Show simple item record

dc.contributor.advisorAçan, Ayşe Zeynep
dc.contributor.authorGümüş, Nisan Ece
dc.date.accessioned2024-03-20T07:19:14Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-11
dc.identifier.citationGümüş, N. E. (2024). A sociopragmatic study on Turkish native speakers’ condolence speech acts [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34809
dc.description.abstractThis study explores the speech acts of condolences in Turkish uttered in response to death announcements on Facebook. Methodologically, the first step of this study comprises the analysis of the condolences in Turkish collected from Facebook following Elwood’s (2004) classification of condolence strategies and modifications made by Lotfollahi & Rasekh (2011), Samavarchi & Allami (2012), Behnam et al. (2013), Murad (2013), Janusheva & Neshkovska (2018), Nurlianingsih & Ayu Imperiani (2020) and Alemi et al. (2021). Based on the results of this analysis, common condolence strategies by Turkish native speakers were identified. It was found that most condolence strategies involved statements related to Islam which is the most common religion in Türkiye. The second step of our study involves an experiment in which we tested Turkish native speakers’ assessments of the level of appropriateness of different types of condolences. In doing so, we invited them to assess real-life examples from Facebook. Focusing on the sociolinguistic variables of social distance and the ranking of the imposition, we discussed which factors contributed to the way condolences are expressed in this speech community. “Expression of sympathy” was the only strategy which suggested that most Turkish native speakers noticed the variations in the ranking of the imposition which is the degree of obligation for condoling between the bereaved and the deceased. On the other hand, the ratings of the strategy of “offer of assistance” indicated that most of the informants were aware of the differences in social distance only in the second hypothetical situation where social distance and the ranking of the imposition were low, and the third hypothetical situation where social distance was high, and the ranking of the imposition was low. As such, this study contributes to our knowledge of a relatively understudied type of speech act and its realizations in Turkish culture.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCondolencetr_TR
dc.subjectSpeech acttr_TR
dc.subjectPragmaticstr_TR
dc.subjectReligious condolencestr_TR
dc.subjectFacebook condolencestr_TR
dc.subjectTurkish condolencetr_TR
dc.subjectcondolence speech actstr_TR
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleA Sociopragmatic Study on Turkish Native Speakers’ Condolence Speech Actstr_TR
dc.title.alternativeTürkçe Ana Dil Konuşucularının Taziye Stratejileri Üzerine Sosyopragmatik Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Facebook’ta ölüm ilanlarına yanıt olarak ifade edilen Türkçe taziye söz edimlerini araştırmaktadır. Çalışmanın yöntemi ilk aşamada Facebook’tan elde edilen Türkçe taziye stratejilerinin Elwood (2004)’un gruplandırmasına ek olarak Lotfollahi & Rasekh (2011), Samavarchi & Allami (2012), Behnam et al. (2013), Murad (2013), Janusheva & Neshkovska (2018), Nurlianingsih & Ayu Imperiani (2020) ve Alemi et al. (2021)’in belirttikleri stratejiler doğrultusunda analiz edilmesinden oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, ana dili Türkçe olan bireylerin yaygın olarak kullandığı taziye stratejileri belirlenmiştir. Taziye stratejilerinin çoğunun, Türkiyedeki en yaygın din olan İslam ile ilgili ifadelerden oluştuğu bulgulanmıştır. Çalışmamızın ikinci aşaması, ana dili Türkçe olan bireylerin farklı taziye ifadelerinin uygunluk seviyelerini değerlendirdikleri bir anketten oluşmaktadır. Bu sayede, katılımcılardan Facebook’tan alınmış özgün örnekleri değerlendirmeleri beklenmiştir. Toplumsal mesafe ve taziye mecburiyetinin ağırlığı sosyodilbilimsel değişkenlerini dikkate alarak hangi etkenlerin bu dil topluluğunda ifade edilen taziyeleri etkilediğini tartışılmıştır. Ana dili Türkçe olan bireylerin çoğunun, yaslı kişinin kaybedilen kişiyle olan samimiyetlerinin neden olduğu taziye mecburiyetinin ağırlığındaki değişiklikleri fark ettiğini gösteren tek strateji “sempati ifadeleri” olmuştur. Bunun yanı sıra, “Yardım önerisi” stratejisinin değerlendirmeleri, katılımcıların çoğunun sadece toplumsal mesafenin ve taziye mecburiyetinin ağırlığının düşük olduğu ikinci varsayımsal durumda ve toplumsal mesafenin yüksek olduğu ve taziye mecburiyetinin ağırlığının düşük olduğu üçüncü varsayımsal durumda sosyal mesafe farklılıklarının farkında olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan, bu çalışma diğerlerine göre az çalışılmış bir söz edim türü ve bu söz ediminin Türk kültüründeki kullanımları üzerine bilgi birikimimize katkıda bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-03-20T07:19:15Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record