Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar Erten, Nesrin
dc.contributor.authorShakor Shakor, Motlo Fadhıl
dc.date.accessioned2023-12-07T08:30:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34221
dc.description.abstractThere are many translation works in Old Anatolian Turkish Launguege. Especially, many works from Persian and Arabic have been translated into Turkish Launguege. The book “Ĥikâyet-i Latįfe-i ʿUcūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarįfe” which we were prepared the thesis study is a story book translated from Persian to Turkish. The most important characteristic of this work is that it is at the head of the Vatican Copy, which was one of the two copies of Dede Korkut Book. For this reason, this work should be added to Turkish Launguege. The work is just like Dede Korkut and it is an epic book composed of stories. The book is registered with the number 102 in the Vatican Library. In this thesis, the work was translated into Latin letters by using transcription writing method. It is not known at which date this translation was translated, which is unclear to the translator and the expert, but based on the language features of the work, the text can be found in XV. century or XVI. century.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEski anadolu Türkçesitr_TR
dc.subjectHikâyet-i Latįfe-i ʿUcūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarįfetr_TR
dc.subjectDizintr_TR
dc.subjectDil incelemesitr_TR
dc.titleHikâyet-i Latife-i Ucūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarifetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEski Anadolu Türkçesi döneminde çok fazla çeviri eser mevcuttur. Özellikle de Farsça ve Arapçadan çok sayıda eser Türkçeye çevrilmiştir. Tez çalışmasını hazırladığımız “Ĥikâyet-i Latįfe-i ʿUcūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarįfe” adlı eser de Farsçadan Türkçeye çevrilmiş bir hikâye kitabıdır. Bu eserin en önemli özelliği ise Dede Korkut Kitabı‟nın iki nüshasından biri olan Vatikan Nüshasının başında olmasıdır. Bu nedenle bu eserin Türkçeye kazandılması gerekmektedir. Eser, tıpkı Dede Korkut gibi bir mecmua hikâyelerden oluşan bir destan kitabıdır. Eser, Vatikan Kütüphanesinde 102 numarayla kayıtlıdır. Bu tez çalışmasında eser, çeviri-yazı yöntemiyle Latin harflerine çevrilmiş, dizin hazırlanmış, Türkçede Söz Yapımı açısından ele alımarak eserdeki yapım ekleri incelenmiş, son olarak da kaynakçaya yer verilmiştir. Mütercimi ve müstensihi belli olmayan bu yazmanın hangi tarihte çevrildiği de bilinmemekte ancak eserin dil özelliklerinden yola çıkarak metnin XV. yüzyıl sonlarında ya da XVI. yüzyıl başlarında yazılmış olduğu öngörülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-07T08:30:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record