Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Serdar
dc.contributor.authorZanjani, Peiman
dc.date.accessioned2023-12-06T08:44:10Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2023-09-27
dc.identifier.citation.K. MacKenzie-Stepner, M.A. Witzel, D.A. Stringer, R. Laskin, Velopharyngeal insufficiency due to hypertrophic tonsils. A report of two cases, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 14 (1987) 57–63. .Jarboe JK, Zeitels SM, Elias B. Tonsillectomy and adenoidectomy in singers J Voice 2001;(15):561-4 PMID:11792033 . Gelfand SA. Speech perception. In: Gelfan SA ed. Hearing: an introduction to psychological and physiological acoustics 4th ed. New York: CRC Press, 2005: 487-517. . Mora, R., et al. (2009). "Effects of tonsillectomy on speech and voice." Journal of Voice 23(5): 614-618. . Naraghi, M., et al. (2015). "evaluation of pediatric voice handicap ındex and pediatric voice related quality of life before and after adenotonsillectomy in pediatric population." International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 79(3): 388-391. . Demirci, A. N., et al. (2021). "Investigating the cepstral acoustic characteristics of voice in healthy children." International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 148: 110815. .Lundeborg, I., et al. (2012). "Acoustic and perceptual aspects of vocal function in children with adenotonsillar hypertrophy—effects of surgery." Journal of Voice 26(4): 480-487. .Zadeh, E. A. "A comparatıve study of acoustıc characterıstıcs of the voıce before and after tonsıllectomy." 88 .Inja, R. R., et al. (2019). "Voice Change Following Adenotonsillectomy in Pediatric Population: Myth or Reality?—A Pilot Study." Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 71: 574-579. . Özcebe, E., et al. (2019). "Reliability and validity of the Turkish version of the Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V)." Journal of Voice 33(3): 382. e381-382. e310.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34201
dc.description.abstractAdenotonsillectomy is one of the most frequently performed surgeries in the practice of ENT physicians. The most common indication for this surgery in children is recurrent tonsillitis and sleep apnea. One of the questions asked by families and individuals who have undergone surgery is the temporary or permanent voice change after surgery. One of the questions asked by families and individuals who have undergone surgery is whetherthere will be a temporary or permanent voice change after the surgery Although there are various methods and techniques for tonsillectomy, in this study we examined the voice findings of patients who had total tonsillectomy with the cold knife and bipolar method and partial tonsillectomy with the coblation technique. In this study, examination and surgery information of a total of 44 patients was obtained retrospectively from the Nucleus system in our hospital. 22 patients who underwent total tonsillectomy and 22 patients who underwent partial tonsillectomy were included in the study. Voice analysis tests before the surgery and at the 1st and 3rd months after the surgery were obtained from the hospital archives. Jitter, shimmer, NHR (Noise Harmonic Ratio), CPP (Cepstral Peak Prominence), CPP SD, L/H ratio, L/H RATIO SD AND formant frequencies F1, F2, F3 tests which were performed in the Speech Language Department, were examined along with the Ear Nose and Throat examination of the patients before the surgery and at the 1st and 3rd months after the surgery. In our study, a significant statistical difference, both temporary and permanent, was observed in the total tonsillectomy technique, which is most commonly performed with the cold knife method, at formant frequencies. This suggests that there will be a change in the voice formant of the patients most commonly after surgery with this technique. Based on this information, in children who are indicated for tonsillectomy, the family should be given necessary information about changes of their voice before tonsillectomy. In another comparison, the decrease in the Pediatric Voice Handicap Index (PSHI) in both tonsillectomy methods shows that the change in the patients' vii postoperative voice perception improves their quality of life. In addition, there was a statistically significant decrease in the fundamental frequency (F0) of both methods in patients; This suggests that tonsillar tissue and tonsillectomy have an effect not only on voice resonance but also on the movement of the vocal folds, which are the primary sound producers. The fact that there is no significant statistical difference in the data on the NHR and Cepstral parameters in both tonsillectomy methods shows that there may not be a significant change in the voice quality and noise ratio of the patients after this surgery.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttonsillektomitr_TR
dc.subjectadenotonsillektomi
dc.subjectparsiyel tonsillektomi
dc.subjectakustik analiz
dc.subjectMDVP parametre
dc.subjectformant frekans
dc.subjectkesptral analiz parametre
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleParsiyel ve Total Tonsillektomi Olan Hastaların Ses Bulgularının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAdenotonsillektomi KBB hekimlerinin pratiğinde en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Bu ameliyatın çocuklarda en sık endikasyonu reküren tonsilit ve uyku apnesi olarak söylenebilir. Aileler ve ameliyat olan bireyler tarafından merak edilen sorulardan biri ameliyat sonrası geçici veya kalıcı ses değişikliğidir. Tonsillektomi için çeşitli yöntem ve teknik olmasına rağmen biz bu çalışmada soğuk bıçak ve bipolar yardımı ile total tonsillektomi ve koblasyon tekniği ile parsiyel tonsillektomi olan hastaların ses bulgularını inceledik. Bu çalışma retrospektif olarak toplam 44 hastaya hastanemizde bulunan nucleus sisteminden muayene ve ameliyat bilgilerine ulaşılmıştır. Total tonsillektomi yapılan 22 ve parsiyel tonsillektomi yapılan 22 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastane arşivinden ameliyattan önce ve ameliyattan sonra 1.ve 3.aydaki ses analizi testlerine ulaşılmıştır. Hastaların ameliyattan önce ve ameliyattan sonra 1.ve 3.ayda Kulak Burun Boğaz muayenesi ile beraber Dil Konuşma Bölümünde yapılmış olan yukarıdaki zaman dilimlerinde jitter, shimmer, NHR(Noise Harmonic Ratio), CPP(Cepstral Peak Prominence), CPP SS(Cepstral Peak Prominence Standart Sapma), L/H oranı(Low to High Ratio), L/H oranı SS(Low to High Ratio Standart Sapma), ve formant frekanslardan F1, F2, F3 değerleri incelenmiştir. Yaptığımız çalışmada formant frekanslarda en sık soğuk bıçak yöntemi ile yapılan total tonsillektomi tekniğinde hem geçici hem de kalıcı olarak anlamlı istatiksel farklılık görülmüştür. Bu da en sık bu teknikte ameliyat sonrası hastaların ses formantında değişiklik olacağını düşündürmektedir. Bu bilgiye dayanarak tonsillektomi endikasyonu konan çocuklarda tonsillektomi öncesi ses ile ilgi olabilecek değişiklikler hakkında aileye ve ameliyat olan kişilere gerekli bilgiler verilmelidir. Yapılan diğer kıyaslamada her iki tonsillektomi yönteminde Pediatrik Ses Handikap İndeksinde(PSHİ) azalma görülmesi hastaların ameliyat sonrası ses v algılarında olan değişikliğin yaşam kalitesini daha iyileştirdiğini göstermektedir. Ayrıca hastalarda her iki yöntemin fundamental frekans_(F0)’da anlamlı istatiksel farklılık gösteren azalma; tonsiller doku ve tonsillektominin sadece rezonansında değil, aynı zamanda primer ses üreticisi olan vokal foldların hareketinde de etkisi olduğunu düşündürmektedir. NHR ve Kepstral parametresindeki verilerde her iki tonsillektomi yönteminde de anlamlı istatiksel farklılığın olmaması hastaların bu ameliyat sonrası ses kalitesinde ve gürültü oranında belirgin değişiklik olmayabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentKulak Burun Boğaztr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-06T08:44:10Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record