Show simple item record

dc.contributor.advisorErigüç, Gülsün
dc.contributor.authorKoca, Gülsüm Şeyma
dc.date.accessioned2016-12-27T06:14:18Z
dc.date.available2016-12-27T06:14:18Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-11-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2918
dc.description.abstractJohari Window model, which is a model used in communication and it deals with self-knowledge. In this model, there are two variance dimensions affecting the model, these are Self-Disclosure and Feedback. Four areas appear on the Johari Window based on the change occurs in these dimensions. These areas are called Open Area, Blind Area, Hidden Area and Unknown Area. Individuals self-knowledge improving their communication skills and in the healthcare organizations the skill of effective communication is a factor which provides harmony and cooperation in interpersonal relations. Therefore, these issues become important for healthcare administration. In this study, it is aimed at determining the effect of communication skills levels of managers, physicians and nurses on Self-Disclosure and Feedback levels by Johari Window model. Target population of the study consists of managers, physicians and nurses from 30 July 2015 to 18 September 2015 working in five training and research hospitals affiliated to the Ministry of Health in Ankara metropolitan area. The sample group of the study consists of 463 people determined from the research population according to the method of stratified sampling. According to the obtained results, the manager, the physicians and the nurses Open areas are expanding and Blind, Hidden and Unknown areas are decreasing. Additionally, the level of Feedback differs according to the status of the manager. However, the communication skills of the individuals participating in the research are middle and communication skills differed according to age, gender, education, occupation, management status and duration of working. When the level of communication skills of individuals is examined on the level of Self Disclosure and Feedback levels; Self-Disclosure was found to be affected by the dimensions of the communication skills Social Behavior, Harmony, Human Relations, Feedback was found to be affected by the dimensions of the communication skills Social Behavior, Individual Aspect in Communication, Sensitivity, Encouragement to Communicate Competence and Human Relationship.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKişisel Açılımtr_TR
dc.subjectGeri Bildirim
dc.subjectİletişim Becerileri
dc.titleİletişimde Johari Penceresi:Hastane Yöneticileri, Hekimler ve Hemşirelerin İletişim Beceri Düzeylerinin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim Düzeyleri Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİletişimde kullanılan bir model olan Johari Penceresi modeli, bireylerin kendilerini tanımalarına ilişkin bir modeldir. Modelde, “Kişisel Açılım” ve “Geri Bildirim” olmak üzere, modeli etkileyen iki değişim boyutu vardır. Bu boyutlarda meydana gelen değişime göre Johari Penceresi’ndeki dört alan (Açık Alan, Kör Alan, Saklı Alan ve Bilinmeyen Alan) ortaya çıkmaktadır. Kişilerin kendilerini tanımaları onların iletişim becerilerini geliştirmektedir ve sağlık kurumlarında bireylerin iletişim becerilerini etkili kullanmaları kişilerarası ilişkilerde uyum ve işbirliği sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle bu konuların ele alınması sağlık yönetimi için önemlidir. Bu çalışmada; Johari Penceresi modeli ile yönetici, hekim ve hemşirelerin iletişim beceri düzeylerinin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evreni, Ankara metropolitan alanda Sağlık Bakanlığı’na bağlı beş eğitim ve araştırma hastanesinde 30 Temmuz 2015-18 Eylül 2015 tarihleri arasında görev yapan yönetici, hekim ve hemşirelerden oluşmaktadır. Örneklemi ise araştırma evreninden tabakalı örneklem seçme yöntemine göre belirlenen 463 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar; yönetici, hekim ve hemşirelerin Açık Alanlarının geniş, Saklı Alan, Kör Alan ve Bilinmeyen Alanlarının ise dar olduğunu göstermektedir. Ayrıca Geri Bildirim düzeyi yönetici olama durumuna göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte araştırmaya katılan bireylerin iletişim becerilerinin orta düzeyde olduğu ve iletişim becerilerinin yaşa, cinsiyete, eğitime, mesleğe, yönetici olma durumuna ve çalışma sürelerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin iletişim beceri düzeylerinin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeyleri üzerine etkisi incelendiğinde; Kişisel Açılımı, iletişim becerileri boyutlarından Sosyal Davranış, Uyum Yeterliliği ve İnsan İlişkileri boyutlarının birlikte etkilediği, Geri Bildirimi, iletişim becerileri boyutlarından, Sosyal Davranış, İletişimde Bireysel Yönler, Duyarlılık, İletişime Teşvik Yeterliliği ve İnsan İlişkileri boyutlarının etkilediği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR30101tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record