Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçkar, Benattr_TR
dc.contributor.authorÇakmak, Şuletr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:57:05Z
dc.date.available2015-10-15T08:57:05Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2858
dc.description.abstractNi50.6Ti49.4 specimens with %36, %55 and %60 porosity were produced by using space holder and conventional sintering method. Pure magnesium was used as a space holder and specimens were sintered at 1100C for 1 hour and at 1200C for 2 hours. Sintered %36, %55 ve %60 porous Ni50.6Ti49.4 specimens were subjected to isobaric (under constant stress) cooling-heating experiments to determine the shape memory properties such as recoverable and irrecoverable strain levels and thermal hysterisis. Besides, Differential Scanning Calorimetry (DSC) was used for determining the transformation temperatures. Due to the high strength of the sintered 36% porous Ni50.6Ti49.4 alloy, recoverable strain up to 4.5% and no irrecoverable strain up to 100 MPa of applied stress levels were observed. Thermal hysterisis of this sample under constant stress levels was determined as very low. Furthermore, as the porosity percentage of the specimens increases, irrecoverable strain levels under low constant stress levels increase. Since the strength of the %60 porous Ni50.6Ti49.4 alloy decreaseses, it fractures at a relatively lower stress level.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNititr_TR
dc.titleGözenekli Niti Alaşımların Üretimi ve Karakterizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/574tr_TR
dc.contributor.departmentoldMakine Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozet%36, %55 ve %60 gözenekli Ni50.6Ti49.4 alaşım numuneler boşluk tutucu tekniği ile eksenel pres ve konvansiyonel sinterleme yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Boşluk tutucu olarak saf magnezyum tozları kullanılmış ve numuneler 1100 de 1 saat ve 1200 de 2 saat, koruyucu argon atmosferinde sinterlenmiştir. Sinterlenen %36, %55 ve %60 gözenekli Ni50.6Ti49.4 numunelere izobarik (sabit gerilim altında) soğutma-ısıtma deneyleri uygulanarak, geri kazanılabilir ve geri kazanılamaz gerinim değerleri ve termal histerisis gibi şekil bellek özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek amacıyla Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) analizleri yapılmıştır. Sinterlenmiş %36 gözenekli Ni50.6Ti49.4 alaşımın yüksek mukavemetine bağlı olarak, numuneye uygulanan 100 MPa sabit gerilim sonrasında numunede, %4.5 kadar geri kazanılabilir gerinim gözlenmiştir ve geri kazanılamaz gerinim gözlenmemiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record