Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer, Meryem Aslı
dc.contributor.authorKoyuncu, Güner
dc.date.accessioned2023-09-29T11:48:38Z
dc.date.issued2023-09-27
dc.date.submitted2022-01-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33997
dc.description.abstractHemophagocytic syndromes are rare, life-threatening conditions characterized by hypercytokinemia, systemic inflammation, and overstimulation of the immune system leading to multi-organ failure. Primary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis is caused by genetic mutations that impair the cytotoxic function of natural killer and cytotoxic T cells and is typically found in infancy and childhood. Primary HLH includes familial HLH, in which patients have autosomal recessive mutations in Perforin. Secondary hemophagocytic syndromes usually affect adolescents and adults and are not associated with known genetic defects, with rare cases of AHLH over 70 years of age reported. Diagnostic criteria specific to adult HPS have not been established and diagnosis is largely based on the Histiocyte Society's HLH-94 or 2004 pediatric diagnostic criteria. As with diagnosis, treatment protocols for adult HPS/HLH are usually estimated from pediatric HLH-94 and HLH-2004 protocols. How well these treatment protocols apply to adults is not fully understood. The available literature on HFS/HLH has significant clinical and methodological heterogeneity. Therefore, it is planned to review the diagnostic criteria and treatment protocols for hemophagocytic syndromes including both pediatric and adult Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in the light of the literature.tr_TR
dc.publisherNörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErişkintr_TR
dc.subjectPediyatrik
dc.subjectHemofagositik Lenfohistiyositoz
dc.subjectHemofagositik Histiyositoz
dc.subjectHemofagositik Sendromlar
dc.subjectMakrofaj Aktivasyon Sendromu
dc.titlePediyatrik ve Erişkin Hemofagositik Sendromların Tanı ve Tedavi Uygulamalarının Gözden Geçirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHemofagositik sendromlar (HFS) ya da hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), hipersitokinemi, sistemik inflamasyon ve çoklu organ yetmezliğine yol açan, bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasıyla karakterize olan ve yaşamı tehdit eden nadir görülen durumlardandır. Primer hemofagositik lenfohistiyositoz doğal öldürücü ve sitotoksik T hücrelerinin sitotoksik işlevini bozan genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Tipik olarak bebeklik ve çocuklukta ortaya çıkar. Primer hemofagositik lenfohistiyositoz, perforin’de otozomal resesif mutasyonların bulunduğu ailesel hemofagositik lenfohistiyositozu içerir. Nadiren 70 yaşın üzerinde ailesel hemofagositik lenfohistiyositoz vakaları bildirilmiştir. Sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz ise genellikle ergenleri ve yetişkinleri etkiler. Bilinen genetik kusurlarla ilişkili değildir. Erişkin hemofagositik lenfohistiyositoza özgü tanı kriterleri henüz tam oluşturulmamıştır ve tanı büyük ölçüde Histiyosit Derneği'nin HLH-94 veya HLH-2004 pediyatrik tanı kriterlerine dayanmaktadır. Tanıda olduğu gibi, yetişkin HFS/HLH için tedavi protokolleri de genellikle pediyatrik HLH-94 ve HLH-2004 protokollerinden tahmin edilir. Bu tedavi protokollerinin yetişkinlere ne kadar uygun olduğu tam olarak bilinmemektedir. Erişkin hemofagositik lenfohistiyositoz hakkındaki mevcut literatürler ise önemli klinik ve metodolojik farklılıklara sahiptir. Bundan dolayı hem pediyatrik hem erişkin hemofagositik lenfohistiyositoz dahil olmak üzere hemofagositik sendromların tanı kriterleri ve tedavi protokellerinin literatür eşliğinde yeniden gözden geçirilmesi planlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentNörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimlertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-09-29T11:48:38Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record