Show simple item record

dc.contributor.advisorErkurşun Özcan, Nazife
dc.contributor.authorEryüksel, Ezgi Han
dc.date.accessioned2023-12-12T11:50:40Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34290
dc.description.abstractBanach lattices can be equipped with many convergence structures such as order, relative regular, unbounded order, unbounded norm convergence, and absolutely un bounded weak convergence. While some of these convergences are topological, some of them are not. However they are convergences that only preserve the order struc ture. Unbounded order convergence was firstly defined by De Marr under the name of "individual convergence" and then examined under the name of "uo-convergence" by Nakano. Recently, many researchers have focused on the properties of different types of unbounded convergence. Unbounded norm convergence was firstly introduced and studied by Troitsky. Finally, Zabeti uaw-convergence defined and worked on. In this thesis, all these types of convergence is studied and the relationships between them are investigated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYakınsaklıktr_TR
dc.subjectRiesz uzaylarıtr_TR
dc.subjectBanach Latistr_TR
dc.subjectSıra yakınsaklıktr_TR
dc.subjectSınırsız sıra yakınsaklıktr_TR
dc.subjectSınırsız norm yakınsaklıktr_TR
dc.subjectSınırsız mutlak zayıf yakınsaklıktr_TR
dc.subject.lcshMatematiktr_TR
dc.titleRiesz Uzaylarında Netlerin Yakınsaklıkları Üzerinetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBanach latisleri sıra, relatif düzgün, sınırsız sıra, sınırsız norm ve sınırsız mutlak yakınsaklık gibi birçok farklı yakınsaklık yapılarıyla donatılabilir. Bu yakınsaklıkların bir kısmı topolojik iken bir kısmı topolojik olmasa da sadece sıra yapısını koruyan yakınsaklıklardır. Sınırsız sıra yakınsaklık ilk olarak "bireysel yakınsama" adı altında De Marr tarafından tanımlandıktan sonra Nakano tarafından "uo-yakınsama" adı altında incelenmiştir. Son zamanlarda birçok araştırmacı farklı tipteki sınırsız yakınsamaların özellikleri ile ilgilenmiştir. Sınırsız norm yakınsaklık ise ilk olarak Troitsky tarafından tanıtılmış ve incelenmiştir. Son olarak Zabeti uaw-yakınsaklığı tanımlamış ve üzerinde çalışmıştır. Bu tezde tüm bu yakınsaklık çeşitleri ile ilgilenilmiştir, aralarındaki ilişkiler araştırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T11:50:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record