Show simple item record

dc.contributor.advisorKolukısa Tarhan, Ayça
dc.contributor.authorGüngör, Gülsüm
dc.date.accessioned2023-12-12T12:08:12Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-09-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34315
dc.description.abstractSafety-critical software failures lead to serious results such as loss of live or damage to the environment; therefore, safety-critical software verification requires special attention. Avionics system software is one type of safety-critical software. “DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification” was released in 2011 by RTCA, Inc., (Radio Technical Commission for Aeronautics) which defines processes for aircraft systems software verification and development. On the other hand, there are well-defined guidelines to improve validation and verification processes of software system development, specifically for software testing. TMMI (Test Maturity Model Integration) was produced by TMMI Foundation as a guide for organizations to improve their test processes and product quality. However, avionics system software has own safety-related software characteristics, and TMMI does not specifically address software testing practices of these characteristics. To fill this gap, in this thesis study, first, avionics software characteristics as the base for software testing are identified. Then, processes and practices in DO-178C and TMMI (Release 1.3) documents are compared with each other bi-directionally. Finally, based on the avionics software characteristics and the results of the comparison, a guidance document approach for integration testing maturity is developed. Considering the critical role of integration testing in preventing safety-critical software defects, it is thought that this approach will be useful for evaluating the integration testing processes of avionics software. A case study was implemented to understand the effectiveness and applicability of this approach. Two groups of test engineers from same team tried to assess test processes applied. The first group applied TMMI model and the second group applied TMMI with guidance approach to assess their processes. At the end, it was observed that the guidance approach provided more improvement actions for avionics integration test processes by referring to domain specific needs of avionics software testing.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSafety-criticaltr_TR
dc.subjectAvionics softwaretr_TR
dc.subjectİntegration testingtr_TR
dc.subjectDO-178Ctr_TR
dc.subjectTMMItr_TR
dc.subjectTest maturitytr_TR
dc.subject.lcshBilgisayar mühendisliğitr_TR
dc.titleIntegration Testing Maturity Assessment for Safety Critical Avionics Softwaretr_TR
dc.title.alternativeGüvenlik Kritik Aviyonik Yazılımlar için Tümleştirme Test Olgunluğunu Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGüvenlik kritik yazılım hataları, can kaybı ve çevresel zararlar gibi birçok ciddi soruna yol açabilmektedir; bu nedenle, güvenlik kritik yazılımların doğrulanması özel bir çaba gerektirmektedir. Güvenlik kritik yazılımların bir türü de aviyonik sistem yazılımlarıdır. 2011 yılında, RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) tarafından yayınlanmış olan “DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification” dokümanı, havacılıkta yazılım geliştirme ve doğrulama faaliyetlerine ait süreçlere değinmektedir. Diğer yandan, yazılım geliştirme ve yazılım test faaliyetlerini iyileştirmek için tanımlanmış ve kabul görmüş kılavuzlar bulunmaktadır. Bunlar biri olan TMMI (Test Olgunluk Model Entegrasyon), TMMI Foundation tarafından geliştirilmiştir ve kurumlarda test süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirmesi için kılavuz niteliğindedir. Ne var ki aviyonik sistem yazılımları güvenlik kritik yazılım karakteristiklerine sahiptir ve TMMI modeli, özel olarak bu karakteristiklere değinmemektedir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu tez çalışmasında, ilk olarak test aktivitelerine temel olarak aviyonik yazılım karakteristikleri belirlenmiştir. Ardından, DO-178C ve TMMI (Sürüm 1.3) dokümanlarının süreçleri ve pratikleri, birbiriyle çift-yönlü karşılaştırılmıştır. Son olarak aviyonik yazılım karakteristiklerine ve karşılaştırma sonuçlarına dayanarak entegrasyon test olgunluğu için bir kılavuz doküman hazırlama yaklaşımı geliştirilmiştir. Entegrasyon testlerinin güvenlik kritik yazılım hatalarını önlemedeki kritik rolü gözetildiğinde bu yaklaşımın aviyonik yazılımların entegrasyon test süreçlerini değerlendirmek için fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşımın etkisinin ve uygulanabilirliğinin ölçümü için bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Aynı ekipte yer alan test mühendisleri uyguladıkları test süreçlerini değerlendirmeye çalıştılar. Değerlendirmede birinci grup TMMI modelini, ikinci grup ise TMMI modeline ek olarak kılavuz doküman yaklaşımını kullandılar. Sonuç olarak, kılavuz yaklaşımı aviyonik entegre test süreçleri için daha fazla sayıda iyileştirme önerisi sundu ve bu öneriler aviyonik yazılımlara ait alana özel ihtiyaçlara değinmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.lift2024-01-05T12:08:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record