Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüşderelioğlu, Menemşe
dc.contributor.authorGültan, Tuğçe
dc.date.accessioned2017-01-24T07:43:36Z
dc.date.available2017-01-24T07:43:36Z
dc.date.issued2017-01
dc.date.submitted2017-01-18
dc.identifier.citationGültan, T., PEEK İmplant Malzemelerin Osteojenik Aktivitesinin Artırılmasında Çeşitli Yüzey Modifikasyonlarının Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3099
dc.description.abstractThis study was prepared with a support of TÜBİTAK 2210-C Primary Subject National Scholarship Program for MSc Students. The aim of the present study is to eliminate the bioinert nature of Polyetheretherketone (PEEK) material and to increase its osteogenic activity by using various surface modifications. In order to provide osteogenic activity on mechanically and/or physically modified PEEK samples, boron doped nano-hydroxyapatite (B-nHAp) was coated by microwave-assisted method and material characterization studies were carried out. After that, osteogenic activities of PEEK material surfaces were investigated by in-vitro cell culture studies. In the first step of the study, the PEEK surfaces were polished with 800-grid sandpaper after cutting. Then, surfaces were mechanically modified by sandblasting and physically modified by NaOH etching. After modification, sample groups were labeled as B-PEEK (Bare PEEK), S-PEEK (Sand-blasted PEEK), N-PEEK (NaOH etched PEEK) and S, N-PEEK (Sand-blasted and NaOH etched PEEK) and the surface properties of the samples were investigated via profilometer and water contact angle measurements. Roughness values were found to be 982.7±23.3, 5051.0±27.3, 2884.0±3.4, and 4404.0±21.2 nm for B-PEEK, S-PEEK, N-PEEK and S, N-PEEK samples, respectively. The water contact angle values of the surfaces were also measured as 62.8±2.9, 90.8±3.3, 71.0±9.6 and 108.6±1.7° in the same order. It was found that the sandblasting caused the greatest roughness on the surface and thus it was increased the hydrophobicity of the surfaces, but the highest hydrophobicity was seen in both mechanically and physically modified samples. In the second part of the study, boron-nanohydroxyapatite (B-nHAp) was used to coat the surface of the listed samples above with a boron doped 10 times concentrated simulated body fluid (10xSBF)-like solution by using microwave-assisted biomimetic method to support osseointegration and the reduced water contact angle values of the samples (24.4±5.9, 29.5±5.5, 22.8±5.7, and 25.8±5.6°, respectively), indicated that increased hydrophilicity. The MC3T3-E1 preosteoblastic cell line was used for cell culture studies of modified PEEK samples. PrestoBlue® analysis for cell viability studies, Scanning Electron Microscopy (SEM) and Confocal Microscopy analyses for morphological observations, measurements of Alkaline Phosphatase (ALP) activity and collagen amount and Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) analyses were used to investigate the osteogenic activities of cells cultured on PEEK samples. Cell culture results demonstrated that mechanical or physical modifications provide an increase in osteogenic activity, but the B-nHAp coating significantly increased the adhesion, proliferation and differentiation capacities of MC3T3-E1 cells on the surface compared to uncoated specimens. As a result, it was determined that the bioactivity was increased on the PEEK surfaces modified mechanically or physically, but the most effective method for increasing osteogenic activity was provided with B-nHAp coatings.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET ..................................................................................................................................... i ABSTRACT ......................................................................................................................... ii TEŞEKKÜR ........................................................................................................................ iii İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... iv ŞEKİLLER ........................................................................................................................... v ÇİZELGELER ..................................................................................................................... vi SİMGELER VE KISALTMALAR .................................................................................... vii 1. GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 2. GENEL BİLGİLER .......................................................................................................... 3 2.1. Sert Doku İmplantları .................................................................................................... 3 2.2. Geleneksel İmplant Malzemeleri .................................................................................. 4 2.2.1. Metalik implantlar ...................................................................................................... 5 2.2.2. Seramik implantlar ..................................................................................................... 