Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik, İbrahim
dc.contributor.authorEpözdemir, Serhat
dc.date.accessioned2023-05-29T09:01:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33242
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the relationship between degree of cyberbullying and social skills of secondary school students. Besides, comparison of cyberbullying and social skills with sociodemographic variables were also conducted in this research. For data collection, Cyberbullying Questionnaire was used for the measurement of cyberbullying among secondary school students. For the measurement of social skills, Matson Social Skills Questionnaire for Children was used. Additionnaly, demographic information form was also used for collecting data related to sociodemographic variables. A total of 348 secondary school students, 176 male and 172 female, participated in the study. The main purpose of this correlational study was examine the relationship between cyberbullying and social skills. Based on the results of this study, cyberbullying and cyber victim scores with social skills subscales were found as negatively and significantly correlated. Findings related to regression analyses with social skills and cyberbullying, students reported lower scores in social skills also reported higher scores in both cyberbullying and cyber victim subscales. Besides, students’ scores in cyberbullying and cyber victim subscales were found as associated with the time spent on the internet. Finally, a positive and insignificantly low correlation were found in the regression analysis of the time spent on the internet and cyber victim subscale. Results of the study, its limitations and implications for practitioners, parents and researchers were discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZorbalıktr_TR
dc.subjectSanal zorbalıktr_TR
dc.subjectSosyal becerilertr_TR
dc.subjectErgenlertr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleOrtaokul Öğrencilerinde Sanal Zorbalik ve Sosyal Beceritr_TR
dc.title.alternativeCyberbullying and Social Skills in Secondary School Studentstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde sanal zorbalık düzeyi ile sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bununla beraber katılımcıların sanal zorbalık ve sosyal beceri düzeyleri sosyo-demografik değişkenler açısından da incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin sanal zorbalık düzeyini belirlemek için Sanal Zorbalığı Belirleme Ölçeği, sosyal beceri düzeyini ölçmek amacıyla Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve sosyo-demografik verileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmaya 176 erkek ve 172 kız olmak üzere toplam 348 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. İki ya da daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan modele uygun olarak öğrencilerde sanal zorbalık ile sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma bulgularına göre sanal zorbalık ve sanal kurban puanları ile sosyal beceri alt ölçekleri arasında negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Sanal zorbalık arttıkça sosyal beceri düzeyi puanları düşmektedir. Ayrıca yapılan regresyon analizleri sonucunda sosyal beceri düzeyi puanları düşük olan öğrencilerin, sanal kurban ve sanal zorba ölçeklerinden daha yüksek puan aldıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sanal zorba ve sanal kurban ölçek puanlarının, internette geçirilen süreye göre farklılık göstermediği görülmektedir. Regresyon analizi sonucunda ise sanal kurban ile internette geçirilen süre arasında manidar bir ilişki olmadığı saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-29T09:01:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record