Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyol, Hüsnü Fadıl
dc.contributor.authorYürekli, Ahmet Fatih
dc.date.accessioned2017-02-15T12:18:50Z
dc.date.available2017-02-15T12:18:50Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-23
dc.identifier.citationYürekli, A.F. Helikal tomoterapi ile prostat ışınlamalarında kritik organ dozlarının cihaz içi parametrelere göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyoterapi Fiziği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3176
dc.description.abstractThe treatment planning of Tomotherapy depends on three device parameters, i.e. field width (FW), pitch (P) and modulation factor (MF). Various treatment plans can be generated with different combinations of these parameters. In this study, the effect of these parameters on dose distribution and treatment time were analyzed to determine the optimum parameter set for the treatment planning of prostate cancer. Ten high risk prostate cancer patients already treated with radiotherapy were included in the study. CTV consisted of gland and seminal vesicles while PTV was created by giving 4mm margin from posterior and 7 mm margin from the other sides of CTV. 48 different plans were created for each patient by using combinations of the three parameters (FW = 1.05, 2.5, 5.0 cm; P = 0.172, 0.215, 0.287, 0.430; MF = 1.8, 2.0, 2.2, 2.4). The plans of each patient were created at the end of 1000 iterations using constant intrinsic constraints. Constraints were set not to break the conditions D_(PTV,2) ≤ 81.3 Gy and D_(PTV,95) ≥ 76 Gy. Conformity number (CN), homogeneity index (HI) and treatment time (t) based comparisons were performed by analyzing dose volume histograms (DVH). When FW=5.0 cm, the shortest treatment time was obtained. However, dose fall off was not sharp and the V_x values of organ at risk (OAR) were high. In contrast, while the best CN, HI and OAR V_x values were obtained in FW= 1.05 cm, the treatment time was almost 3 times by FW= 5.0 cm. The effects of P variations on the difference of average maximum-minimum OAR V_x values are founds in the range of 0.1 cc and 0.9 cc, while the effects of MF variations were in the range of 0.7 cc and 3.6 cc. Throughout this study, the optimal parameter set for obtaining optimum values of OAR V_x , CN, HI and treatment time is suggested as FW= 2.5 cm, MF=2.4 and P=0.215.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR ŞEKİLLER 1. GİRİŞ ve AMAÇ 2. GENEL BİLGİLER 2.1 Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT) 2.2 Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) 2.3 Seri Tomoterapi 2.4 Helikal Tomoterapi 2.5 Tedavi Planlama Sistemi (TPS) 2.5.1 Helikal Tomoterapi Tedavi Planlama Sistemi 2.5.2 Helikal Tomoterapi Cihaz İçi Parametreleri 3. GEREÇ ve YÖNTEM 3.1 Kullanılan Gereçler 3.2 Yöntem 3.2.1 Hasta Hazırlığı 3.2.2 Konturlama ve TPS'e Aktarma 3.2.3 Hasta YART Planlamalarının Oluşturulması 3.2.4 Hasta YART Planlamalarının Değerlendirilmesi 3.2.5 İstatistiksel Verilerin Analizlerinde Kullanılan Metotlar 4. BULGULAR 4.1 Hedef Hacim İçin Elde Edilen Veriler 4.1.1 Pitch'in Uyumluluk Sayısı Üzerinde Etkisi 4.1.2 Modülasyon Faktörünün Uyumluluk Sayısı Üzerinde Etkisi 4.1.3 Pitch'in Homojenite İndeksi Üzerinde Etkisi 4.1.4 Modülasyon Faktörünün Homojenite İndeksi Üzerinde Etkisi 4.1.5 Seçili Pitch ve ya Modülasyon Faktöründe Alan Genişliğinin Uyumluluk Sayısı Üzerinde Etkisi 4.1.6 Seçili Pitch ve ya Modülasyon Faktöründe Alan Genişliğinin Homojenite İndeksi Üzerinde Etkisi 4.2 Kritik Organlar İçin