Show simple item record

dc.contributor.advisorBatuk, Merve
dc.contributor.authorKadıhanoğlu, Sevgi
dc.date.accessioned2023-07-17T13:37:46Z
dc.date.issued2023-07-05
dc.date.submitted2023-06-22
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33643
dc.description.abstractCochlear implant is an electronic system applied to individuals with severe to profound sensorineural hearing loss. Individuals with cochlear implants lag behind their normally hearing peers, especially in perceiving music, due to some problems with how the temporal fine structures of speech are transmitted by the implant. Many studies have emphasized that the ability to perceive music in individuals with cochlear implants is not always the same, and that both areas need to be developed further. The aim of this study is to investigate music perception in adolescent cochlear implant users. 24 adolescents with unilateral cochlear implants between the ages of 12 and 18 and 12 adolescents with bilateral normal hearing were included in the study. Pitch Direction Discrimination and Melodic Contour Identification tests were applied to evaluate the musical perception of the participants. In addition, a subjective evaluation of the music was given to the participants. A significant difference was found between the normal hearing group and the cochlear implant group in the Pitch Direction Discrimination (p= 0.07) and Melodic Contour Identification Tests (p = 0.001). There was a significant difference in lyric comprehension between the two groups (p = 0.001). A strong significant correlation was found between Pitch Direction Discrimination and Melodic Contour Identification tests (p < 0.001, r = -0.52). There was a significant difference in Pitch Direction Discrimination (p = 0.028) and Melodic Contour Identification Tests (p <0.001) between individuals with normal hearing and cochlear implant age greater than 6 years. It was concluded that cochlear implant users had great difficulty perceiving pitch and melody, and the use of cochlear implants at an early age had a significant effect on music perception.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectişitme kaybıtr_TR
dc.subjectkoklear implanttr_TR
dc.subjectmüzik algısıtr_TR
dc.subjectperde yönü ayırt etmetr_TR
dc.subjectmelodik kontur tanımatr_TR
dc.subject.lcshOtolarengolojitr_TR
dc.titleAdölesan Koklear İmplant Kullanıcılarında Müzikal Algının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKoklear implant, ileri/çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan bireylere uygulanan elektronik bir sistemdir Koklear implantlı bireyler, konuşmanın zamansal ince yapılarının implant tarafından nasıl iletildiğiyle ilgili bazı sorunlar nedeniyle, özellikle müziği algılamada normal işiten akranlarının gerisinde kalırlar. Birçok araştırma, koklear implantlı bireylerde müziği algılama becerisinin her zaman aynı olmadığını ve her iki alanın daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu çalışmanın amacı, adölesan koklear implant kullanıcılarında müzik algısının araştırılmasıdır. Çalışmaya 12-18 yaş aralığında tek taraflı koklear implant kullanıcısı 24 adölesan ve bilateral normal işitmeye sahip 12 adölesan dahil edildi. Katılımcıların müzikal algısını değerlendirmek için Perde Yönü Ayırt Etme ve Melodik Kontur Tanıma testleri sırayla uygulandı. Ayrıca katılımcılara müzik ile ilgili subjektif değerlendirme de yapıldı. Çalışmanın bulguları doğrultusunda, Perde Yönü Ayırt Etme (p = 0.07) ve Melodik Kontur Tanıma Testlerinde (p = 0.001) normal işiten grup ile koklear implant grubunu arasında anlamlı fark elde edildi. İki grup arasında şarkı sözü anlama durumunda anlamlı fark elde edildi (p = 0.001). Perde Yönü Ayırt Etme ve Melodik Kontur Tanıma testleri arasında anlamlı ilişki elde edildi (p < 0.001, r=-0.52). Normal işiten bireyler ile koklear implant yaşı 6 yıldan fazla olan grup arasında Perde Yönü Ayırt Etme (p = 0.028) ve Melodik Kontur Tanıma Testlerinde (p < 0.001) anlamlı fark elde edildi. Koklear implant kullanıcılarının perde yönü ve melodi algısında zorluk yaşadıkları sonucuna varılıp, erken yaşta koklear implant kullanımının müzik algısına katkısı olduğu düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-01-19T13:37:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record