Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzel, Hüseyin
dc.contributor.authorAtar, Fikriye
dc.date.accessioned2023-02-10T08:30:17Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-11
dc.identifier.citationAtar, F. 2023. İnsan Hakları Perspektifinden Hayvan Hakları Sorunu ve Ekonomik Engeller, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29290
dc.description.abstractThe philosopher Jeremy Bentham was the first to argue that animals have the capacity for pain and pleasure in philosophical theory and that this capacity should be accepted as a starting point for them to have an interest. Although Bentham's opinion is important in terms of animal rights, contrary to this opinion, the interests of billions of animals in the world continue to be ignored. But the ignorance of these interests and the pressure on animals has increased as the profit motive of capitalism expands industrial livestock practices. The oppression of humans and animals is mostly similar. Just like the oppression applied to animals, the oppression applied to humans is the result of the same economic, social and political processes. In this respect, it is important to equally respect the interests of animals comparable to humans. The distinction between species is similar to discrimination and racism among humans. Economic obstacles are an important problem both in terms of human rights and animal rights. Economic obstacles prevent interests from being given equal consideration. Developing capitalism not only increased inequality between people but also caused more suffering to animals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHayvan haklarıtr_TR
dc.subjectİnsan haklarıtr_TR
dc.subjectEngellertr_TR
dc.subjectKapitalizmtr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titleİnsan Hakları Perspektifinden Hayvan Hakları Sorunu ve Ekonomik Engellertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFelsefi kuramda hayvanların acı ve haz kapasitesine sahip oldukları ve bu kapasitenin çıkar sahibi olmaları için bir başlangıç kabul edilmesi gerektiğini ilk savunan düşünür Jeremy Bentham’dır. Bentham’ın düşüncesi hayvan hakları açısından önemli olsa da bu düşüncenin aksine dünyada milyarlarca hayvanın çıkarları görmezden gelinmeye devam etmektedir. Fakat bu çıkarların yok sayılması ve hayvanlar üzerindeki baskı; kapitalizmin kar amacının endüstriyel hayvancılık uygulamalarını genişletmesiyle iyice artmıştır. İnsanlara ve hayvanlara uygulanan baskı ise çoğunlukla birbirine benzer. Tıpkı hayvanlara uygulanan baskı gibi insanlara uygulanan baskı da aynı ekonomik, sosyal, politik süreçlerin bir sonucudur. Bu açıdan hayvanların insanlarla kıyaslanabilir çıkarlarına eşit derecede saygı gösterilmesi önemlidir. Türler arasındaki ayrım insanlar arasında yapılan ayrımcılık ve ırkçılığa benzer. Hem insan hakları açısından hem hayvan hakları açısından ekonomik engeller önemli bir sorundur. Ekonomik engeller çıkarların eşit derecede önemsenmesine engel olur. Gelişen kapitalizm insanlar arasındaki eşitsizliği arttırmakla aynı zamanda hayvanların da daha fazla acı çekmesine neden olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİnsan Haklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-10T08:30:18Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record