6 2.2.3. Polimerik implantlar ................................................................................................... 6 2.2.4. Kompozit implantlar .................................................................................................. 7 2.3. Polietereterketon (PEEK) .............................................................................................. 8 2.3.1. PEEK’in genel özellikleri ........................................................................................... 8 2.3.2. İmplant malzemesi olarak PEEK ............................................................................... 9 2.3.3. PEEK’ten üretilen implantlarda karşılaşılan sorunlar............................................... 10 2.3.3.1. Kemik oluşumu ve osseointegrasyonun sağlanamaması ...................................... 11 2.3.4. PEEK implantların biyoaktifleştirilmesi .................................................................. 14 2.3.4.1. PEEK kompozitleri .............................................................................................. 14 HAp/PEEK kompozitleri .................................................................................................... 15 CFR/PEEK kompozitleri .................................................................................................... 17 Diğer PEEK kompozitleri .................................................................................................. 17 2.3.4.2. PEEK malzeme yüzey modifikasyonları ............................................................... 18 Fiziksel modifikasyonlar .................................................................................................... 18 Kimyasal modifikasyonlar ................................................................................................. 19 Yüzey kaplamaları .............................................................................................................. 21 Kimyasal/fiziksel uygulamalar ve yüzey kaplamalarının etkileştirilmesi .......................... 23 2.3.5. Hidroksiapatit kaplama yöntemleri .......................................................................... 24 2.3.5.1. Biyomimetik yöntem kullanılarak mikrodalga destekli hidroksiapatit kaplama .............................................................................................................................. 26 2.3.5.2. İyon katkılı hidroksiapatitler ................................................................................. 27 2.3.5.3. Bor katkılı hidroksiapatit ....................................................................................... 28 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ........................................................................................ 29 3.1. Kullanılan Malzemeler ................................................................................................ 29 3.2. PEEK İmplant Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu ........................... 30 3.2.1. PEEK malzemenin kesimi, pürüzsüzlendirilmesi ve modifikasyon öncesi temizlenmesi ....................................................................................................................... 30 3.2.2. PEEK malzemenin mekanik olarak modifikasyonu ................................................. 31 3.2.3. PEEK malzemenin fiziksel modifikasyonu .............................................................. 31 3.2.4. Mekanik ve/veya fiziksel modifikasyonu yapılmış PEEK malzemelerin yüzey karakterizasyonu ................................................................................................................. 32 3.2.4.1. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi ....................................................... 32 3.2.4.2. Enerji dağılımlı X-ışını mikroanalizörü (EDX) analizi ......................................... 32 3.2.4.3. Yüzey pürüzlülüğünün tayini ................................................................................ 32 3.2.4.4. Su temas açısı (WCA) ölçümü .............................................................................. 32 3.2.4.5. Toplam reflektansı azaltılmış- Fourier dönüşüm kızılötesi spektrofotometresi (ATR-FTIR) analizi ............................................................................................................ 33 3.2.4.6. Biyoaktivite testi ................................................................................................... 33 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi .................................................................... 34 X ışını kırınımı (XRD) analizi ........................................................................................... 34 3.3. Mikrodalga Destekli Hidroksiapatit ve Bor Katkılı Hidroksiapatit Kaplamalar ve Karakterizasyonu ................................................................................................................ 34 3.3.1. Mikrodalga destekli hidroksiapatit kaplama ........................................................... 