Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzüm, Aytül
dc.contributor.authorSavaş, Zübeyir
dc.date.accessioned2024-01-26T12:31:14Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2023-12-18
dc.identifier.citation“Fathers and Sons: Men and Masculinities in the Contemporary British Novel” Ph.D. Dissertation, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34513
dc.description.abstractThis dissertation aims to explore diverse representations of fathers and sons in three contemporary British novels: Amongst Women (1990) by John McGahern, About A Boy (1998) by Nick Hornby, The White Family (2002) by Maggie Gee from the perspective of critical studies on men and masculinities. Relationships between mothers and daughters and mothers and sons in literary studies have already been widely discussed in feminist scholarship, most particularly in Adrienne Rich’s Of Women Born and Elaine Showalter’s A Literature of Their Own while affinities between fathers and sons have often been overshadowed. Men as sons and fathers have remained out of critical interrogations; thereby, men’s ongoing privilege in their relations with authority and power has been hidden in plain sight. Nevertheless, with the emergence of critical theories on men and masculinities in varied interdisciplinary fields, men have become the object of interrogation. Even so, scrutinising men and fatherhood as an institutionalised form of masculinities has yet to catch enough attention within literary studies. This thesis addresses this particular gap by analysing peculiar representations of fathers and sons in the contemporary British novel. Throughout this study, it is observed that there is an ongoing conflict between fathers and sons whereby they are both the perpetrators and victims of different forms of violence and neglect. These men’s ‘inability’ to form longer and healthier relationships with other men, women, and children ends in disillusionment. A growing sense of disenchantment among men in the novels reverberates specific attributes of the ‘masculinity crisis’ in the sociopolitical and socioeconomic context of post-Thatcherite Britain. It is further argued that the conflicts between fathers and sons reflect a broader struggle between traditional and modern notions of men and masculinities and the battle for regaining their (lost) power in the last few decades of the previous century. While the traditional family structure and enduring ideals of hegemonic masculinity are not sufficient to prevent family conflicts, it is argued that contemporary notions of family, (new) fathers, and (new) men, as defined in the current period when neoliberalism has become the dominant ideology, seek to construct new forms of domination rather than a progressive stance in men’s relations with other men, women, and children.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFathers and Sonstr_TR
dc.subjectMen and Masculinitiestr_TR
dc.subjectMasculinity Crisistr_TR
dc.subjectContemporary British Noveltr_TR
dc.subjectAmongst Womentr_TR
dc.subjectAbout A Boytr_TR
dc.subjectThe White Familytr_TR
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleFathers and Sons: Men and Masculinities in the Contemporary British Noveltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, çağdaş Britanya romanında babalar ve oğulların farklı temsillerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda John McGahern’in Amongst Women (1990), Nick Hornby’nin About A Boy (1998) ve Maggie Gee’nin The White Family (2002) adlı romanlarında göze çarpan baba/oğul ilişkileri eleştirel erkeklik teorileri perspektifinden ele alınmıştır. Her ne kadar feminist literatürde Adrienne Rich’in Of Women Born’u ve Elaine Showalter’ın A Literature of Their Own’u gibi anne/kız ve anne/oğul ilişkilerine dair çok sayıda eleştirel çalışma bulunsa da, edebi eserlerde babalar ve oğullar arasında cereyan eden ilişkilere dair sorgulamalar genellikle gölgede kalmıştır. Öte yandan son otuz yıldır, erkeklere/erkekliklere dair disiplinlerarası ve eleştirel bir profeminist yaklaşım geliştirilmiş olmasına rağmen, eleştirel sorgulamalardan azade olan çeşitli erkeklerin/erkeklik hallerinin otorite ve iktidar ilişkilerinde süregelen ayrıcalıkları hala büyük ölçüde gözlerden uzaktadır ve erkekleri ve erkekliğin kurumsallaşmış hali olan babalığı eleştirel bir gözle incelemek edebiyat araştırmalarında henüz yeterince ilgi görmemiştir. Bu tez, çağdaş Britanya romanında babalar ve oğulların farklı temsillerini analiz ederek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma boyunca ele alınan romanlardaki babalar ve oğullar arasında süregelen çatışmalar neticesinde tarafların farklı ihmal ve şiddet biçimlerinin failleri ve mağdurları oldukları gözlemlenmektedir. Böylece tarafların birbirleriyle, diğer erkeklerle, kadınlarla ve çocuklarla daha uzun ve sağlıklı ilişkiler kurma ‘yetersizliği’ hayal kırıklıkları ile sonuçlanır. Romanlardaki erkek karakterlerin giderek artan düş kırıklıkları Thatcher sonrası Britanya’sının sosyopolitik ve sosyoekonomik şartları bağlamında tekrar yükselen ‘erkeklik krizi’ söylemlerinin belirli özelliklerini yansıtmaktadır. Böylece, çalışmaya konu olan romanlardaki baba ve oğul figürleri arasındaki çatışmaların, geçen yüzyılın son birkaç on yılında yeniden inşa edilen modern ve geleneksel erkeklikler arasındaki çekişmeyi ve erkeklerin yitirdiklerine inandıkları iktidarlarını geri kazanma mücadelesini yansıttığı öne sürülmektedir. Araştırma, bir yandan geleneksel aile yapısının ve süregelen hegemonik erkeklik ideallerinin aile içi çatışmaları önlemek için yeterli olamadığını ortaya koyarken bir yandan da neoliberalizmin başat ideoloji haline geldiği günümüzde çağdaş aile, (yeni) baba ve (yeni) erkek kimliklerini benimseyen erkeklerin diğer erkeklerle, kadınlarla ve çocuklarla olan ilişkilerinde ilerici bir tavır takınmaktan ziyade yeni tahakküm biçimlerini inşa etme çabasında olduklarını iddia etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-01-26T12:31:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record