Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçer, Aziz Kurtuluş
dc.contributor.authorDemirci, Enver Alper
dc.date.accessioned2023-07-25T08:45:42Z
dc.date.issued2023-07-25
dc.date.submitted2023-06-20
dc.identifier.citationChicagotr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33744
dc.description.abstractPhilosophy consists of seeing a problem in life and trying to understand why the problem arises, what the real nature of the problem is and to solve it. The climate is a crucial element for the continuation of humanity and civilization. The problem of this thesis is the scientific basis of the effects and results of the anthropogenic climate change experienced today on human societies and the Earth, and the precision in future projections. The philosophy of science must be investigated first, while the climate is handled by philosophy. Because making sure of the consequences of anthropogenic climate change for the world and creating plans and policies that regulate human life by this creates a “knowing problem”. In other words, we will look for answers that can science know the consequences of climate change with its structure and nature, can science make projections for the future, and how consistent these projections are? However, before that, a biological human view based on evolutionary and historical processes will be grounded in order to provide a basis for the discussion of the thesis. Afterwards, it will be explained what climate is and how people’s meanings towards climate and climate change have changed in the historical process. In the philosophy of science part, the investigation of the structure and nature of science will proceed through the philosophies of Thomas Kuhn and Paul Feyerabend, two important philosophers of science of the 20th century. At the last point of the thesis, a humanism and anthropocentrism problem arise and this problem will be examined in accordance with the human view of the thesis so that the introduction and conclusion parts of the thesis will be completed in a consistent manner.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAntropojenik iklim değişikliğitr_TR
dc.subjectBilim felsefesitr_TR
dc.subjectThomas Kuhntr_TR
dc.subjectPaul Feyerabendtr_TR
dc.subjectNe olsa uyartr_TR
dc.subjectParadigmatr_TR
dc.subjectOlağan bilimtr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshCoğrafya (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshÇevre bilimitr_TR
dc.subject.lcshİnsan ekolojisi. Beşeri coğrafyatr_TR
dc.titleAntropojenik İklim Değişikliğinin Bilim Felsefesinin Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend Ekseninde Felsefî Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi ve Antroposantrizm Eleştirisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFelsefe, hayatta bir problem görme ve sorunun neden ortaya çıktığını, problem olarak ele alınan konunun asıl mahiyetinin ne olduğunu ve bunu çözmek için konuyu iyi bir şekilde anlamaya çalışmaktan ileri gelir. İnsanlığın ve medeniyetinin devamı adına iklim son derece elzem bir unsurdur. Bu tezin problemi de günümüzde yaşanan antropojenik iklim değişikliğinin insan toplumları ve Dünya üzerine olan etkilerinin ve sonuçlarının bilimsel temelleri ve gelecek projeksiyonlarındaki kesinliktir. İklimin felsefe tarafından ele alınırken ilk önce bilim felsefesinin soruşturulması mühimdir çünkü antropojenik iklim değişikliğinin Dünya’yı götürdüğü sonuçlardan emin olunması ve buna uygun, insan yaşamını düzenleyici plan ve politikaların oluşturulması esasında bir “bilme problemini” ortaya çıkarmaktadır. Bir diğer deyişle bilim, yapısıyla ve mahiyetiyle iklim değişikliğinin sonuçlarını gerçekten bilebilir mi; bilim gelecekle ilgili projeksiyonlarda bulunabilir mi ve bu projeksiyonlar ne derece tutarlıdır sorularına cevap aranacaktır. Fakat bundan önce tezin tartışılmasına bir zemin sağlaması açısından evrimsel ve tarihsel süreçlere dayanan biyolojik bir insan görüşü temellendirilecektir. Daha sonrasında iklimin ne olduğu ve tarihsel süreç içerisinde insanların iklime ve iklim değişikliğine yönelik anlamlarının ne şekilde değiştiği anlatılacaktır. Bilim felsefesi kısmında, bilimin yapısı ve mahiyetiyle ilgili olan soruşturma, 20. yüzyılın iki önemli bilim felsefecisi olan Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend’in felsefeleri üzerinden ilerleyecektir. Tezin geleceği son noktada ise bir Hümanizm ve antroposantrizm problemi ortaya çıkmakta ve bu problem de tezin insan görüşüne uygun bir biçimde incelenecektir ve böylece tezin giriş ve sonuç kısımları birbiriyle tutarlı bir şekilde tamamlanmış olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-25T08:45:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record