Elde Edilen Veriler 4.2.1 Pitch'in Kritik Organların Aldıkları Doza Etkisi 4.2.2 Modülasyon Faktörünün Kritik Organların Aldıkları Doza Etkisi 4.2.3 Alan Genişliğinin Kritik Organların Aldıkları Doza Etkisi 4.3. Cihaz İçi Parametrelerinin Tedavi Sürelerine Etkisi 4.3.1 Pitch'in Tedavi Süresine Etkisi 4.3.2 Modülasyon Faktörünün Tedavi Süresine Etkisi 4.3.3 Seçili Pitch ve ya Modülasyon Faktöründe Alan Genişliğinin Tedavi Süresine Etkisi 5. TARTIŞMA 5.1 Cihaz İçi Parametrelerin CN Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 5.2 Cihaz İçi Parametrelerin HI Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 5.3 Cihaz İçi Parametrelerin Kritik Organlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 5.4 Cihaz İçi Parametrelerin Tedavi Süresi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK 1: H.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD prostat kanseri YART Protokolü EK 2: Friedman Testi İçin X_R^2 Değerleri Tablosu EK 3: F Dağılımı Tablosu (α=0,05) EK 4: Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi Tablosu EK 5: Wilcoxon Testi Sonuçları EK 6: Etik Kurul İzni 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTomoterapitr_TR
dc.subjectProstat kanseritr_TR
dc.subjectCihaz içi parametreleritr_TR
dc.subjectUyumluluk sayısıtr_TR
dc.subjectHomojenlik indeksitr_TR
dc.subjectTedavi süresitr_TR
dc.titleHelikal Tomoterapi ile Prostat Işınlamalarında Kritik Organ Dozlarının Cihaz İçi Parametrelere göre Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTomoterapi cihazının tedavi planlaması alan genişliği (FW), pitch (P) ve modülasyon faktörü (MF) gibi farklı cihaz içi parametrelerine bağlıdır. Bu parametrelerin farklı kombinasyonları ile çeşitli tedavi planlamaları oluşturulabilir. Çalışmamızda bu parametrelerin doz dağılımına ve tedavi süresine etkisi analiz edilerek prostat kanseri tedavi planlamaları için optimum parametre seti saptanılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya tedavi görmüş yüksek riskli 10 adet prostat hastası (CTV=prostat bezi+seminel vezikül) eklenmiştir. CTV'ye posteriordan 4 mm diğer her yönden 7 mm marjin verilerek PTV oluşturulmuştur. Her hasta için parametrelerin kombinasyonları kullanılarak 48 adet farklı planlama oluşturulmuştur (FW = 1.05, 2.5, 5.0 cm; P = 0.172, 0.215, 0.287, 0.430; MF = 1.8, 2.0, 2.2, 2.4). Her hasta planı, kendi içinde sabit sınırlamalar kullanılarak 1000 iterasyon sonunda oluşturulmuştur. Sınırlamalar,D_(PTV,2) ≤ 81.3 Gy ve D_(PTV,95) ≥ 76 Gy koşullarını bozmayacak şekilde belirlenmiştir. Toplamda 480 adet planlama oluşturulmuştur. Bu planlamaların her birinin doz volüm histogramı (DVH) analizleri yapılarak uyumluluk katsayısı (CN), homojenite indeksi (HI) ve tedavi süresi (t) tabanlı karşılaştırmalar yapılmıştır. FW=5.0 cm iken en kısa tedavi süresi elde edilmiştir. Bununla birlikte doz düşüşü keskin değildir ve kritik organ (OAR) V_x değerleri de yüksek çıkmıştır. Buna karşın FW= 1.05 cm iken en iyi CN, HI ve OAR V_x değerleri elde edilmesine rağmen tedavi süresi FW= 5.0 cm'e göre yaklaşık 3 katıdır. P değişiminin OAR V_x üzerinde maksimum-minimum değerler ortalaması farkına 0.1 cc ile 0.9 cc arasında etki ettiği gözlenirken, MF değişiminin ise 0.7 cc ile 3.6 cc arasında etki ettiği gözlenmiştir. Bu çalışmamızda tedavi süresi, OAR V_x değerleri ve CN ile HI arasında optimum değeri sağlayan parametre seti FW= 2.5cm, MF=2.4 P=0.215 olarak önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentRadyasyon Onkolojisitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record