Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorToruk, Ardahan
dc.date.accessioned2022-12-21T07:50:24Z
dc.date.issued2022-11-30
dc.date.submitted2022-11-01
dc.identifier.citationSoyadı,Ad. (Tarih). Kitabın Adı. Yayınevi: Ülke.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27208
dc.description.abstractThe World Heritage Committee, established by Unesco, evaluates historical buildings and natural areas and includes some of them in the World Heritage List. This makes World Heritage Sites very important for the promotion and tourism of the country. In the same direction, the promotion of these fields and the acquisition of information by the target audiences about these fields increase the importance. Creating a visual identity which is one of the most effective elements using the technique of graphic design illustration, created with permanent visual identities belonging to the common theme of World Heritage in mind to create, and which have become part of our everyday lives, which is one of the easiest methods to reach the target audience to assemble a mobile application interface is very important in terms of the promotion of these areas. The aim of this study is to introduce the collection of illustrations designed in line with a single theme of World Heritage destinations in Turkey, many of which have different corporate identities and illustration designs, by gathering them under an informative illustrative mobile application designed in the same theme. The master's thesis titled “An Illustrative Mobile Application Interface Design For The Promotion Of Selected Areas In Turkey Included In The Unesco World Heritage List” consists of 4 parts. In the first part of the thesis, the concept of world heritage and its importance are mentioned. In the second part of the thesis, information about UNESCO and the World Heritage Committee was given. Destinations in Turkey on the UNESCO World Heritage List were introduced. In the third part of the thesis, the mobile application is mentioned and in this direction, information and examples about the use of illustration in the mobile application interface are given. In the fourth part of the thesis, the introductory and informative illustrative mobile application interface design named "ROC", which includes the collection of illustrations for some world heritage sites in the UNESCO World Heritage List, was prepared and the theme, target audience, illustrations, parts of the interface, and user flows were explained in detail.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUNESCOtr_TR
dc.subjectDünya mirası
dc.subjectİllüstrasyon
dc.subjectMobil uygulama
dc.subjectArayüz tasarımı
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleUnesco Dünya Mirası Listesi’nde Yer Alan Türkiye’deki Seçilmiş Alanların Tanıtımı İçin İllüstratif Bir Mobil Uygulama Arayüz Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetUnesco’nun kurmuş olduğu Dünya Miras Komitesi, tarihi yapıları ve doğal alanları değerlendirerek bazılarını Dünya Mirası Listesi’ne dahil eder. Bu durum Dünya Mirası Alanlarını ülke tanıtımı ve turizmi için oldukça önemli hale getirir. Aynı doğrultuda bu alanların tanıtımı ve hedef kitlelerinin bu alanlar hakkında bilgi edinmesinin önemini artırmaktadır. Görsel kimlik yaratmanın en etkili grafik tasarım ögelerinden biri olan illüstrasyon tekniği kullanılarak dünya miraslarına ait ortak tema ile oluşturulan akılda kalıcı görsel kimlikler oluşturmak, gündelik hayatımızın parçası haline gelen ve hedef kitleye en kolay ulaşabilme yöntemlerinden biri olan mobil uygulama arayüzünü bir araya getirmek bu alanların tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı pek çoğu birbirinden farklı kurumsal kimlik ve illüstrasyon tasarımlarına sahip olan Türkiye’deki Dünya Mirası destinasyonların tek tema doğrultusunda tasarlanmış illüstrasyon koleksiyonunu aynı temada tasarlanan bilgilendirici illüstratif mobil uygulama altında toplanarak tanıtılmasını sağlamaktır. “Unesco Dünya Mirası Listesi’nde Yer Alan Türkiye’deki Seçilmiş Alanların Tanıtımı İçin İllüstratif Bir Mobil Uygulama Arayüz Tasarımı” başlıklı yüksek lisans tezi 4 bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde dünya mirası kavramı ve öneminden bahsedilmiştir. Tezin ikinci bölümünde Unesco ve Dünya Miras Komitesi’ne ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan destinasyonlar tanıtılmıştır. Tezin Üçüncü bölümünde ise mobil uygulamadan bahsedilerek bu doğrultuda illüstrasyonun mobil uygulama arayüzünde kullanımına ilişkin bilgiler ve örnekler verilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Bazı dünya mirasları için hazırlanmış illüstrasyon koleksiyonunun dahil edildiği “KÖK” isimli tanıtıcı ve bilgilendirici illüstratif mobil uygulama arayüz tasarımı hazırlanmış ve uygulamanın teması, hedef kitlesi, illüstrasyonları, arayüzün bölümleri, kullanıcı akışları detaylı olarak anlatılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-21T07:50:24Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record