Recent Submissions

  • Sayılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mevcut Durum Analizi ve Eylem Planı 

    Bahar Özvarış, Şevkat; Taşdemir Afşar, Selda; Yılmaz Turalı, Elif; Demircan, Aynur; Güvendiren Yılmaz, Berna (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2022)
    Adaletsiz ve ayrımcılığı körükleyen sosyal yapıların bir sonucu olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütüncül anlamda bir dönüşüme ihtiyaç duyulan ve hak temelli ele alınması gereken ...