Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Ozkul
dc.contributor.authorPark, Hyunjoo
dc.date.accessioned2017-02-10T12:11:54Z
dc.date.available2017-02-10T12:11:54Z
dc.date.issued2017-01
dc.date.submitted2016-12-28
dc.identifier.citationPARK, Hyunjoo. Kore Halk Kültüründe Ölü Gömme Gelenekleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3162
dc.descriptionTezimin…28/12/2017..tarihine kadar erişime açılmasını istemiyorum ancak kaynak gösterilmek şartıyla bir kısmı veya tamamının fotokopisinin alınmasını onaylıyorum.tr_TR
dc.description.abstractABSTRACT PARK, Hyunjoo. Tradition of Burying The Dead in Korea Folklore, Master’s thesis, Ankara, 2016. Death, is an inevitable event for the individuals in the sociocultural life of a society. Death, is the last step of all the other periods of life which starts with birth. Death, mostly avoided to be spoken on deeply, is accepted to be the start of the end in some societies, while the end of the the start in others. In our research, we examined burial traditions, choice of the kind of the tombs, burial rituals and effect of these customs on the beliefs of the Korean people. In the following section, we studied some topics related to the social status of the society and the kinds of tombs, according to the kronological order in history. We found out several tombs and other discoveries. Later we examined traditional burial rituals in Korean culture. Lastly we learned that the society got influenced strongly by the Chinese culture on the subject of death. Another aspect of our study is the alikeness between Goguryeo and Göktürk tombs. Especially, the tombs in Goguryeo Kingdom period is very much like that of Kül Tigin tomb during period of Göktürks. Goguryeo, was the Kingdom ruling in the Mancurya area, now under the Chinese sovernity. It was, then, the Göktürk period in Turkish history. That’s why, a more detailed research could bring out a stronger traditional relationship between the Korean and Turkish people. The research aims to introduce the Korean culture acting on the beliefs of the society related to the event of death and burial traditions. Studies on folk culture can be used to enlighten the ancient characteristics of the old societies. I hope, this research will be a helpful guide for the later studies on the subject. Anyway, this study covers the period till the end of Josean time (?- 1910) in Korean history. Keywords : Death, Tradition, Tombstone, Graves, Artifacts, Burial Rituals.tr_TR
dc.description.tableofcontentsGİRİŞ 1. BÖLÜM 1.1. KORELİLERİN İNANÇLARI 1.1.1. Şamanizm 1.1.2. Feng Shui Teorisi 1.1.3. Konfüçyanizm 1.1.4. Budizm 1.1.5. Taoizm 2. BÖLÜM 2.1. KORE KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM 2.2. KORE HALK KÜLTÜRÜNDE CENAZE TÖRENİ 2.3. ATALARI ANMA TÖRENİ 3. BÖLÜM 3.1. KORE TARİHİNE GÖRE MEZAR TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ 3.2. Gojoseon 3.3. İlk / ÖN ÜÇ KRALLIK 3.4. ÜÇ KRALLIK DÖNEMİ 3.5. BIRLEŞİK SİLLA 3.6. GORYEO KRALLIĞI 3.7. JOSEON KRALLIĞI 3.8. MEZAR TAŞI SONUÇ KAYNAKÇAtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖlüm, Gelenek, Mezar Taşı, Buluntular, Cenaze Törenitr_TR
dc.titleKore Halk Kültüründe Ölü Gömme Gelenekleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET PARK, Hyunjoo. Kore Halk Kültüründe Ölü Gömme Gelenekleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016. Sosyokültürel yaşamda toplum içindeki bireyler için kaçınılmaz bir sondur ölüm. Ölüm, doğumla başlayan geçiş dönemlerin en son noktasıdır. Çoğu zaman üzerinde derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan ölüm, kimi toplumlar için sonun başlangıcıyken, kimi zaman da başlangıcın sonudur. Ölümle ilgili ritüeller toplumlarda ve farklı nedeniyle etkili olmaktadır. Kore tarihine bakıldığında her dönemde farklı bir Krallık Dönemi önümüze çıkar. Değişen Krallıkla birlikte yönetim politikası ve halkın inancı da değişim gösterir. Ölü gömme geleneklerinin de her dönemin yönetimi tarafından bir gerekçeye göre değiştirilmiş olduğu görülür. Dolayısıyla Kore’de ölü gömme gelenekleri araştırmamızda öncelikle, mezarlık seçimlerini ve Kore halkının inançları üzerinde önemli rolü olan cenaze ritüellerini inceledik. Sonraki bölümde Kore kronolojik tarihine göre toplumun sosyal statüsüyle ilgili konuları ve her döneme ait mezar türleri ve şekilleri üzerinde incelenmiştir. Mezarlar, dikili taş, anıt ve diğer buluntuları görülmüştür. Halkbilimi çalışmaları, ölü gömme geleneklerini araştırarak o dönemin yaşam özelliklerini ve kültürünü aydınlatmak için kullanılabilir. Umarım bu araştırma daha ileri çalışmalar için bir yol gösterici olacaktır. Bu tezimin amacı; Kore kültüründeki cenaze ritüelleri, ölü gömme işlemleri, mezar çeşitleri ve Kore'lilerin ölü ve ölümle ilgili olan inançlarını merak eden Türklerin bilgi edinmelerine katkıda bulunmaktır. Kore Halk Bilimi ölüm ve sonrası uygulanan tören ve mezar çeşitlerini detaylı anlatarak Kore kültürünü daha iyi yansıtmaktır. Çalışma kapsamı, Kore tarihinin başlangıçından Joseon dönemi sonuna kadar (?- 1910) olan süreyle sınırlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record