Show simple item record

dc.contributor.advisorÜstün, Koray
dc.contributor.authorCoşkun, Serenay
dc.date.accessioned2023-12-05T07:56:10Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34199
dc.description.abstractThe aim of this thesis titled "Incest in Turkish Novel (1990-2010)" is to show the reflection of incest, as a type of sexual abuse, in Turkish novel from the beginning to the present and to reveal the ways incest is handled through different novels. In the introduction, the concepts of sexual abuse, incest, endogamy and exogamy are defined with their sociological and anthropological aspects. In the first chapter, based on these concepts, a theoretical framework was created by revealing the types of incest, risk factors in incest and sexual abuse, the reasons why incest does not occur, and finally the effects of incest and sexual abuse. In the second chapter, the appearances of incest in Turkish novels are examined by examining thirty-four novels. It has been tried to elucidate the approaches of the writers who deal with the phenomenon of incest and sexual abuse in their works from the beginning of the Turkish novel until today. In the third chapter, Turgut Özakman's novel Korkma İnsancık Korkma, as an example of novels dealing with incest and sexual abuse in Turkish fiction, was examined in the context of aunt-nephew incest. The fourth chapter includes the evaluation of the novel Yeşil, written by İnci Aral, within the framework of uncle/nephew and also stepfather-daughter incest. The fifth chapter consists of examining the multiple incest phenomenon seen in Sen Gülerken, written by Ayşe Özmen. The sixth chapter covers the evaluation of brother-sister incest and different forms of sexual abuse in Şebnem İşigüzel's novel titled Kirpiklerimin Gölgesi. Four novels published between 1990 and 2010 were examined, based on their plots, under the headings of risk factors that pave the way for incest to occur, reasons why incest does not occur, mother-daughter relationships, effects of incest, other manifestations of incest and sexual abuse, and social criticism.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEnsesttr_TR
dc.subjectCinsel istismartr_TR
dc.subjectTürk romanıtr_TR
dc.subjectKorkma insancık korkmatr_TR
dc.subjectYeşiltr_TR
dc.subjectSen gülerkentr_TR
dc.subjectKirpiklerimin gölgesitr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTürk Romanında Ensest (1990-2010)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Türk Romanında Ensest (1990-2010)” başlıklı bu tezin amacı bir cinsel istismar türü olarak ensestin başlangıçtan bugüne Türk romanına aksedişini göstermek ve farklı romanlar üzerinden ensestin ele alınış şekillerini ortaya koymaktır. Girişte cinsel istismar, ensest, endogami ve egzogami kavramlarının sosyolojik ve antropolojik yönleriyle tanımlamaları yapılmıştır. Birinci bölümde bu kavramlardan hareketle ensest çeşitleri, ensest ve cinsel istismarda risk faktörleri, ensestin ortaya çıkmama nedenleri ve son olarak ensest ve cinsel istismarın etkileri ortaya konularak kuramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde ensestin Türk romanındaki görünümüne otuz dört roman incelenerek yer verilmiştir. Türk romanının başlangıcından bugününe kadar olan süreçte ensest ve cinsel istismar olgusunu eserlerinde işleyen yazarların konuya yaklaşımları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde Türk romanında ensest ve cinsel istismarı işleyen romanlara bir örnek olarak Turgut Özakman’ın Korkma İnsancık Korkma adlı romanı yenge-yeğen ensesti bağlamında incelenmiştir. Dördüncü bölüm İnci Aral’ın kaleme aldığı Yeşil adlı romanın amca/yeğen ve aynı zamanda üvey-baba kız ensesti çerçevesinde değerlendirilmesini içermektedir. Beşinci bölüm Ayşe Özmen’in kaleme aldığı Sen Gülerken’de görülen çoklu ensest olgusunun incelenmesinden oluşmaktadır. Altıncı bölüm Şebnem İşigüzel’in Kirpiklerimin Gölgesi adlı romanında işlenen ağabey-kardeş ensesti ve cinsel istismarın farklı biçimlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. 1990 ve 2010 yılları arasında yayımlanan dört roman, olay örgülerinden hareketle ensestin yaşanmasına zemin hazırlayan risk faktörleri, ensestin ortaya çıkmama nedenleri, anne-kız ilişkileri, ensestin etkileri, ensest ve cinsel istismarın diğer görünümleri ve toplumsal eleştiriler başlıkları altında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-05T07:56:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record