Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Burcu
dc.contributor.authorDilben, Furkan
dc.date.accessioned2017-02-06T09:10:40Z
dc.date.available2017-02-06T09:10:40Z
dc.date.issued2016-12-20
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3138
dc.description.abstractThe arabesque music, which is expressed as an effort to announce the voice of the provincial crowd that migrated to the big cities, has combined with rap music which is a widespread youth phenomenon entered Turkey in 1995 and has created arabesque-rap music genre. Arabesque music is one of the means of creating identity and revealing the identity of an oppressed creature in the process of urbanization. Arabesque music was excluded by some certain groups, and the listener was exposed to accusations like being “lowbrow". Similarly, young people who produce arabesque-rap are excluded, and although they have a huge audiences they are accused of being “apache”. Although the discussion about arabesque seems to be over, it has left its weight to that genre. After a generation of arabesque culture, young people who could use the technology better, follow the world more closely - but still have to live with poverty. has fed on with ghetto rap music and arabesque. This generation who does not break off with the roots of arabesque genre -both musical and content- uses new media to share their songs and video clips. Although arabesque rap songs as an sub-culture, which has a constant revolt against the life, always had a bad reputation. The argument of this study is to invent who are these young people humiliated by some specific groups for producing arabesque-rap that is said to producing hollow and love songs and, what arabesque-rap tells and how.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY BİLDİRİM TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT GİRİŞ 1. POPÜLER KÜLTÜR VE POPÜLER MÜZİK 2. ALTKÜLTÜR KAVRAMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR 2.1. Altkültür Kuramına Eleştiriler ve Post-Altkültür Tartışmaları 3. HEM ARABESK HEM RAP: ARABESK-RAP 3.1. Arabesk Üzerine Tartışmalar 3.2. Rap ve Hip-hop: Istırap Çeken Siyâhilere Rehber 3.2.1. Kes-Karıştır: Rap Müzikte Tekniğin Sağladığı Kültürel İmkânlar 3.2.2. Hip-hop Kültürünün Sözel Anlatısı: “Hip-hop Yaşanır, Rap Yapılır” 3.3. Türkçe Rap’in Gelişimi: “Cehennemden Çıkan Çılgın Türk” 3.3.1. Türkiye’de Rap Müzik: “Modern Ozanlar” 3.4. Arabesk-Rap: “Ben Bu Semtin Şairiyim” 3.4.1. Gurbette İki Göçmen: Müzikal Motif Olarak Arabesk ve Rap 3.4.2. Yerel Bir Rap Alt Türü: Müzikal Tavır Olarak Arabesk-Rap 3.4.3. Arabesk-Rap vs Arabesk-Rap: Arabesk ve Rap Kesişiminde Kavram Kargaşaları 3.4.4. Arabesk-Rap’in Altkültürel Durumu 4. YÖNTEM 5. ARABESK-RAP ALTKÜLTÜRÜ 5.1. Müzikle Kurulan İlişkiler 5.1.1. Arabeskleşen Rap Kültürü 5.1.2. “Bağırıyoruz Çünkü Duymuyorlar Sesimizi” 5.1.3. Yoksulluk, İmkânsızlık ve “Kahpe Sevgili” Çıkmazı 5.2. Dinleyicilerle Kurulan İlişkiler: “Onlar Benim Kardeşim” 5.3. “Varoş Çocuğu” Olmak 5.3.1. Giyim Kuşam: “Bizim Oralara Ters” 5.3.2. Varoş Kültürünü Sürdürmek: “Kendini Bozmamak” 5.4. Medya ile Kurulan İlişkiler: Arabesk-Rap’in Kötü Şöhreti 5.4.1. “Kenar Mahallenin Sefil Çocukları Değiliz Biz” 5.4.2. İsyanın Estetik Problemi SONUÇ KAYNAKÇA EK 1: GÖRSELLER EK 2: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYETİ FORMU EK 3: ORİJİNALLİK RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectaltkültürtr_TR
dc.subjectmüziktr_TR
dc.subjectpopüler kültürtr_TR
dc.subjectarabesktr_TR
dc.subjectraptr_TR
dc.subjecthikaye anlatıcısıtr_TR
dc.subjecthakikat performansıtr_TR
dc.title"Varoşların Sözü: Arabesk-Rap" Arabesk Bağlamla Rap Müziktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBüyükşehirlere göçle gelen taşralı kalabalığın sesini duyurma çabası olarak ifade edilen arabesk müzik, yaygın bir gençlik fenomeni olan ve Türkiye’ye 1995 yılında giren rap müzik ile birleşerek arabesk-rap müzik tarzını yaratmıştır. Arabesk müziğin, kentleşme sürecinde ezilmiş bir kitlenin kimlik yaratma ve kimliğini ortaya koyma araçlarından biri olduğu iddia edilir. Arabesk müzik belli kesimler tarafından dışlanmış, dinleyicisi “kıro” benzeri ithamlara maruz kalmıştır. Benzer şekilde, arabesk-rap üreten gençler de, büyük bir dinler kitlesine sahip olmasına rağmen dışlanmakta, “apaçilik” ile itham edilmektedir. Arabeskle ilgili tartışmalar bitmiş gibi görünse de, esasında yükünü bu tarza bırakmıştır. Arabesk kültürünün bir kuşak sonrası, teknolojiyi daha iyi kullanabilen, dünyayı daha yakından takip edebilen –ancak gene yoksullukla yaşamak zorunda kalan- gençler tarafından getto müziği rap ile arabesk müziği katık etmiştir. Arabesk köklerinden de –hem müzikal hem de muhteviyat olarak- kopmayan bu kuşak, şarkılarını ve video kliplerini paylaşmak için yeni medyayı kullanmaktadır. Arabesk-rap alt-türünün verdiği şarkılarda –üstü kapalı olarak- hayata karşı sürekli bir isyân hali hâkimken, arabesk-rap her zaman kötü bir şöhrete sahip olmuştur. Belli kesimler tarafından sürekli aşağılanan, sadece aşk şarkısı ürettiği ve içi boş olduğu söylenen arabesk-rap’i üreten gençlerin kimler olduğu ve arabesk-rap’in neyi nasıl anlattığı bu çalışmanın tartışma konusudur.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record