Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, İsmail
dc.contributor.authorYılmaz, Nur
dc.date.accessioned2017-03-30T12:24:36Z
dc.date.available2017-03-30T12:24:36Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-03-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3328
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the place and importance of Daily life objects in visual arts. The starting point of this research is objects. Every work of art uses a certain kind of objectivity, such as colours in painting, words in language, voice in the music. In the first section definition of object explained and then object in painting defined. The works of modern-day artists are interpreted in the part of object in painting. In the second part detailed information given about the pictorial works related with the context of the thesis. Pictorial interpretations of daily life objects carried out mostly in still life (dead nature) basis and marks of negative factors such as spoil of natural life and environmental pollution tried to be mirrorred on some of these studies. In the result section, the data obtained from the theoretical and practical studies is revealed
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titleGünlük Yaşam Nesneleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı günlük yaşam nesnelerinin, nesnenin görsel sanatlar içindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu araştırmanın çıkış noktası nesnelerdir. Her sanat yapıtı belirli bir nesneselliği kullanır; resimde renk, dil yapıtında sözcükler, müzikte ses. İlk bölümde nesnenin tanımı yapılmış ve daha sonra ise resim sanatında nesne olarak tanım yapılmıştır. Resim sanatında nesne bölümünde günümüzdeki sanatçıların eserlerinin yorumları yapılmıştır. İkinci bölümde ise tez konusu bağlamında yapılan resim çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Günlük yaşam nesnelerinin resimsel yorumları, çoğunlukla natürmort(ölüdoğa) olarak gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların bir kısmına, doğal yaşamın bozulması ve çevre kirliliği gibi olumsuz etmenlerin izleri yansıtılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında, yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalardan elde edilen veriler ortaya konmuştur.
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record