Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Cahit
dc.contributor.authorTekçeer, Ceyda
dc.date.accessioned2017-06-09T06:20:23Z
dc.date.available2017-06-09T06:20:23Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3469
dc.description.abstractIt is very hard to diagnose the cause of death in drowning cases. Body could have decomposed and deformed or marks of the cause of death could disappear depending on time that body immersed into water. In that cases, the most important thing is to decide that victim was drowned or not. Diatom test is used for this purpose exactly and gives reliable results by extracting and analysing diatoms. So after that process we can easily decide the cause of death and obtain informations about duration of body’s immersion in water or presence expect the location that victim was discovered or determine where the victim was drowned. For analysing diatoms, they have to be extracted from places (tissue, clothes) that they can be found. In this study, we compared the most used extraction methods like rinsing water (RW), rinsing ethanol (RE), H2O2 and HF acid method (that is used for analysing pollens from soil samples in forensic palynology). Diatoms are isolated from aquatic and terrestrial samples, taken microphotographs on light microscope (LM), identified on genus level and numbered.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ŞEKİLLER DİZİNİ vi SİMGELER VE KISALTMALAR x TERMİNOLOJİ xii 1. GİRİŞ 15 2. GENEL BİLGİLER 22 2.1. Diyatomelerin Morfolojilerine Göre Gruplandırılması 26 2.1.1. Sentrik Diyatomeler 26 2.1.2. Arafit Diyatomeler 26 2.1.3. Eunotioid Diyatomeler 26 2.1.4. Naviculoid Diyatomeler 27 2.1.5. Cymbelloid Diyatomeler 27 2.1.6. Epithemioid Diyatomeler 27 2.1.7. Amforoid Diyatomeler 27 2.1.8. Nitzschioid Diyatomeler 27 2.1.9. Surirelloid Diyatomeler 27 2.1.10. Monoraphid Diyatomeler 28 2.2. Diyatomelerin Sınıflandırılması 28 2.2.1. Ordo: Centrales 28 2.2.2. Ordo: Pennales 29 3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 31 3.1. Örneklerin Temini 31 3.2. T-shirt’ün Hazırlanması 31 3.3. Su Örnekleri İçin Kullanılan Yöntemler 31 3.3.1. Suya Batırma (RW) Yöntemi 31 3.3.2. Etanole Batırma (RE) Yöntemi 31 3.3.3. H2O2 Yöntemi 32 3.4. Toprak Örnekleri İçin Kullanılan Yöntemler 32 3.4.1. HF Asit Yöntemi 32 3.4.2. H2O2 Yöntemi 33 3.5. Preparatların Hazırlanması 33 3.6. Işık Mikroskobu ile İncelenmesi 33 4. BULGULAR 35 4.1. Su Örnekleri İçin Bulgular 35 4.1.1. RW Yöntemi 35 4.1.2. RE Yöntemi 37 4.1.3. H2O2 Yöntemi 39 4.2. Toprak Örnekleri İçin Bulgular 48 4.2.1. HF Asit Yöntemi 48 4.2.2. H2O2 Yöntemi 59 5. SONUÇ VE TARTIŞMA 73 6. KAYNAKLAR 77 ÖZGEÇMİŞ 81tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdli palinolojitr_TR
dc.subjectForensic palynologytr_TR
dc.subjectDiyatome
dc.subjectHF asit yöntemi
dc.subjectH2O2
dc.subjectRE
dc.subjectRW
dc.subjectSuda boğulma
dc.subjectDiatom
dc.subjectHF acid method
dc.subjectH2O2
dc.subjectRE
dc.subjectRW
dc.subjectDrowning
dc.titleAdli Delillerden Mikrofosil Ve Mikrocanlıların Elde Edilme Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison Of Microfossil And Microliving Extraction Methods From Forensic Evidencestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSuda bulunan cesetlerin ölüm sebebini tahmin etmek oldukça zorlu bir süreçtir. Suyun içinde kaldığı süreye bağlı olarak vücutta çeşitli bozulmalar, çürümeler meydana gelmekte ve esas ölüm nedeninin bıraktığı izler silinebilmektedir. Bu tür vakalarda en önemli konu maktulün boğularak ölüp ölmediğine karar vermektir. Diyatome testi tam da bu iş için kullanılan ve kesin sonuç veren bir test olup, dokulardan veya kıyafetlerden elde edildikten sonra çeşitli analizlere tabi tutulmaktadır. Bunun sonucunda da hem ölüm sebebi anlaşılmakta hem de cesedin suda bulunma süresi, olay yerinin haricinde başka bir su ortamında bulunup bulunmadığı, çıkarıldığı suyun tam olarak hangi bölgesinde boğulmuş olabileceği hakkında oldukça yaklaşık bir sonuç elde edilebilmektedir. Diyatome analizini yapabilmek için öncelikle bulunduğu ortamdan (doku, kıyafet) izole edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kıyafetlerden diyatome eldesi için kullanılan yöntemlerden suya batırma (RW), etanole batırma (RE) ve H2O2 yöntemleri ile adli palinolojide toprak örneklerinden polen analizi için kullandığımız HF asit yöntemi karşılaştırılmıştır. Belirtilen yöntemler kullanılarak su ve toprak örneklerinden diyatomeler izole edilmiş, ışık mikroskobu ile mikrofotoğrafları çekilmiş, cins düzeyinde teşhisleri ve sayımları yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record