Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıksal, Aslı
dc.contributor.authorKaya, Gülsena
dc.date.accessioned2023-11-23T08:23:33Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-09-11
dc.identifier.citationKaya, Gülsena. (2023). Ritimanalist ve Rizomatik Düşünce Bağlamında Fotomontaj, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Ankara,tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34167
dc.description.abstractIn this thesis, titled "Rhythmanalysis and Rhizomatic Thought: Photomontage," we initially delve into the historical development of the concepts of collage and photomontage. The first chapter scrutinizes the effects of photomontage on artistic expression and explores how space can be transformed through photomontage. The concept of montage is employed to elucidate how different visual elements can be assembled to shape space and experience. The second chapter examines the concept of rhizomatic thought proposed by Deleuze and Guattari. This mode of thinking represents a non-hierarchical, networked structure and is employed to comprehend how knowledge, experience, and space are disseminated. In light of this information, we explore how photomontage can be related to a rhizomatic approach. In the third chapter, we investigate the rhythm of everyday life and the interaction of spatial arrangements using the concept of rhythmanalysis, considering various dimensions of space. In conclusion, this study aims to demonstrate how these distinct intellectual approaches can be integrated to create a new understanding at the intersection of photomontage, space, rhythm, and rhizomatic thought. This work emphasizes the potential to offer new perspectives by uniting different dimensions of art and thought.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKöksaptr_TR
dc.subjectMontajtr_TR
dc.subjectMekantr_TR
dc.subjectRitimanalisttr_TR
dc.subjectMerztr_TR
dc.subjectFotomontajtr_TR
dc.titleRitimanalist ve Rizomatik Düşünce Bağlamında Fotomontajtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Ritimanalist ve Rizomatik Düşünce Bağlamında Fotomontaj” başlıklı bu tez çalışmasında ilk olarak kolaj ve fotomontaj kavramının tarihsel üretim süreci ele alınmıştır. İlk bölümde, fotomontajın sanatsal ifade üzerindeki etkilerini ve mekanın nasıl fotomontaj yoluyla dönüştürülebileceği incelenmektedir. Montaj düşüncesi, farklı görsel öğelerin bir araya getirilmesi ile mekanın ve deneyiminin nasıl şekillenebileceğini açıklamak için kullanılır. İkinci bölümde, Deleuze ve Guattari’nin rizomatik düşünce kavramı incelenmektedir. Bu düşünce tarzı, hiyerarşik olmayan, ağsal bir yapıyı ifade eder ve bilgi, deneyim ve mekanın nasıl yayıldığını anlamak için kullanılır. Bu bilgiler ışığında, fotomontajın rizomatik bir yaklaşımla nasıl ilişkilendirilebileceği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, mekanı çeşitli boyutlarıyla ele alırken ritimanaliz kavramını kullanarak gündelik yaşamın ritmini ve mekansal düzenlemelerin nasıl etkileşimde bulunduğu incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise, bu farklı düşünsel yaklaşımlar bir araya getirilerek fotomontajın, mekanın, ritmin ve rizomatik düşüncenin kesişiminde yeni bir anlayışın nasıl oluşturulabileceğini göstermek istenmiştir. Bu çalışma, sanatın ve düşüncenin farklı boyutlarını birleştirerek yeni bakış açıları sunma potansiyelini vurgulamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-23T08:23:33Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeİmagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record