Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorYavuz, Şeyma
dc.date.accessioned2023-08-31T12:50:34Z
dc.date.issued2023-08-31
dc.date.submitted2023-07-04
dc.identifier.citationYAVUZ, Şeyma. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kitlesel Açık Çevrim İçi Dil Derslerinde A1 Düzeyi Yazma Becerisine Yönelik Bir Durum Çalışması, Doktora Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33953
dc.description.abstractThe advent of technology and the proliferation of the internet have facilitated greater accessibility to the language learning process. People can benefit from online resources, participate in online language courses, and improve their language skills by practicing on interactive platforms, without being dependent on traditional methods for language learning purposes. In this new era, language learning has become a hobby that meets people’s desire to explore the world and interact with different cultures. Now people have the opportunity to acquire linguistic competence and experience cultural diversity by crossing borders. Technological innovations have facilitated the access, enjoyment, and engagement of language learners in varies contexts. The aim of this study is to explore the potential strategies for enhancing the writing proficiency of learners at the A1 level in Massive Open Online Language Courses (MOOLC). The characteristics of this system are the absence of teachers or guides, and the use of pre-recorded videos and activities based on a specific curriculum. This study is a qualitative research and is designed in the form of a case study. The document review technique was used to determine the errors made by the learners in the A1 level writing process. Semi-structured interviews were conducted with teachers to determine the most common errors made by A1 level learners in their writing skills and with learners learning Turkish in MOOLC to determine the opinions of learners about writing skills and system in MOOLC. The data collected in the research were analysed by transferring them to the NVivo 12 qualitative data analysis program and examined with descriptive analysis. According to the research findings, the errors made by the learners in writing skills have been classified as grammatical, vocabulary, syntactic, spelling and punctuational errors, and it was determined that learners are in need of sentence construction and free writing exercises, in MOOLC systems to improve their writing skills. The learners also reported that learning a language in MOOLC systems was challenging due to the lack of body language and immediate feedback by the teacher. While the advantages stated as no marking of attendance, the ability to work according to the subject you want at any time and place and at your own pace in language learning in MOOLC systems. As a result of the study, in accordance with the findings, activities aimed at writing skills at A1 level have been prepared and presented as suggestions for use in MOOLC in the teaching of Turkish as a foreign language.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürkçenin yabancı dil olarak öğretimitr_TR
dc.subjectKitlesel açık çevrim içi dil dersleri (KAÇDD)
dc.subjectA1 düzeyi
dc.subjectYazma becerisi
dc.subjectDurum çalışması
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kitlesel Açık Çevrim İçi Dil Derslerinde A1 Düzeyi Yazma Becerisine Yönelik Bir Durum Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTeknoloji ve internet sayesinde dil öğrenme süreci daha erişilebilir hale gelmiştir. İnsanlar dil öğrenme amacıyla geleneksel yöntemlere bağımlı olmadan, çevrimiçi kaynaklardan faydalanabilir, çevrimiçi dil kurslarına katılabilir ve dil becerilerini interaktif platformlarda pratik yaparak geliştirebilir. Bu yeni dönemde dil öğrenmek, insanların dünyayı keşfetme isteğini ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunma arzusunu karşılayan bir hobi haline gelmiştir. Artık insanlar, sınırları aşarak farklı dilleri öğrenme ve kültürel çeşitliliği deneyimleme imkânına sahiptir. Teknolojinin sunduğu imkânlarla, dil öğrenmek artık daha erişilebilir, keyifli ve ilgi çekici bir deneyim haline gelmiştir. Bu çalışmada, hiçbir öğretmen ve/veya rehberin olmadığı, öğretimin sadece belli bir müfredata göre önceden hazırlanmış videolar ve etkinlikler ile olduğu Kitlesel Açık Çevrim İçi Dil Derslerinde (KAÇDD) yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 düzeyindeki öğrenicilerin yazma becerilerini geliştirmek için etkinlik hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma olup durum çalışması biçiminde desenlenmiştir. Öğrenicilerin A1 düzeyinde yazma sürecinde yaptıkları hataların belirlenmesinde doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. A1 düzeyinde öğrenicilerin yazma becerilerinde en sık yaptıkları hataların belirlenmesi için öğretmenlerle ve KAÇDD’de öğrenicilerin yazma becerisi ve sistemle ilgili görüşlerini tespit etmek için KAÇDD’de Türkçe öğrenen öğrenicilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada toplanan veriler NVivo 12 nitel veri analizi programına aktarılarak çözümlenmiş ve betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrenicilerin yazma becerisinde yaptıkları hatalar dilbilgisel, sözcük seçimi, söz dizimsel ve yazım noktalama hataları olarak sınıflandırılmıştır. Öğrenicilerin KAÇDD’de yazma becerilerini geliştirebilmek için cümle kurma ve serbest yazma etkinlikleri olmasını istedikleri tespit edilmiştir. Öğreniciler, KAÇDD’de dil öğrenmeyi beden dilinin olmaması, sorularını soracak birinin olmaması açısından zor bulduklarını belirtirken devam zorunluluğunun olmaması, istenilen konuya, istenilen saatte, istenilen yerde ve kendi hızına göre çalışabilmeyi KAÇDD’de dil öğrenmenin avantajı olarak ifade etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, bulgular doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde KAÇDD’de kullanılmak üzere A1 düzeyinde yazma becerisine yönelik etkinlikler hazırlanmış ve öneri olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-31T12:50:34Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record