Show simple item record

dc.contributor.advisorErol, Burçin
dc.contributor.authorÇakmak Özgürel, Cansu
dc.date.accessioned2017-05-31T08:27:39Z
dc.date.available2017-05-31T08:27:39Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-11-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3419
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyse the changing representation of African women - specifically Igbo women- in postcolonial Nigeria through an in depth reading of Buchi Emecheta’s Second Class Citizen (1974) and Chinua Achebe’s Things Fall Apart (1958) and Anthills of the Savannah (1987), since these novels employ female protagonists and significant female characters who represent new African women with higher education in order to fulfil their ideals and ambitions and assert themselves as individuals in terms of protagonists’ questioning and opposing the patriarchal structures and limitations which restrict their lives socio-economically and socio-culturally. In the first chapter of this thesis, Buchi Emecheta’s Second Class Citizen is analysed in order to illustrate how Emecheta represents the newly emerging Nigerian women’s identities and their status through Adah, the heroine of the novel. On account of her education Adah is proven to be a representation of Nigerian women who struggle against patriarchal restrictions in order to fulfil her dreams and ideals to assert themselves as individuals owing to her determination and self-confidence. In the second chapter, Chinua Achebe’s representations of African women in Things Fall Apart and Anthills of the Savannah are discussed. In Things Fall Apart which takes place in precolonial Nigeria, it is pointed out that although limited, the women characters have some power according to the rules of the society they belong to. Invi Anthills of the Savannah, which is Achebe’s last novel set in postcolonial Nigeria, the heroine, Beatrice and other female characters are capable of existing as individuals in the society and they do not necessarily have to have stereotypical roles as mothers and wives in order to survive on their own. Moreover, they are leaders and decision makers contributing to their society and country. In the conclusion, it is concluded that the representation of African women has changed as reflected in the heroine Adah, Beatrice and other female characters in these novels. Even though African understanding of colonialism and patriarchy leaves a limited space for these women, ironically they can benefit from the opportunities that colonialism has brought to Nigeria: education; thus, it is pointed out that the conventional rolestr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBuchi Emechetatr_TR
dc.subjectChinua Achebetr_TR
dc.subjectSecond class citizen
dc.subjectThings fall apart
dc.subjectAnthills of the Savannah
dc.titleChanging Representations of African Women in Buchi Emecheta’s Second Class Citizen and Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Anthills of the Savannahtr_TR
dc.title.alternativeBuchi Emecheta’nın Second Class Citizen ve Chinua Achebe’nin Things Fall Apart ve Anthills of the Savannah adlı eserlerinde Afrikalı kadınların değişen betimlemeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, Buchi Emecheta’nın Second Class Citizen (İkinci Sınıf Vatandaş) (1974) ve Chinua Achebe’nin Things Fall Apart (Parçalanma) (1958) ve Anthills of the Savannah (1987) isimli eserlerindeki değişen Afrikalı -özellikle de Igbo- kadın betimlemelerini incelemektedir. Nijeryalı kadın yazar Buchi Emecheta ve erkek yazar Chinua Achebe, ataerkil düzen tarafından özellikle sömürgecilik döneminde baskı altına alınmış Afrikalı kadınlara ses kazandırmak, toplum içindeki rollerini ve statülerini yeniden tanımlamak ve betimlemek amacıyla, eserlerinde güçlü kadın başkarakterlere yer vermektedirler. Tezin birinci bölümünde, Buchi Emecheta’nın Second Class Citizen adlı eserinde başkahraman Adah aracılığı ile ortaya çıkan yeni Nijeryalı kadının kimliğini ve toplumdaki yerini yazarın nasıl aktardığı incelenmektedir. Adah’ın, bir birey olarak gelişebilmek, ideallerini gerçekleştirebilmek amacıyla, içinde bulunduğu baskıcı ataerkil düzene karşı çıkarak, ironik bir şekilde sömürgecilik döneminin sağladığı eğitim olanaklarından yararlanarak, bir birey olarak toplumda yer kazanmak isteyen çalışkan, kendine güvenen ve bağımsız Afrikalı kadınları temsil ettiği ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, Chinua Achebe’nin Things Fall Apart ve Anthills of the Savannah isimli romanlarında, Nijeryalı erkek bir yazar olarak Achebe’nin Afrikalı kadınları nasıl tasvir ettiği tartışılmaktadır. Nijerya’ da sömürgecilik dönemi öncesi geçen Thing Fall Apart isimli eserde, kadınların içinde bulunduğu düzenin kurallarınaiv göre, kısıtlı da olsa güç sahibi olabilecekleri ve toplumda önemli görevleri ve katkıları olduğu tartışılmaktadır. Achebe’nin en son eseri olan ve sömürgecilik sonrası dönemde geçen Anthills of the Savannah da, kadın başkahraman, Beatrice ve romanda yer verilen diğer kadın karakterlerin, artık toplumda birey olarak var olabildikleri ve basmakalıp roller içerisinden sıyrıldıkları hatta karar verici liderler oldukları ve önemli roller üstlendikleri ortaya konmaktadır. Sonuç bölümünde ise, söz konusu eserlerde, Adah’ın, Beatrice’ in ve diğer kadın karakterlerin analizleri doğrultusunda, Afrikalı kadınların edebi betimlemelerinin nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği ortaya konmaktadır. Nijerya’daki ataerkil anlayış bu kadınlara kısıtlı bir alan bıraksa da, sahip oldukları eğitim sayesinde kendilerini birey olarak topluma kabul ettiren ve hedeflerini gerçekleştiren Afrikalı kadının geleneksel rol ve statüsü, kendi beklentilerini, isteklerini karşılayabilmek için toplumdatr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record