Show simple item record

dc.contributor.advisorBuz, Sema
dc.contributor.authorSarıaltın, Dilara Melek
dc.date.accessioned2017-05-30T12:42:51Z
dc.date.available2017-05-30T12:42:51Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3413
dc.description.abstractThe child in need of protection is a neglected child who has been subjected to physical, sexual or emotional abuse that is not maintained by his family for various reasons. The aim of protecting these children is; to get away from their experiences that adversely affect their psycho-social development, and to raise the beneficial, mental health-conscious individuals. However, from time to time it is known that protected children can experience various problems after being protected. Social welfare workers are those who are in favor of protected children in solving these problems, and who support their scientific knowledge and experiences and overcome their problems. However, it is a fact that social welfare workers can also face various problems in the process. The purpose of this study is; the problem that the underprivileged children face when they are in institutional care and the disruptions in child protection policies are to be considered by the social welfare workers. The subjects of the research conducted by the qualitative method constitute 15 social welfare workers who are working in the province of Ankara between 10 February and 28 February 2017. In the research, an in-depth interview form developed by the researcher was used to determine the experiences of the social welfare workers. When the data are analyzed, it is determined that social welfare workers have problems in different issues such as cooperation, support, enforcement and enforcement of laws, regulations and injunctions, education and transfers during their professional work with children. The study concludes with various social service application proposals aimed at solving problems for national, international, voluntary persons, institutions and organizations working with protected children.
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKorunma Altındaki Çocuk
dc.subjectÇocuk Koruma Sistemi
dc.subjectSosyal Refah Çalışanı
dc.subjectSosyal Çalışma Görevlisi
dc.subjectÇocuk Koruma Politikaları
dc.titleKurum Bakımındaki Çocuklara İlişkin Sistemin Sosyal Refah Çalışanları Gözüyle Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKorunma ihtiyacı içindeki çocuk, çeşitli sebeplerle ailesi yanında bakımı sürdürülemeyen fiziksel, cinsel veya duygusal istismara uğramış, ihmal edilmiş ve yoksulluk sebebi ile korunma altına alınmış çocuktur. Bu çocukları koruma altına almaktaki amaç; psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen yaşantılarından uzaklaşmalarını sağlamak ve topluma yararlı, ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmektir. Ancak zaman zaman koruma altındaki çocukların koruma altına alındıktan sonra da çeşitli sorunlar yaşayabildikleri bilinmektedir. Bu sorunların çözümünde koruma altındaki çocukların yanında olan, bilimsel bilgi ve tecrübeleri ile çocukların sorunlarını aşmalarına destek olan kişiler ise sosyal refah çalışanlarıdır. Ne var ki, sosyal refah çalışanlarının da süreç içerisinde çeşitli sorunlarla karşılaşabildikleri bilinen bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı da; koruma altındaki çocukların kurum bakımında iken yaşadıkları sorunların ve çocuk koruma politikalarındaki aksaklıkların sosyal refah çalışanlarının gözüyle değerlendirilmesidir. Nitel yöntemle yapılan araştırmanın öznelerini, 10 Şubat-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara ilinde görev yapmakta olan 15 sosyal refah çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada, sosyal refah çalışanlarının alandaki deneyimlerini belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen derinlemesine görüşme formu kullanılmıştır. Veriler analiz edildiğinde sosyal refah çalışanlarının çocuklarla yaptıkları mesleki çalışmalar sırasında işbirliği, destek alma, yasa, yönetmelik ve tedbir kararlarının alınması ve uygulanması, eğitim ve nakiller gibi farklı konularda sorun yaşadıkları saptanmıştır. viii Çalışma, koruma altındaki çocuklarla çalışan ulusal, uluslararası, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlara sorunların çözümüne yönelik çeşitli sosyal hizmet uygulama önerileri ile son bulmaktadır.
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record