Show simple item record

dc.contributor.advisorErgün, Şuletr_TR
dc.contributor.authorTürkmen, Mehmettr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:58:57Z
dc.date.available2015-10-15T08:58:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2881
dc.description.abstractMain aim of this study is to design the piercing beam port (PBP) of İstanbul Technical University TRIGA Mark II Research and Training Reactor (ITU-TRR) for the purpose of nuclear applications. The nuclear application interested in this study is the Boron-Neutron Capture Therapy method (BNCT). As a neutron source, fission neutrons supplied by the ITU-TRR core are used. Availability of the incident beam of the PBP for the BNCT application is investigated. Beam shaping based on the requirements of the application is carried out by employing the Genetic Algorithm (GA) method coupled with a Monte Carlo-based reactor physics code. For this purpose, first, a three-dimensional full-core model of the considered reactor was carried out using MCNP5/6 as a reactor physics code. The reactor model was validated with the design values given in the Safety Analysis Report (SAR). Following the validation, the reactor was re-modeled using the latest reactor operation sequence taken from the reactor logbook.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectItu trıga mark ııtr_TR
dc.titleDesign of Piercing Beam Port of Itu Triga Mark II Research Reactor for Bnct Applicationtr-eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2164tr_TR
dc.contributor.departmentoldNükleer enerji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, nükleer uygulamalar için İstanbul Teknik Üniversitesi TRIGA Mark II Araştırma ve Eğitim Reaktörünün (ITU-TRR) delici ışınlama kanalının yeniden tasarlanmasıdır. Bu çalışmada, ilgilenilen nükleer uygulama Boron-Nötron Yakalama Terapisi (BNCT)’ dir. Nötron kaynağı olarak, ITU-TRR korundan tedarik edilen fisyon nötronları kullanılmaktadır. Bahsedilen uygulama için porta gelen nötron demetinin kullanılabilirliği incelenmektedir. BNCT uygulamasının gereksinimleri temel alınarak yapılan demet şekillendirme işlemi, Monte-Carlo tabanlı reaktör fiziği kodu ile birleştirilmiş Genetik Algoritma (GA) kodu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, ilk olarak, ilgilenilen reaktörün üç-boyutlu tam-kor bir modeli, MCNP5/6 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Reaktör modelinin doğruluğu, Güvenlik Analizi Raporunda (GAR) verilen tasarım değerleri ile kontrol edilmiştir. Daha sonra, reaktör, reaktör kayıt defterinden alınan son işletme kaydı kullanılarak modellenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record