Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Yilmaztr_TR
dc.contributor.authorYılmazkaya, Emretr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.available2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2838
dc.description.abstractMonowire block cutting machines can be used for natural stone block squaring operations and slab cutting operations from natural stone blocks. The plants where the cutting operations are performed demand high product quality with minimum operational costs. The thesis study had two main objectives. Initial aim was to develop a monowire cutting machine that was fully-automated with a computer controlled system. Secondly, investigating the influences of operating parameters such as wire rotation speed (peripheral speed) and wire downward movement speed (cutting speed) on performance parameters (specific energy, unit wear), vibrations occurred and forces exerted on wire were aimed. The obtained results were then used to develop cuttability charts for each natural stone and each natural stone type based on unit wear and unit energy and also perform cutting optimization.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMonowıre cuttıng machınetr_TR
dc.titleBilgisayar Kontrollü Tektel Sistemi ile Blok Kesmede Etken Faktörlerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/413tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaden Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetTektelli blok kesme makineleri doğal taş bloklarının sayalanması işleminde ve bloklardan levha kesme işlemlerinde kullanılabilmektedir. Kesim işleminin yapıldığı tesislerde mümkün olan en düşük maliyetle ve istenen kalitede ürünün üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu tez çalışmasının iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan birincisi, bilgisayar kontrollü tam otomatik tektelli kesme sisteminin geliştirilmesidir. İkinci amaç ise, öncelikle tektelli kesim makinesinin tel dönüş hızının (çevresel hız) ve telin aşağı iniş hızının (kesme hızı), tektelli kesmede kesme performans parametreleri olan birim enerji ve birim aşınmaya, telde oluşan titreşime ve tele etkiyen kuvvetlere olan etkilerinin araştırılmasıdır. Daha sonra elde edilen sonuçlar kullanılarak birim aşınma ve birim enerji değerleri temel alınarak her bir doğal taş için ve her bir doğal taş cinsi için ayrı ayrı kesilebilirlik abaklarının oluşturulması ve kesim optimizasyonlarının gerçekleştirilmesidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record