Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorTuran, Fulya
dc.date.accessioned2017-06-02T12:29:49Z
dc.date.available2017-06-02T12:29:49Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017-05-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3440
dc.description.abstractThis study is about people who fight for recognition on its background, while visualising rulership and oppressive practices of rulers via the signs of power and governance on its visual platform. Throughout the history, people not only admired the subjects of power and governance due to their attracting natures that resemble extraordinary beings but also tortured them. A creature like a bull has not only been a symbol of power in our daily lives, but also named some powerful animals; the names of plant and equipment that razes nature to the ground are inspired by it. In mythology, Zeus disguised as a bull to seduce Europe, making bull an interesting figure in art history as a symbol of power; and has been also mentioned as oppressive in addition to symbolyzing masculine power. Since the Renaissance, art and politics have been in a love and hatred relationship in the span of propaganda - avantgarde protest art. Our current era is unique due to the new dynamics that are rarely practiced in our country and the world. Our time has been documented for the understanding and interpretation of the coming generations by the images of the "Last Human", "Demolition", "Poster", "Good Night" series and this thesis that contain power and governance symbols visualized by the bulls and its associations. The conceptually strong new narrative language that has started with the demolition series and shaped by the poster series is named as "Materialist Synthetic Reality". Collage is used as a narration, and oil painting on canvas is used as material.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………………………………...................i BİLDİRİM……………………………………………………….................................ii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi RESİM DİZİNİ vii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 6 1.1. İKTİDAR ve BOĞA 6 1.2. SANAT ve BOĞA 16 2. BÖLÜM 25 2.1. TANINMA MÜCADELESİ ve SANAT İLİŞKİSİ 25 2.2. BATI TİPİ İLERİ DEMOKRASİLER 35 2.3. 21. YY’ın SON İNSANI 43 3. BÖLÜM 49 3.1. “BULDOZER" LAKAPLI GRACE MUGABE 49 SONUÇ 52 KAYNAKÇA 56tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGüçtr_TR
dc.subjectboğa
dc.subjectiktidar
dc.subjectthymos
dc.subjectson insan
dc.subjectkolaj
dc.subjectyıkım
dc.subjectafiş
dc.subjectSeville Bildirisi
dc.subjectSentetik Gerçeklik
dc.titleGüç ve İktidar İmleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada görsel planda, iktidar ve iktidarın baskıcı özelliklerine, güç ve iktidar imleri ile yer verilirken, arka planda, kavramsal boyutta, baskıcı bir iktidarın yönetimi altında tanınma mücadelesi veren ya da vermeyen halklar konu edilir. Tarih boyunca ilgi gören güç ve iktidar imlerinin öznelerine insanlar olağanüstü varlıklar gibi gördükleri için hayran oldukları gibi zulum de etmişlerdir. Boğa gibi bir canlı, sadece günlük hayatımızda gücün simgesi olmamış aynı zamanda güçlü bazı hayvanlara ismini vermiş; gücü ile doğayı yerle bir eden iş makineleri ismini ondan esinlenmiştir. Mitolojide Zeus Avrupa’yı baştan çıkarmak için onun formuna bürünmüş, bir güç imgesi olarak sanat tarihinde de ilgi görmüş ve kendisine simgelediği eril iktidar yanı sıra zulmeden olarak da yer verilmiştir. Sanat ve siyaset Rönesans’dan beri propagandadan avangart protesto sanata kadar geniş bir yelpazede, iç içe ve bir tür aşk nefret ilişkisi içinde olmuştur. Çağımız gerek ülkemizde, gerek dünyada ortaya çıkan, bilinen ve denenmiş pratiklerin nadiren uygulanabildiği yeni dinamikleri ile kendine özgüdür. Boğa ve boğa çağrışımları ile görselleştirilen güç ve iktidar imlerine yer veren “Son İnsan”, “Yıkım”, “Afiş”, İyi Uykular” serilerindeki resimler ve bu tez ile, gelecek kuşakların çağı anlaması ve yorumlaması için günümüz belgelenmiştir. Yıkım serisi ile başlayan ve Afiş serisiyle şekillenen kavramsal yönü güçlü yeni anlatım diline “Materyalist Sentetik Gerçeklik” adı verilmiştir. Anlatım olarak kolaj, materyal olarak genellikle tuval üzeri yağlıboya kullanılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record