Show simple item record

dc.contributor.advisorSadioğlu, Uğur
dc.contributor.authorErdoğan, Emrecan
dc.date.accessioned2023-11-01T07:01:41Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-09-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34128
dc.description.abstractClimate change debates and policy making efforts -despite criticism of being inadequate- have recently covered the agenda of many policy actors such as governments, non-governmental organizations, private sector and international organizations. Among these actors, G20 members can be a policy R&D center that will set an example for the rest of the world due to their strong economic and human capital. In this context, the climate policy outputs (climate laws, regulations, strategy documents) of the G-20 countries were analyzed with the content analysis methodology through the framework of the policy orientations created within the scope of the research and the benchmark countries in the climate change were determined as a result of the multi-criteria analysis. Afterwards, Turkey's climate change policy outputs were analyzed within the framework of policy orientations, compared with successful G20 countries in this area, differences were identified, policy transfer opportunities and policy recommendations for Turkey were discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectG20 ülkeleritr_TR
dc.subjectPolitika belgeleritr_TR
dc.subjectKarşılaştırmalı kamu politikası analizitr_TR
dc.subjectPolitika odaklarıtr_TR
dc.subjectPolitika transferitr_TR
dc.subjectÇoklu kriter analizitr_TR
dc.titlePolitika Transferi Bağlamında İklim Değişikliğine Yönelik Kamu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİklim değişikliği tartışmaları ve buna yönelik kamu politikası oluşturma çabaları son dönemde hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar gibi birçok politika aktörünün gündeminde yer almaktadır. Bu aktörler içerisinde G20 üyeleri, ekonomik ve beşerî sermaye açısından güçlü yapıları nedeniyle dünyanın geri kalanına örnek olacak bir politik Ar-Ge merkezi olarak ele alınabilir. Bu bağlamda, bu araştırma kapsamında G-20 ülkelerinin iklim politikası çıktıları (yasalar, yürütme kararları, strateji belgeleri) çalışma için oluşturulan politika odakları çerçevesinde içerik analizine tabii tutulmuş ve çoklu kriter analizi sonucu iklim alanında başarılı politikalar ürettiği tespit edilen ülkelerin politika odakları derinlemesine incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’nin iklim değişikliği politika çıktıları politika odakları çerçevesiyle analiz edilerek, bu alanda başarılı G20 ülkeleriyle kıyaslanmış, eksik noktalar tespit edilerek Türkiye’ye yönelik politika transferi imkanları tartışılmış ve politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-01T07:01:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record