34 3.3.2. Mikrodalga destekli bor katkılı hidroksiapatit kaplama............................................ 35 3.3.3. Mikrodalga destekli hidroksiapatit ve/veya bor katkılı hidroksiapatit kaplı PEEK yüzeylerin karakterizasyonu ............................................................................................... 37 3.4. Hücre Kültürü Çalışmaları ......................................................................................... 37 3.4.1. PEEK malzemenin sterilizasyonu ve yüzeylere hücre ekimi ................................... 37 3.4.2. PrestoBlue® analizi ................................................................................................. 38 3.4.3. SEM analizi ............................................................................................................. 38 3.4.4. Alkalen fosfataz (ALP) analizi ................................................................................. 39 3.4.5. Toplam DNA miktarının belirlenmesi ..................................................................... 39 3.4.6. Kollajen analizi ........................................................................................................ 40 3.4.7. Gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) analizi ................................................................................................................................. 41 3.4.8. Immunofloresan boyama ve canlı/ölü hücre görüntüleme ....................................... 42 3.4.9. İstatistiksel analiz ..................................................................................................... 42 4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞILMASI .......................................................... 43 4.1. PEEK implant malzemelerinin hazırlanması ve karakterizasyonu ............................. 43 4.1.1. PEEK malzemenin kesimi, pürüzsüzlendirilmesi ve modifikasyon öncesi temizlenmesi ....................................................................................................................... 43 4.1.2. PEEK malzemenin mekanik olarak modifikasyonu ................................................. 45 4.1.3. PEEK malzemenin fiziksel modifikasyonu .............................................................. 45 4.1.4. Mekanik ve/veya fiziksel modifikasyonu yapılmış PEEK malzemelerin yüzey karakterizasyonu ................................................................................................................. 46 4.1.4.1. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi ....................................................... 47 4.1.4.2. Enerji dağılımlı X-ışını mikroanalizörü (EDX) analizi ......................................... 48 4.1.4.3. Yüzey pürüzlülüğünün tayini ................................................................................ 49 4.1.4.4. Su temas açısı (WCA) ölçümü .............................................................................. 50 4.1.4.5. Toplam reflektansı azaltılmış- Fourier dönüşüm kızılötesi spektrofotometresi (ATR-FTIR) analizi ............................................................................. 51 4.1.4.6. Biyoaktivite testi ................................................................................................... 53 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi .................................................................... 53 X ışını kırınımı (XRD) analizi ........................................................................................... 54 4.2. Biyomimetik yöntem kullanılarak mikrodalga destekli hidroksiapatit ve bor katkılı hidroksiapatit kaplamalar ve karakterizasyonu .................................................................. 54 4.2.1. Mikrodalga destekli hidroksiapatit kaplama ........................................................... 55 4.2.2. Mikrodalga destekli bor katkılı hidroksiapatit kaplama ........................................... 55 4.2.3. Mikrodalga destekli hidroksiapatit ve/veya bor katkılı hidroksiapatit kaplı PEEK yüzeylerin karakterizasyonu ............................................................................................... 56 4.2.3.1. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi ....................................................... 56 4.2.3.2. Enerji dağılımlı X-ışını mikroanalizörü (EDX) analizi ......................................... 58 4.2.3.3. Su temas açısı (WCA) analizi ............................................................................... 59 4.2.3.4. Toplam reflektansı azaltılmış- Fourier dönüşüm kızılötesi spektrofotometresi (ATR-FTIR) analizi ............................................................................................................ 60 4.3. Hücre Kültürü Sonuçları.............................................................................................. 61 4.3.1. PEEK malzemenin sterilizasyonu ve yüzeylere hücre ekimi ................................... 62 4.3.2. PrestoBlue® analizi .................................................................................................. 