Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Nezire
dc.contributor.authorÖztürk, Şeyda
dc.date.accessioned2024-02-13T11:43:12Z
dc.date.issued2024-02-01
dc.date.submitted2024-01-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34618
dc.description.abstractÖztürk Ş. Headache Prevalence in Physiotherapy Undergraduate Students and Its Effects on Biopsychosocial Status, Hacettepe University Graduate School Health Sciences Neurology Physiotherapist Program Master Thesis, Ankara 2024. This study was planned to determine the prevalence of headache in physiotherapy undergraduate students and to examine the biopsychosocial impact of headache. A total of 257 undergraduate students [206 (80.2%) female, 51 (19.8%) male] from Hacettepe University, Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation participated in the study. The prevalence of headache was 73.9% (n=190) in all students. Quality of life, sleep quality, cervical range of motion, fatigue severity, physical activity level, body awareness level, self-compassion level, discomfort tolerance level, anxiety/depression levels of students with and without headache were evaluated by teleassessment method. In addition, pain characteristics, the level of negative impact on quality of life and the rate of migraine-related headache were evaluated in students with headache. As a result, it was found that the incidence of headache was quite high in the physiotherapy undergraduate student population, and the quality of life, sleep quality, self-compassion levels, and discomfort tolerance levels of students with headache were significantly lower than those of students without headache (p<0.05). The rate of migraine-related headache in students with headache was found to be 41.6%. It was concluded that students with headache were more affected biopsychosocially than those without headache, symptoms were related to each other, and headache and related symptoms should be approached with awareness and multidisciplinary approach for public health. Key words: headache, biopsychosocial status, prevalence, physiotherapy, teleassessmenttr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectbaşağrısıtr_TR
dc.subjectbiyopsikososyal durum
dc.subjectprevalans
dc.subjectfizyoterapi teledeğerlendirme
dc.titleFizyoterapi Lisans Öğrencilerinde Başağrısının Yaygınlığı ve Biyopsikososyal Durum Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖztürk Ş. Fizyoterapi Lisans Öğrencilerinde Başağrısının Yaygınlığı ve Biyopsikososyal Durum Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Fizyoterapistliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2024. Bu çalışma fizyoterapi lisans öğrencilerinde başağrısının yaygınlığını belirlemek ve başağrısının biyopsikososyal etkilenimini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde lisans eğitimi gören 206 (%80,2)’sı kadın, 51 (%19,8)’ i erkek toplam 257 öğrenci katıldı. Başağrısı yaygınlığı tüm öğrencilerde %73,9 (n=190) olarak bulundu. Başağrısı olan ve olmayan öğrencilerin yaşam kalitesi, uyku kalitesi, servikal eklem hareket açıklığı, yorgunluk şiddeti, fiziksel aktivite seviyesi, vücut farkındalık seviyesi, öz anlayış-öz şefkat seviyesi, rahatsızlığa dayanma düzeyi, anksiyete/depresyon seviyeleri teledeğerlendirme yöntemi ile değerlendirildi. Başağrısı olan öğrencilerin ek olarak ağrı karakteristikleri, yaşam kalitelerindeki olumsuz etkilenim seviyesi ve başağrısının migrene bağlı olabilirlik oranı değerlendirildi. Sonuç olarak fizyoterapi lisans öğrenci popülasyonunda başağrısı görülme oranının oldukça yüksek olduğu, başağrısı olan öğrencilerin yaşam kalitesi, uyku kalitesi, öz anlayış-öz şefkat seviyeleri, rahatsızlığa dayanma düzeyleri başağrısı olmayan öğrencilere kıyasla anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,05). Başağrısı olan öğrencilerin başağrısının migrene bağlı olabilirlik oranı ise %41,6 olarak tespit edildi. Başağrısı olan öğrencilerin, başağrısı olmayanlara göre biyopsikososyal açıdan daha fazla etkilendiği, semptomların birbirleri ile ilişkili olduğu, toplum sağlığı adına başağrısına ve buna bağlı semptomlara farkındalıkla ve multidisipliner bir şekilde yaklaşılması gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar kelimeler: başağrısı, biyopsikososyal durum, prevalans, fizyoterapi teledeğerlendirmetr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-08-17T11:43:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record