Show simple item record

dc.contributor.advisorErsözlü, Elif
dc.contributor.authorŞahin, Firuze Elif
dc.date.accessioned2024-05-14T07:01:39Z
dc.date.issued2024-04-19
dc.date.submitted2024-04-19
dc.identifier.citationŞahin, Firuze Elif. Through Readers' Eyes: Reception of George Orwell's Retranslations in Turkish Context, Master’s Thesis, Ankara, 2024tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34927
dc.description.abstractThis study focuses on the readers’ reception of the boom in retranslations of George Orwel’s works in Turkey after his copyright expired on January, 2021. In the current state of translation literature, retranslations are determined by the supply and demand of the market and the reception and criticism of readers, rather than by gradual development and the attempt to achieve a “great translation” (Berman, 1990). According to this study, the trigger for retranslation in recent years has been socio-cultural. Therefore, it is suggested that retranslations are intended to meet the demands of different reader groups or in other words the "interpretive communities" (Fish, 1998) within the target culture, rather than to respond to a need or an erroneous first translation. To this end, in order to understand where George Orwell and his famous novel 1984 are positioned in the Turkish context, news, blogs, columns and academic studies referring to 1984 have been examined. Then, a bibliographic study of all translations of the novel published in Turkey before and after 2021 has been carried out. This study provided us with insights into the readers' "horizon of expectations" (Jauss, 1982) regarding Orwell and his novels. Then, in the main analysis part, readers' comments collected from two websites (Ekşi Sözlük and Kayıp Rıhtım) have been graphically shown. These comments are categorised by the researcher according to the themes to evaluate the act of retranslation, their criticism and expectations. As a result, the researcher has drawn attention to the fact that the concept of retranslation has expanded in the 21st century. Also insight into Turkish readers' expectations of translation is provided, and a reception process that would be useful for future academic studies and retranslation act is suggested.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRetranslationtr_TR
dc.subjectReceptiontr_TR
dc.subjectGeorgeOrwelltr_TR
dc.subjectTranslationtr_TR
dc.subjectSociologytr_TR
dc.titleThrough Readers' Eyes: Reception of George Orwell's Retranslations in Turkish Contexttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Ocak 2021'de telif hakkı sona eren George Orwel'in eserlerinin Türkiye'deki yeniden çevirilerinde yaşanan patlamanın okurlar tarafından nasıl alımlandığına odaklanmaktadır. Çeviri edebiyatının mevcut durumunda, yeniden çeviriler, aşamalı bir gelişim ve "mükemmel çeviri" (Berman, 1990) elde etme çabasından ziyade, piyasadaki arz ve talep ile okurların alımlama ve eleştirileri tarafından belirlenmektedir. Bu çalışmaya göre, son yıllarda yeniden çeviriyi tetikleyen unsur sosyo-kültürel olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, yeniden çevirilerin bir ihtiyaca ya da hatalı bir ilk çeviriye cevap vermekten ziyade, erek kültürdeki farklı okuyucu gruplarının ya da başka bir deyişle "yorumlayıcı toplulukların" (Fish, 1998) taleplerini karşılamaya yönelik olduğunu öne sürmektedir. Bu amaçla, George Orwell ve ünlü eseri 1984'ün Türkiye bağlamında nerede konumlandığını anlamak için 1984'e atıfta bulunan haberler, bloglar, köşe yazıları ve akademik çalışmalar taranmıştır. Ardından, romanın 2021 öncesi ve sonrasında Türkiye'de yayımlanan tüm çevirilerinin bibliyografik incelemesi yapılmıştır. Bu çalışma, okurların Orwell ve romanlarına ilişkin "beklenti ufku" (Jauss, 1982) hakkında fikir edinmemizi sağlamıştır. Ardından, ana analiz bölümünde, iki internet sitesinden (Ekşi Sözlük ve Kayıp Rıhtım) toplanan okuyucu yorumları grafiksel olarak sunulmuştur. Bu yorumlar araştırmacı tarafından yeniden çeviri eylemini değerlendirdikleri temalara, eleştirilerine ve beklentilerine göre kategorize edilmiştir. Sonuç olarak araştırmacı, yeniden çeviri kavramının 21. yüzyılda gittikçe genişlediğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Türk okuyucuların çeviriden beklentileri hakkında fikir sahibi olunmuş, gelecekteki akademik çalışmalar ve yeniden çeviri eylemi için faydalı olabilecek bir alımlama süreci örneklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-14T07:01:39Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record