Show simple item record

dc.contributor.advisorUrhanoğlu, İştar
dc.contributor.authorFiş, Büşra
dc.date.accessioned2022-10-11T11:18:39Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-25
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26863
dc.description.abstractIn the employee-employer relationship, the employee is particularly dependent on the employer both legally and economically. As a result of this situation, the employer is likely to process the employee's personal data unlawfully. The Protection of Personal Data Law No. 6698 was officially published on April 7th 2016. This law includes general regulations. However, no direct special regulation has been made regarding how the personal data of the employee will be secured. As a result for this reason, in our research, it has been examined how the Law No. 6698 will affect the business relations by also mentioning the international regulations. In this study, it is emphasized how the concept of legitimate interest expressed in article 5/2 f of The Protection of Personal Data Law No. 6698 and preventive protective activities applied in cases requiring public interest specified in article 28/1 ç should be evaluated in business relationship. In this context, the aforementioned general provisions stated in the Law have been tried to be embodied with examples in practice. The applicability of the provisions including article 5/2 f and article 28/1 ç of The Protection of Personal Data Law No. 6698 in the business relationship has been examined within the scope of precedent case and personal data protection board decisions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİşçitr_TR
dc.subjectİşveren
dc.subjectKişisel verilerin korunması
dc.subject6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu
dc.subjectMeşru menfaat
dc.subjectKamusal yarar
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleÖnleyici, Koruyucu Faaliyetler ve Meşru Menfaatler Bağlamında İşçiye Ait Kişisel Verilerin İşlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşçi ve işveren ilişkisinde, işçi hem hukuki hem de ekonomik açıdan işverene bağımlıdır. Bu durumun bir sonucu olarak, işveren tarafından işçinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenme ihtimali yüksektir. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda, genel düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak, işçinin kişisel verilerinin ne şekilde korunacağına ilişkin doğrudan özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, çalışmamızda Uluslararası düzenlemelere de değinilerek 6698 Sayılı Kanun’un iş ilişkilerine ne şekilde etki edeceği irdelenmiştir. Bu çalışmada, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un madde 5/2’nin f bendinde ifade edilen meşru menfaat kavramının ve madde 28/1’in ç bendinde belirtilen kamusal yararı gerektiren hallerde uygulanan önleyici koruyucu faaliyetlerin, iş ilişkilerinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, Kanun’da belirtilen söz konusu genel hükümler, uygulamadaki örneklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun madde 5/2’nin f bendini ve madde 28/1’in ç bendini içeren hükümlerin iş hayatında uygulanabilirliği, emsal mahkeme kararları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ışığında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2024-10-12T11:18:39Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record