Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Filiz
dc.contributor.authorTahtacı, Şeymanur
dc.date.accessioned2023-07-28T13:07:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-14
dc.identifier.citationTahtacı, Ş.(2023). İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması Bakış Açısıyla İşitme Kaybı Olan Yetişkinlerin Yaşama Katılımlarının ve Çevresel Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33767
dc.description.abstractHearing difficulties can cause cares in daily outings and social participation. This includes individuals health-related lifestyle, research, and emotional perceptions. Overhaul the protection that takes over personal computers, such as external dimensions and coping distance, such as the acoustic environment. Provide an ICF perspective to examine the journeys and observations of individuals of these hearing-impaired adults through hearing-related living. For this purpose, Turkish validity-reliability was realized, scales commonly used in the assessment of hearing loss in adults and ICF architecture system basic usage tools were used. The 18-60 age group applied to the study with the complaint of hearing difficulties; organs with sensorineural and mixed types of unilateral or bilateral hearing loss are included, while very mild features receive varying degrees of deafness. Hearing Handicap Inventory For Adults, Amsterdam Inventory For Auditory Disability and Handicap, WHO Disability Assessment Schedule WHODAS, The abbreviated profile of hearing aid benefit (APHAB) were matched. Three assessment instruments matched with ICF Hearing Loss Comprehensive Core Set components have a distribution ratio of 29%. Positive intention, high-level significant correlation was observed between the scales used for life-expanding assessment. A highly effective relationship was observed between the scales used for environmental collective assessment and the scales used for assessing survival to life, especially in reproductive barrier devices(p<0.05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşlevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırmasıtr_TR
dc.subjectKatılım kısıtlamasıtr_TR
dc.subjectÇevresel kolaylaştırıcılar ve engelleyicilertr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleİşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması Bakış Açısıyla İşitme Kaybı Olan Yetişkinlerin Yaşama Katılımlarının ve Çevresel Faktörlerin Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetİşitme sorunları, günlük aktivitelerde ve toplumsal katılımda kısıtlamalara neden olabilir. Bu da bireyin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini, bilişsel ve duygusal işlevlerini etkileyebilir. Bu çalışmada işitme kaybı olan erişkin bireylerin işitme kaybına bağlı olarak etkilenen yaşama katılımlarının ve katılımcıları etkileyen çevresel faktörlerin ICF bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda erişkin bireylerde işitme kaybının etkilerini değerlendirmede yaygın olarak kullanılan ölçekler ve ICF sınıflandırma sistemi temel alınarak kullanılacak değerlendirme araçları belirlenmiştir. Çalışmaya 18-60 yaş aralığında işitme güçlüğü şikayetiyle başvurmuş; çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar iletim, sensörinöral ve mikst tipte tek taraflı veya bilateral işitme kaybı olan bireyler dahil edilmiştir. Değerlendirme sürecinde bireylerin yaşama katılımlarının değerlendirilebilmesi amacıyla İşitme Engeli Ölçeği Erişkin Formu, Amsterdam İşitsel Yetersizlik ve Engellilik Anketi, Dünya Sağlık Örgütü Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi (WHODAS), İşitme cihazı kullanan bireyler için İşitme Cihazı Memnuniyet Anketi (APHAB); çevresel faktörlerin etkisini değerlendirme amacıyla Çevre Kalite Ölçeği kullanılmıştır. ICF İşitme Kaybı Kapsamlı Temel Set İle İEÖ Erişkin Form, Amsterdam İşitsel Yetersizlik ve Engellilik Anketi ve İşitme Cihazı Memnuniyet Anketi (APHAB) maddeleri eşleştirilmiştir. Eşleştirme sonucunda ICF İşitme Kaybı Kapsamlı Temel Set maddeleri ile eşleştirilen üç değerlendirme aracının eşleşme oranı % 29 olarak bulunmuştur. Yaşama katılımı değerlendirme amaçlı kullanılan ölçekler arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı ilişki gözlenmiştir. Çevresel faktörleri değerlendirme amaçlı kullanılan ölçek ile yaşama katılımı değerlendirme amaçlı kullanılan ölçekler arasında özellikle çevresel engel maddelerinde yüksek düzeyde anlamlı ilişki gözlenmiştir(p<0.05).tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-01-30T13:07:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record