62 4.3.3. SEM analizi .............................................................................................................. 67 4.3.4. Alkalen fosfataz (ALP) aktivite analizi .................................................................... 71 4.3.5. Toplam DNA miktarının belirlenmesi ..................................................................... 73 4.3.6. Kollajen analizi ........................................................................................................ 74 4.3.7. Gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) analizi ................................................................................................................................. 76 4.3.7. Immunofloresan boyama ve canlı/ölü hücre görüntüleme ....................................... 85 5. GENEL SONUÇLAR .................................................................................................... 89 6. KAYNAKLAR ............................................................................................................... 92 EK-1. ALP aktivitesi kalibrasyon grafiği ......................................................................... 102 EK-2. Kollajen analizi kalibrasyon grafiği ...................................................................... 103 ÖZGEÇMİŞ ..................................................................................................................... 104tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectPEEKtr_TR
dc.subjectİmplant
dc.subjectBiyoaktivite
dc.subjectOsseointegrasyon
dc.subjectMikrodalga
dc.subjectHidroksiapatit
dc.titlePeek Malzemenin Osteojenik Aktivitesinin Artırılmasında Çeşitli Yüzey Modifikasyonlarının Rolütr_TR
dc.title.alternativeThe Role Of Dıfferent Surface Modıfıcatıons for Increasıng the Osteogenıc Actıvıty of Peek Materıaltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma 2210-C TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Desteği ile hazırlanmıştır. Sunulan tez çalışması kapsamında çeşitli yüzey modifikasyonları kullanılarak Polietereterketon (PEEK) malzemenin biyoinert doğasının giderilmesi ve osteojenik aktivitesinin artırılması amaçlanmıştır. Mekanik ve fiziksel yöntemlerle modifiye edilen PEEK örnekler üzerine osteojenik aktiviteyi sağlamak için bor katkılı nano hidroksiapatit (B-nHAp), mikrodalga destekli yöntemle kaplanmış ve malzemenin karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, PEEK yüzeylerin osteojenik aktiviteleri in-vitro hücre kültürü çalışmalarıyla incelenmiştir. Tez çalışmasının ilk aşamasında kesim sonrası 800 numara zımpara kağıdıyla kirliliklerinden arındırılan PEEK yüzeyler kumlama ile mekanik ve NaOH dağlama ile fizikokimyasal olarak modifiye edilmiştir. Modifikasyon sonrası B-PEEK (Boş PEEK), K-PEEK (Kumlanmış PEEK), N-PEEK (NaOH dağlanmış PEEK) ve K,N-PEEK (Kumlanmış ve NaOH dağlanmış PEEK) şeklinde adlandırılan örnek gruplarının yüzey özellikleri profilometre ve su temas açısı ölçümleriyle incelenmiştir. Pürüzlülük değerleri sırasıyla B-PEEK, K-PEEK, N-PEEK ve K,N-PEEK örnekler için 982.7±23.3, 5051.0±27.3, 2884.0±3.4 ve 4404.0±21.2 nm olarak bulunmuştur. Yüzeylerin su temas açısı değerleri de aynı sırayla 62.8±2.9, 90.8±3.3, 71.0±9.6 ve 108.6±1.7° olarak ölçülmüştür. Kumlamanın yüzeyde en fazla pürüzlülük oluşturduğu, ve buna bağlı olarak yüzeyin hidrofobisitesini artırdığı, ancak en yüksek hidrofobisitenin hem mekanik hem de fiziksel modifikasyon yapılmış örneklerde olduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında, yukarıda listelenen örnekler üzerine biyomimetik yöntem kullanılarak bor katkılı 10 kat derişik yapay vücut sıvısı (10xSBF)-benzeri çözeltiden osseointegrasyonu destekleyecek bor-nanohidroksiapatit (B-nHAp), mikrodalga desteğiyle kaplanmış ve örneklerin azalan su temas açısı değerleri (sırasıyla; 24.4±5.9, 29.5±5.5, 22.8±5.7 ve 25.8±5.6°) artan hidrofilisiteyi işaret etmiştir. PEEK’in modifikasyonu sonucu elde edilen örneklerle yapılan hücre kültürü çalışmalarında MC3T3-E1 preosteoblastik hücre hattı kullanılmış ve hücrelerin canlılığı PrestoBlue® analizi, morfolojileri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Konfokal Mikroskop analizleri, osteojenik aktiviteleri ise Alkalen Fosfataz (ALP) aktivitesi ve kollajen miktarı ölçümü yanı sıra Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Real Time- Polymerase Chain Reaction-RT-PCR) analizleriyle incelenmiştir. Hücre kültürü çalışmaları sonucu pürüzlendirme işlemlerinin osteojenik aktivitede artışı sağladığı, ancak B-nHAp kaplamanın yüzeyde MC3T3-E1 hücrelerinin tutunma, çoğalma ve farklılaşma kapasitelerini kaplanmamış örneklerle karşılaştırıldığında anlamlı oranda artırdığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak gerek mekanik gerekse fiziksel yöntemler kullanılarak modifiye edilen PEEK yüzeylerde biyoaktivite artışı sağlanmış, ancak osteojenik aktivitenin artırılmasında en etkin yöntemin B-nHAp kaplamalar ile sağlandığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKimya Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorIDTR258151tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record