lower extremity coordination. We believe that evaluating trunk control and lower extremity coordination in individuals with post-stroke decrease in walking speed and step length will positively affect the rehabilitation process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnme, koordinasyon, gövde kontrolü, yürüyüştr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleKRONİK İNME HASTALARINDA GÖVDE KONTROLÜ VE ALT EKSTREMİTE MOTOR KOORDİNASYONUNUN FONKSİYONEL DENGE VE YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN MESAFE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAYSEVER N. Kronik İnme Hastalarında Gövde Kontrolü Ve Alt Ekstremite Motor Koordinasyonunun Fonksiyonel Denge Ve Yürüyüşün Zaman Mesafe Karakteristikleri İle İlişkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Fizyoterapistliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024. Bu çalışmanın amacı kronik inme hastalarında gövde kontrolü ile alt ekstremite motor koordinasyonunun fonksiyonel denge ve yürüyüşün zaman mesafe karakteristikleriyle olan ilişkisini incelemekti. Gözlemsel nitelikte olan bu çalışmaya yaşları 45 ila 75 arasında olan, bağımsız yürüyebilme yeteneğine sahip, kronik dönemdeki 53 inme hastası dâhil edildi. Hastaların inmeye bağlı etkilenim düzeyleri Rivermead Motor Değerlendirme (RMD) Ölçeği, hemiplejik taraf alt ekstremite koordinasyonu Alt Ekstremite Motor Koordinasyon Testi (AEMKT), gövde kontrolü Gövde Bozukluk Ölçeği (GBÖ) ile değerlendirildi. Ayrıca katılımcıların yürüyüşleri ve fonksiyonel denge düzeyleri incelendi. Bu kapsamda normal ve maksimum hızda tekrarlanan 10 Metre Yürüme Testi (10MYT) ve Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT) kullanıldı. Yürüyüşün zaman mesafe karakteristikleri ise GAITRite yürüyüş analiz sistemi ile değerlendirildi. Bulgular incelendiğinde; gövde kontrolü ve alt ekstremite koordinasyonunun, maksimum hızda yapılan 10MYT ile arasında düşük-orta dereceli (sırasıyla r=-0.563, r=-0.400, p<0.001), ZKYT ile (sırasıyla r=-0,614, r=-0,510, p<0,001) orta-iyi dereceli, hemiplejik taraf adım uzunluğuyla ise düşük-orta dereceli (sırasıyla r= 0.419, r=0.331, p<0.01) korelasyon gösterdiği bulundu. Bu ilişkilerin etki büyüklükleri incelendiğinde gövde kontrolünün yürüme hızı, fonksiyonel mobilite ve adım uzunluğuna alt ekstremite motor koordinasyonundan daha fazla etki ettiği görüldü. Çalışma sonuçlarımız yürüyüş hızı arttıkça gövde kontrolüne olan ihtiyacın arttığını, yürüyüşü ve fonksiyonel mobiliteyi alt ekstremite koordinasyonuna kıyasla gövde kontrolünün daha çok etkilediğini gösterdi. İnme sonrasında yürüme hızı ve adım uzunluğunda azalma olan bireylerde gövde kontrolü ve alt ekstremite koordinasyonunun değerlendirilmesinin rehabilitasyon sürecini olumlu etkileyeceğini düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-14T11:30:21Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record