Show simple item record

dc.contributor.advisorGüncü, Mustafa Barış
dc.contributor.authorUzel, Sema Merve
dc.date.accessioned2022-11-24T11:00:30Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27151
dc.description.abstractUZEL S.M., The Effect of Scanbody modifications on Digital Impressions on Implants on Digital Impression Accuracy: In Vitro Study. Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Thesis in Prosthodontics , Ankara, 2022. There is not enough information in the literature on the effect of modifications made on the scanbodies used in the digital workflow of implant restorations on the impression accuracy. The aim of this study is to examine the effect of the modifications made on the digital impressions taken with different intraoral scanners on the impression accuracy. For this purpose, two implants were placed in the partial maxillary edentulous model produced by a 3D printer. In order to determine the three-dimensional position of the implants, scanning was performed with a laboratory scanner and a reference dataset was obtained. In the study, 4 groups were formed according to the modifications made to the scan bodies: Group 1; no modifications were made, Group 2; A 2x3 mm wide area was excised from the proximal surface, Group 3; A 3x4 mm wide area was excised from the proximal surface, Group 4; The 3x6 mm wide area covering part of the screw entry slot has been removed. Digital impressions were taken with three different intraoral scanners (Itero Element 2, 3shape Trios 4, Medit i500) in each group (n=10). The digital data obtained from intraoral scanners, the reference data set and the measurement precision were evaluated by using the mathematical registration algorithm program. Mann-Whitney U non-parametric statistical analysis test was used to evaluate the results. A statistically significant difference was found between the groups in both implant sites, independent of the intraoral scanner (p<0.05). While there was no significant difference between intraoral scanners in Groups 1 and 2 (p>0.05), a significant difference was found between scanners in Groups 3 and 4 (p<0.05). When the angular deviation values are examined, the statistical difference between the devices for both implant regions is not significant (p>0.05). Modifications made to the scanning bodies affect the measurement accuracy. The accuracy of intraoral scanners on the implant in partial edentulism is similar.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectTarama gövdesi, ağız içi tarayıcı, dijital ölçü, implanttr_TR
dc.titleİMPLANT ÜSTÜ DİJİTAL ÖLÇÜLERDE TARAMA GÖVDELERİNDE YAPILAN MODİFİKASYONUN DİJİTAL ÖLÇÜ HASSASİYETİNE ETKİSİ: IN VITRO ÇALIŞMAtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetUZEL S.M., İmplant Üstü Dijital Ölçülerde Tarama Gövdelerinde Yapılan Modifikasyonun Dijital Ölçü Hassasiyetine Etkisi: In Vitro Çalışma. Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. İmplant üstü restorasyonların dijital iş akışı ile yapılmasında kullanılan tarama gövdelerinde yapılan modifikasyonların ölçü hassasiyetine etkisi ile ilgili literatürde yeterli bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı, farklı ağız içi tarayıcılarla alınan dijital ölçülerde tarama gövdelerinde yapılan modifikasyonların ölçü hassasiyetine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla, üç boyutlu yazıcıdan üretilen parsiyel üst çene dişsiz modele iki adet implant yerleştirilmiştir. İmplantların üç boyutlu konumu belirlemek içi laboratuvar tarayıcısı ile tarama yapılıp referans veri kümesi elde edilmiştir. Çalışmada tarama gövdelerinde yapılan modifikasyonlara göre 4 grup oluşturulmuştur: Grup 1; modifikasyon yapılmamıştır, Grup 2; proksimal yüzeyden 2x3 mm genişliğinde alan ile çıkartılmıştır, Grup 3; proksimal yüzeyden 3x4 mm genişliğinde alan çıkartılmıştır, Grup 4; vida giriş yuvasını bir bölümünü kapsayan 3x6 mm genişliğinde alan çıkartılmıştır. Her grupta üç farklı ağız içi tarayıcı (Itero Element 2, 3shape Trios 4, Medit i500) ile dijital ölçü alınmıştır (n=10). Ağız içi tarayıcılardan elde edilen dijital veriler, referans veri kümesi ile matematiksel çakıştırma algoritma programı kullanılarak ölçü hassasiyeti değerlendirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi için Mann-Whitney U non-parametrik istatistiksel analiz testi kullanılmıştır. Ağız içi tarayıcıdan bağımsız olarak her iki implant bölgesinde de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Grup içi karşılaştırmalarda ağız içi tarayıcılar arasında Grup 1 ve 2’de anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), Grup 3 ve 4’te tarayıcılar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Açısal sapma değerleri incelendiğinde ise her iki implant bölgesi için cihazlar arası istatistiksel fark anlamlı değildir (p>0.05). Tarama gövdelerinde yapılan modifikasyonlar ölçü hassasiyetini etkilemektedir. Ağız içi tarayıcıların, bölümlü dişsizliklerdeki implant üstü dijital ölçü hassasiyeti benzerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-29T11:00:30Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record