Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan Büyüktanır, Burcu Gülseren
dc.contributor.authorAyverdi, Mustafa
dc.date.accessioned2023-02-08T10:36:35Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.citationAYVERDİ, Mustafa: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıplı Hizmet Sebebiyle Sorumluluk, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29273
dc.description.abstractBetween the 13th and 16th articles of the Consumer Protection Law No. 6502, the provisions of the defective service and therefore the responsibility of the provider are regulated. In Law No. 6502, defective service is defined as a service that is contrary to the contract because it does not start within the time specified in the contract or does not have the features that are determined by the parties and that it should have objectively. In Law No. 6502 provides the consumer with selective rights as a result of the defective service. These selective rights are; Revisiting the service, repairing the work resulting from the service free of charge, discounting the price at the rate of defect or reneging on the contract. Undoubtedly, it is necessary to use the right in accordance with the essence of the service. At the same time, the exercise of this right must be in accordance with the rules of honesty. Along with one of these optional rights, the consumer may also demand compensation in accordance with the provisions of the Turkish Code of Obligations No. 6098.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTüketicitr_TR
dc.subjectTüketici işlemitr_TR
dc.subjectSağlayıcıtr_TR
dc.subjectAyıplı hizmettr_TR
dc.subjectSeçimlik haklartr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.title6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıplı Hizmet Sebebiyle Sorumluluktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13 ve 16. maddeleri arasında ayıplı hizmet ve bundan dolayı sağlayıcının sorumluluğu hükümleri düzenlenmiştir. 6502 sayılı kanunda, ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca belirlenmiş olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmet şeklinde tanımlanmıştır. Kanun ayıplı hizmet sonucunda tüketiciye seçimlik haklar sunmuştur. Bu seçimlik haklar; hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönmedir. Kuşkusuz, hizmetin özüne uygun olan hakkın kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu hakkın kullanımı dürüstlük kurallarına da uygun olmalıdır. Tüketici, bu seçimlik haklardan biri ile beraber 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince tazminat da talep edebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-08T10:36:35Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record